Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

eruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheidconhecimento, cultura, erudição - hoger onderwijs, hoger onderwijsensino superior - educatie, opvoeding - develop, educate, prepare, train (en) - exercitie, lichaamsbeweging, wapenoefeningexercício - Dewey, John Dewey (en) - didactiek, lering, les, onderricht, onderwijs, onderwijsinstelling, onderwijskunde, onderwijsleer, opleiding, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, scholingeducação, ensino, pedagogia - coëducatieeducação mista - cursus, cursusjaar, leergangcurso - andragogie, andragogiek, tweedekansonderwijs, tweede-kansonderwijs, volwasseneneducatieeducação para adultos - middelbaar onderwijs, vervolgonderwijs, voortgezet onderwijsensino secundário - didactiek, onderricht, onderwijskunde, onderwijsleer, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, richtlijn - taalonderwijs - brainwash, brainwashing, hersenspoeling, menticidelavagem cerebral - bijbellezing, les, lezing, schriftlezingaula, lição - seminaar, seminar, seminarieseminário - kinderbescherming, kinderverzorgingcuidado de criança - crèche, dagopvang, kinderbewaarplaats, kinderdagverblijf, kinderkribbe, kinderopvang - schoolboord, schoolbordquadro, quadro preto - onpedagogisch, opvoedkundig, pedagogischpedagógico - academisme, scholasticus, scholastiek, schoolsheidacademicismo - schoolkennisaquisição - stand - educatie, opleiding, opvoedingeducação, formação, instrução - studieestudo - carry-over, transfer, transfer of training (en) - lichamelijke oefeningeducação física - leertijd - special education (en) - beroepsonderwijs, beroepsopleiding, vakonderwijs, vakopleiding - ervaring, ondervindingexperiência - classical conditioning (en) - educatie, grootbrengen, opleiding, opvoeding, vormingeducação - afknapper, desillusie, ontgoocheling, ontnuchteringdesilusão - agnosie, ignorantie, onkunde, onwetendheidignorância - flashcard, flash card (en) - alchemist, alchimistalquimista - autodidactautodidata - bibliofiel, boekenliefhebber, boekenliefhebsterbibliófila - kaartlegger, kaartlegster - betweetster, betweter, boekenvreter, boekenworm, boekenwurm, boekworm, lettervreter, pedant, polyhistor, technocraat, veelweter, weetal, wijsneuspedante - doemdenker, doemdenkster, pessimist, pessimiste, zuurkijker, zwartkijker, zwartkijksterpessimista - frik, instructeur, instructrice, onderwijsgevende, onderwijskracht, schoolfrik, schoolvosinstrutor, professor de escola - teoretica, teoreticus, theoretica, theoreticusteórico[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼