Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust - konfiskeerimine, rekvireeriminearrogation, confiscation, distrainment, seizure - autasu andmineaward, awarding - assigneeritav, loovutatavassignable, conveyable, negotiable, transferable, transferrable - innuendo, insinuation - seaduslikustamadecriminalise, decriminalize, legalise, legalize, legitimate, legitimatise, legitimatize, legitimise, legitimize - ainumüügiõigus, luba, lubatähtclearance, franchise, licence, license, permit - kriminaalseadustikcriminal code, penal code - valetajafibber, liar, prevaricator - Cosa Nostra, Maffia, Mafia - ebaseaduslikult, lubamatult, omavoliliselt, seadusevastaselt, seadusvastaseltillegally, illicitly, lawlessly - edasilükkamine, katkestussuspension, temporary removal - unlawfully - pant, trahvamercement, fine, forfeit, mulct - kaaperdaja, lennukikaaperdaja, maanteeröövelhighjacker, highwayman, hijacker, road agent, skyjacker - silmakirjateenerdissembler, dissimulator, hypocrite, phoney, phony, pretender - tavaõigusunwritten law - karistus, nuhtlemine, nuhtlus, trahvpenalisation, penalization, penalty, punishment, retribution - introduce - damage, legal injury, wrong - pornograafiablue movie, erotica, obscene literature, porn, porno, pornographic literature, pornography, smut - kuritegevus, kuritegu, kuritöö, must lugu, seaduserikkuminecrime, criminal offence, criminal offense, foul play, law-breaking, offence, offense - roim, süütegucrime, criminal act, criminal offence, criminal offense, delict, delinquency, felony, offence, offense, outrage, wrongful act - rikkumine, rikkumus, üleastuminebreach of the law, contravention, infraction, infraction of the law, infringement, infringement of the law, invasion, lapse, misdemeanor, misdemeanour, offence, offense, penal offence, transgression, transgression of the law, trespass against the law, violation, violation of the law - vandemurdminebearing false witness, lying under oath, perjury - commission, committal, perpetration - kallaletung, ründamineassassination attempt, assault, attack, attempt, onslaught, terrorist attack - seksuaalne kuritarvitaminesex crime, sex offense, sexual abuse, sexual assault - saakcaptive, capture, seizure - abduction, kidnaping, kidnapping, ravishing, snatch - äraostetavus, äraostmine, korruptsioon, müüdavusbribery, corruption, graft - omastaminedefalcation, embezzlement, misapplication, misappropriation, peculation - sulitempbunco, bunco game, bunko, bunko game, cheat, con, confidence game, confidence trick, con game, flimflam, gyp, hustle, sting - vargusfossicking, heist, larceny, misappropriation of funds, raiding, robbery, stealing, theft, thievery, thieving - näppamine, varastaminepetty larceny, pilferage - riigireetminehigh treason, lese majesty, treason, treason against the state - war crime - dacoity, dakoity - heist, rip-off - murdvargusbreak-in, burglary, housebreaking - confess, fink, squeal - hindamine, hinnangassessment, judgement, judgment - adjudication - kahtlusest vabastama, õigeks mõistma, süüst vabastamaacquit, assoil, clear, clear of, discharge, exculpate, exonerate, free from blame, vindicate - remand, remit, send back - procedure - vormistamafile, register - declare - recusal, recusation - seadusandlus, seadusloome, seaduste koostaminelawmaking, legislating, legislation - esitamine, jõustamineenactment, passage - koduaresthouse arrest - ihunuhtluscorporal punishment - ihunuhtlus, piitsutamine, rooskaminedrubbing, flagellation, flogging, hiding, lacing, lashing, licking, tanning, thrashing, whipping - sooritamine, surmanuhtlus, täideviiminecapital punishment, death penalty, executing, execution - auto-da-fe - burning, electrocution - due process, due process of law - kohtuasiaction, action at law, criminal prosecution, legal action, legal proceedings - kohtuasi, kohtuprotsesscase, causa, cause, lawsuit, legal proceedings, suit - lis pendens - legal proceeding, proceeding, proceedings - apellatsioon, edasikaebus, palveappeal - karistus, otsusadjudication, decision, decree, judgement, judgment, judicial decision, pronouncement, sentence, sentencing, verdict - default judgement, default judgment, judgement by default, judgment by default, judgment in absence, judgment in contumacy - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment - finding - finding of fact, verdict - õigeksmõistmineacquittal - judicial review - eitamine, kaitseväidedefence, defense, demurrer, denial, plea, repudiation - ühesugususabidance, compliance, conformation, conformity - lawful, legal, legislative, licit, statutory - unlawful - seaduslikjuridical, juristic, legal - seadusevastaneharam, illegal, unlawful - extrajudicial - left-handed, morganatic - draw - engage - deliver, free, liberate, loose, release, set at liberty, unloose, unloosen - gaol, immure, imprison, incarcerate, jail, jug, lag, put away, put behind bars, remand - kaitsmadefend, represent - hagelema, kohtusse kaebama, kohut käima, protsessima, taotlemaaction, litigate, process, sue - korda saatma, sooritama, toime panemacommit, perpetrate, pull - make - elektritoolchair, death chair, electric chair, hot seat - gallows, gibbet - gaasikamberdeath chamber, gas chamber - gulag - iron maiden - penal facility, penal institution - jalapakudpillory, stocks - piinapinkrack, wheel - legaalsus, seaduslikkuslegality, legitimacy - validity, validness - effect, force - seadusepärasus, seaduslikkus, seaduspärasuslawfulness, legitamacy, legitimacy, rightfulness - õigusright - sissepääsaccess, accession, admission, admittance, entree - eelisõigusexclusive right, exclusive rights, perquisite, prerogative, privilege - volientitlement, right - right to life - freedom of conscience, freedom of thought - equality before the law, equality of rights, equality of status - kodanikuõigus, kodanikuõigusedcivil liberties/rights, civil right, civil rights - freedom of religion, freedom of religious beliefs, freedom of worship, religious freedom - freedom of speech - freedom of the press - freedom of assembly - hääleõigus, valimisõigusfranchise, right to vote, suffrage, vote - equal opportunity - jurisdiktsioonjurisdiction, legal power - legal system - tax law, tax system - electoral system, voting system - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system - jus sanguinis - jus soli - õigusteadusjurisprudence, law, legal philosophy - article, clause - allakirjutamine, allkiriasterisk signature, signature, starred signature - ametlik dokument, protokollact, deed, instrument, legal document, legal instrument, official document, official paper - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security - criminal record, police record, record - passpassport - mandaat, volituspower of attorney - töölubaworking papers, work papers, work permit - seaduslaw - statute of limitations - põhikiri, põhiseadusconstitution, fundamental law, organic law - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution - public law - civil law, jus civile, Justinian code, Roman law - Salic law - blue law - poor law - criminal law - edikt, eeskiri, käskkiri, määrusdecree, edict, fiat, order, rescript - ukase - judicial separation, legal separation - keeld, keeluseadus, vetoban, prohibition, proscription - codicil - living will - cachet, lettre de cachet - maksudeklaratsioon, maksutulu, tuludeklaratsioonincome tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return - building licence, building license, building permit, planning application, planning consent, planning permission - juhilubadriver's licence, driver's license, driving licence, driving license - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque - letters patent, patent - judgement, judgment, legal opinion, opinion - dissenting opinion - hagiavaldus, kohtudokument, kohtumäärus, kutse, orderjudicial writ, writ - lubakiri, volikiri, volitusauthorisation, authorization, mandate, proxy, warrant - process, summons - süüdistuscharge, complaint - plea bargain, plea bargaining - seaduslegislative act, statute - legal code - viisastamp, visa - evidence - corpus delicti - declaration - affidavit - lepingcompact, concordat, covenant - inkvisitsiooninquisition - notice - süüdistusaccusal, accusation - recrimination - ametialane süüdistus, kahtlustus, süüdistuscontesting, disputation, impeachment - kaitsekõnedefence, defense, defense lawyers, defense team - advokatuurbar, legal community, legal profession - gangdom, gangland, organized crime - Black Hand - Camorra - crime syndicate, family, mob, syndicate - ICJ, International Court of Justice, World Court - Bench - kohtukoda, kohus, tribunalbar, bench, court, court of justice, court of law, judicature, law court, tribunal - consistory - kriminaalkohuscriminal court - juvenile court - military court - Star Chamber - superior court - high court, state supreme court, supreme court - jurisprudence, law - administrative law - canon law, ecclesiastical law - international law, law of nations - admiralty law, marine law, maritime law - sõjaseisukordmartial law - äriõigus, äriseadus, kaubandusõigus, kaubandusseaduscommercial law, commercial legislation, law merchant, mercantile law - statutory law - apache - pahategija, patustaja, seaduserikkuja, süüdlane, üleastujaevildoer, offender, wrongdoer - ässitaja, kaassüüdlaneabetter, abettor, accessory, accomplice, partner in crime - kaasosaline, kaassüüdlane, mahitajaaccessary, accessory, accomplice - kostja, süüdistatavdefendant, suspect, the accused - kallaletungija, kimbutajaaggressor, assailant, assaulter, attacker - röövelbandit, blackguard, brigand, desperado, mugger, raider, villain - advokaatbarrister - bootlegger, moonshiner - huligaan, jõhkard, pättbrute, bully, hooligan, rough, roughneck, rowdy, ruffian, tough, yahoo, yob, yobbo, yobo - murdvarasburglar, housebreaker - käsilane, süükaaslanecollaborator, confederate, henchman, partner in crime - sulicon artist, confidence man, con man - koronercoroner, court doctor, forensic doctor, medical examiner - Barbary pirate, corsair - kurjategija, lindpriicrime, criminal, crook, felon, malefactor, outlaw - displaced person, DP, stateless person - DA, district attorney - järelevaatajaexaminer, inspector - timukasexecutioner, public executioner - testamenditäitjaexecutor, executrix - väljasaadetudeportee, exile - eradicator, exterminator, terminator - gangstergangster, mobster - tukimeesgun, gun for hire, gunman, gunslinger, hired assassin, hired gun, hired killer, hitman, hit man, shooter, torpedo, triggerman - timukashangman - pantvanghostage, surety - imitator, impersonator - ðarlatan, isehakanu, petischeat, deceiver, fake, faker, fraud, imposter, impostor, pretender, pseud, pseudo, role player, sham, shammer - kõrilõikaja, mõrvar, tapjacut-throat, killer, slayer - advokaat, jurist, volitatud esindajaattorney, lawyer - seadusandjalawgiver, lawmaker, legislator - šarlatancharlatan, mountebank - mõrvarassassin, cutthroat, liquidator, manslayer, murderer, murderess, strangler - obscurantist - inimõiguste volinikombudsman - osaline, osapool, osavõtjaparty - child molester, paederast, pederast - patustaja, süüdlane, üleastujaculprit, evildoer, guilty person, perpetrator - hagejaaccuser, complainant, plaintiff - piraat, röövelbrigand, corsair, despoiler, freebooter, looter, pillager, pirate, plunderer, raider, robber, rover, spoiler - mürgitajapoisoner - poliitvangpolitical prisoner - vangcaptive, prisoner - sõjavang, vangPOW, prisoner of war - operative, PI, private detective, private eye, private investigator, shamus, sherlock - hageja, jälitaja, kaebaja, süüdistajaprosecuting attorney, prosecuting officer, prosecutor, prosecutrix, public prosecutor - Queen's Counsel - vägistajaraper, rapist, violator - põgenikdisplaced person, emigré, fugitive, person seeking political asylum, refugee - ripper - bandiit, röövelrobber - sadomasochist - sarimõrvarserial killer, serial murderer - patune, patustajaevildoer, sinner - skin, skinhead - salakaubavedajacontrabandist, moon curser, moon-curser, runner, smuggler - pede, pederast, piiderbugger, pederast, sod, sodomist, sodomite - Tartufe, Tartuffe - Ted, Teddy boy - varasrobber, stealer, thief - debt security, legal guardian, trustee - anastaja, usurpaator, vallutajasupplanter, usurper - pealtnägija, tunnistajainformant, informer, witness, witnesser - attestant, attestator, attestor, witness - yardie - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan - Bartholomew Roberts, Roberts - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch - röövsaak, saakbooty, dirty money, loot, pillage, plunder, prize, spoils, swag - heritage, inheritance - pärand, testamendijärgne pärandbequest, legacy - exemplary damages, punitive damages, smart money - escrow - growth - juriidiline staatuslegal status - liberty - constraint, restraint - captivity, immurement, imprisonment, incarceration - vangisolekdurance - emergency - vabastusexemption, freedom - impunity - crime rate[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼