Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

d'une manière explicite et intelligible (fr)[Classe]

d'une manière évidente (fr)[Classe]

inévitablement (fr)[Classe]

mathématiquement (fr) - à coup sûr (fr) - [] det ..., []klart!, [] väl [], absolut, alldeles riktigt, bestämt, exakt, just det, med säkerhet, minsann, naturligtvis, okay, okej, okey, otvivelaktigt, precis, säkerligen, säkert, ska ske!, verkligen, visst!ao certo, certamente, certamente; em fato, claro, com certeza, com efeito, com segurança, de certeza, de facto, efectivamente, exactamente, na verdade, por certo, realmente, seguramente, sem dúvida, verdadeiramente - notoirement (fr) - obestridligt, odiskutabelt, otvivelaktigtindiscutivelmente, indubitavelmente - bestämt, obestridlig, oemotsäglig, oomtvistlig, otvivelaktigt, ovederlägglig, ovedersäglig, tydligen, uppenbarligende forma inegável, evidentemente, incontestavelmente, inegavelmente, obviamente - effektivt, mycket riktigt, verksamtefectivamente, realmente - avec certitude (fr) - bien entendu (fr) - absolut, ofelbart, säkertsem falta - à tous les coups (fr) - concrètement (fr) - från en säker källa, tillförlitligt, vederhäftigtde fonte segura, seguramente - assurément (fr) - otvivelaktigt, utan tvivelindiscutivelmente, indubitável, indubitàvelmente, sem dúvida, sem dúvida alguma, sem dúvidas - tusen [], verkligen [][Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼