Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

นักวิชาการescolástico, professor - คนจบการศึกษา, คนเรียนจบ, ผู้จบการศึกษา, ผู้สำเร็จการศึกษาAlunos por instituição de ensino superior, diplomado, licenciado - ผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับarabista, Arabistas - ผู้จัดบรรณานุกรมbibliógrafo - คนรักหนังสือ, คนสะสมหนังสือbibliófila, bibliófilo - Cabalist, Kabbalist (en) - คนเรียนจบปริญญาเอก, ดร., ดุษฎีบัณฑิต, ด็อกเตอร์, ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก, ผู้เรียนจบปริญญาเอกdoutor, doutora, doutoramento - goliard (en) - นักประวัติศาสตร์, นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์, นักวิชาการประวัติศาสตร์cronista, Historiador, Historiadores - นักมนุษยนิยมhumanista - นักวิชาการ, ปราชญ์erudito, estudioso, sábio - licenciado - Massoreta - คนจบปริญญาโท, ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท, ผู้จบปริญญาโท, ผู้เรียนจบปริญญาโทmestre - มุจติแฮด - นักดุริยางค์ศาสตร์ - คนชอบอวดรู้, หนอนหนังสือpedante - นักปรัชญา, นักปราชญ์, ปราชญ์filósofo - นักวิจัยหลังปริญญาเอก - คนอ่าน, นักวิจารณ์, นักอ่าน, ผู้อ่าน, ผู้อ่านหนังสือleitor, leitora - นักคิดยุคเรเนสซองส์ - generalist, Renaissance man (en) - salutatorian, salutatory speaker (en) - anotador, comentador, escoliasta - escolástico - นักวิชาการจีนศึกษา - นักวิชาการเทววิทยา, นักเทววิทยา, ผู้ศึกษาเทววิทยาteóloga, teologista, teologisto, teólogo - ตัวแทนนักศึกษา - Vedist (en) - นักวิชาการอิสลามศึกษา - philomath (en) - นักวิชาการวรรณกรรมเชคสเปียร์ - เจมส์ คริชตัน - ลอเรนโซ เดอเมดิซิLourenço de Médici - เอ็ดมันด์ มาโลน - มาร์คัส เทเรนเทียส วาร์โร, วาร์โรMarco Terêncio Varrão[Spéc.]

ตำแหน่งนักเรียนbolsa de estudo - มีหรือแสดงความรู้, รอบรู้erudito, especializado - การเรียน, ความรู้, ความรู้และการเรียนรู้, ภูมิความรู้Aprendizagem, ciência, cultura, erudição, ilustração[Dérivé]

acadêmico (n.) • นักวิชาการ (n.) • นักศึกษา (n.) • นักเรียน (n.)

-

 


   Publicidade ▼