Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

pick up the gauntlet, take a dare (en) - bestrijden, bevechten, duelleren, moeite hebben met, tegengaan, vechten, worstelenboriti se, naprezati se - give it a try, have a go (en) - kijken hoe de zaken ervoor staan, rondtastendobro pogledati, tapkati - beproeven, mikken, nastreven, ogen, ondernemen, pogen, proberen, streven, trachtennastojati, pregnuti - give it a try, give it a whirl (en) - een gok doen, gevaar lopen, gokken, het risico nemen, op het spel zetten, risico lopen, risico nemen, risiko lopen, risiko nemen, riskeren, wagen, zijn nek uitstekendogoditi se, hazardirati, izvrgnuti se opasnosti, kockati se, reskirati, riskirati, staviti na kocku - de kans lopen, op het spel zetten, riskeren, risqueren, wagenizlagati se, izložiti se, reskirati, riskirati[Spéc.]

playable (en)[QuiPeutSubir~]

pogingpokušaj[Nominalisation]

réessayer, ressayer, retenter (fr)[A Nouveau]

inspanning, krachtsinspanning, poging, slagnapor, nastojanje, poduhvat, pokušaj, potez, pothvat, trud - tentativa (pt) - doorzetter, penseelstreek, toets, toucheiskušavač, ispitivač[Dérivé]

aanslaan, er doorheen komen, er een succes van maken, erin slagen, gaan, het ver brengen, in het leven slagen, inslaanispasti, na sve strane, pobijediti, pobijediti na kraju, pobjeđivati, poći za rukom, svršiti, usjeti, uspijevati, uspjeti[Domaine]

doorvragen, examineren, ondervragen, overhoren, proberen, test, testen, toetsen, uitproberen, uittesteniskušati, iskušavati, ispitati, ispitivati, isprobati, isprobavati, probati, probavati, provjeravati, provjeriti, testirati[Analogie]

beproeven (v.) • iskušavati (v.) • ispitati (v.) • ispitivati  • isprobati (v.) • isprobavati  • kušati (v.) • nastojati (v.) • okušati se (v.) • pogen (v. trans.) • pokušaj (v.) • pokušati (v.) • pokušavati (v.) • probati (v.) • proberen (v.) • trachten (v.) • truditi se (v.) • uitproberen (v.) • zien (v.) • zoeken (v. trans.)

-

 


   Publicidade ▼