Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ทำให้เข้าใจ, รู้, เข้าใจ, เข้าใจความหมาย, เข้าใจแล้วbegripe, få noe/mye ut av, fatte, finne ut av, forstå, oppfatte, regne ut, skjønne, skjønne/få tak i poenget - ทราบ, เข้าใจ - ตามทัน, เข้าใจforstå, fatte - จับ, จับประเด็น, เก็ตfå noe, fatte poenget, mye ut av, skjønne - ซาบซึ้ง, ดื่มด่ำ, สัมผัสถึง, เข้าถึง - รู้, เข้าใจ - อ่านlese opp - ตีความ - เข้าใจskjelne, tyde - อธิบาย, แก้ปัญหา, แก้ไข, ไขปัญหาfinne ut av, løse, oppklare - กระจ่าง, ตาสว่าง, มองทะลุ, เข้าใจ, เข้าใจทะลุปรุโปร่งforstå, komme til bunns i, lodde[Spéc.]

ความเข้าใจfatteevne, forståelse, forstand[Dérivé]

จมจ่อม, พิสูจน์หรือแสดงอย่างชัดเจนต่อ, เข้าใจอย่างดี, เป็นที่เข้าใจfå til å forstå/virke på, få til å oppfatte, gå opp for en, overbevise om, synke inn - รับรู้หรือเข้าใจ[Cause]

มีความรู้[Domaine]

få noe ut av  • forstå (v.) • gå ut fra (v.) • innse (v.) • kjenne (v.) • oppfatte (v.) • skjønne (v.) • จำได้ (v.) • รู้ (v.) • รู้เรื่อง (v.) • เข้าใจ (v.) • เข้าใจ...จาก...

-

 


   Publicidade ▼