Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

đám diễu hànhdesfile, procissão, romaria - farmacopéia - string (en) - guarda-roupa - toàn bộ quần áo của một ngườiguarda-roupa - universo - armamentarium (en) - coleção de artes - công việc tồn đọngacumulação - khẩu đội pháobateria - conjunto, grupo - book, rule book (en) - bottle collection (en) - grupo - coin collection (en) - colagem - content (en) - conjunto - corpus (en) - crop (en) - arrendamento, locação - findings (en) - pack (en) - ván, xấp bàicartas, mão - long suit (en) - stamp collection (en) - escultura - toàn bộ, tổng cộngsoma, soma final, suma, total - aglomeração - gimmickry (en) - nuclear club (en) - đống, đống: chồngcúmulo, grupo, montão, monte, pilha - cúmulo, massa, multidão, pilha - sự kết hợpcombinação - congregation (en) - hit parade (en) - Judaica (en) - kludge (en) - Biblioteca, Bibliotecas de rotinas, estante - biblioteca - khoa thần thoại họcmitologia - biologia, biota - quần động vậtFauna - petting zoo (en) - bộgrupo - Victoriana (en) - chủng loại, giai cấp, gia đinh, hạng, loạicategoria, classe, família, grupo - job lot (en) - ba lô, bao bì, bóembrulho, maço, pacote, trouxa - lời biện hộ, luật sư biện hộdefesa - perseguição - vườn ươmplantação - máy báo tín hiệu - GAAP, generally accepted accounting principles (en) - pantheon (en) - Free World (en) - thế giới thứ baTerceiro Mundo, terceiro mundo o - Europa - Asia - North America (en) - América Central - América do Sul - Đám mây OortNuvem de oort - nhóm tinh hoagaláxia - thiên hàgaláxia, nebulosa, Via Láctea - hải quânarmada, frota - frota - frota - kho hay nguồn dự trữ cái gìporção, repertório - repertoire, repertory (en) - nhiều thứ, đủ loạiencepamento, mistura, sortimento, variedade - grupo - batch, coleção, ficheiro bat, ficheiro batch, grupo, lote, maço - rogue's gallery (en) - cuộc triển lãmexibição/exposição, exposição, Exposições - đoàn hộ tống, đoàn đuợc hộ tốngcombóio - phương tiệncirculação, tráfego, Transito, Tránsito, Trânsito - air power, aviation (en) - quần thực vật, thực vậtcoberto vegetal, flora, Vegetaçao, Vegetação - pháp luậtciências jurídicas, jurisprudência, legislação, lei - menagerie (en) - dữ liệuDados, informação - anedotas - carta, correio, correspondência - tesouro - treasure trove (en) - troponomy, troponymy (en) - cacos, estilhaços, pedaçinhos, pedaços - book (en) - flagging (en) - flinders (en) - herbarium (en) - Nag Hammadi, Nag Hammadi Library (en) - trinketry (en) - Magi, Wise Men (en)[Spéc.]

coleccionador - gắn lại, lắp ráp, tập hợpcompor, juntar, montar, reunir, riunirsi - nợ chồng chất, sưu tập, tăng nhanh, tích luỹ, tụ tập, đónacumular, acumular-se, amontoar, amontoar-se, buscar, coleccionar, enrolar, juntar, reunir[Dérivé]

acervo (n.) • acúmulo (n.) • aglomeração (n.) • amontoação (n.m.) • bản sưu tập (n.) • bộ sưu tầm (n.) • chusma (n.) • colecção (n.m.) • cúmulo (n.) • grupo (n.) • montão (n.) • multidão (n.) • pilha (n.) • reunião (n.) • ruma (n.)

-

 


   Publicidade ▼