Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

moedeloosheid; demotivatie; demotivering; ontmoediging; demoralisatie; mismoedigheid; verslagenheiddesalento; desânimo[Classe]

gewetenswroeging; zelfverwijt; gewetensangst; gewetensnood; zelfbeschuldiging; berouw; spijtremorsos; arrependimento; remorso; pena[Classe]

trouble mental : tristesse profonde et durable (fr)[Classe]

zwaarmoedigcoração pesado - duizeligheid, zwaarmoedigheiddepressão, desânimo - angstangústia - soberheidausteridade, severidade - kommer, verdrietpena - gepikeerdheidraiva - bedroefdheid, droefenis, droefheid, naargeestigheid, onherbergzaamheid, treurigheid, treurnis, triestheid, triestigheid, troosteloosheidtristeza - droefgeestigheid, melancholie, mistroostigheid, somberheid, weemoed, zieleleed, zielepijn, zielsleed, zielsverdriet, zwaarmoedigheiddesconsolo, melancolia - milt, prikkelbaarheidirascibilidade - heimwee, nostalgieanelo, nostalgia, saudade - litanieladainha, litania - papillons noirs (fr) - jammerklacht, lamentatie, weeklachtlamentação, luto - rouw, rouwtijd, sterfgevalluto, luto- s.m., perda - componction (fr) - somberheid - chagrijnigheid, stuursheidrabugem - serrement de cœur (fr) - bedruktheid, gebroken hart, harteleed, hartenleed, hartenpijn, hartepijn, hartzeer, somberheid, somberte, verdriet, zieleleed, zielenleed, zielenpijn, zielepijnamargura, desgosto, desilusão, dor, pesar, tristeza - plainte (fr) - animositeit, vijandelijkheidamargura, animosidade, hostilidade, ódio - black thoughts, gloomy thoughts (en) - taciturnité (fr) - bedroefdheid, droefenis, droefheid, kommer, leed, pijn, rouw, smart, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, weetristeza - bron van verdriet, leed, lijden, nood, pijn, smartdor, pena, sofrimento - aigreur (fr) - schaduwnuvem - vague à l'âme (fr) - déchirement (fr) - kwelling, torment, tortuuragonia, angústia, transe - humeur noire (fr) - vervelingaborrecimento, chateação, fastio, tedio, tédio - brisement de cœur (fr) - heimweeanelo, saudade, saudades de casa - navrement (fr) - rembrunissement (fr) - ongerustheidansiedade - beproeving, bezoeking, cross, ervaring, huisbezoek, insp., inspectie, inspectiedienst, kerkvisitatie, klap, kruis, marteling, tegenslag, terreinrit, terreinwedstrijd, toets, visitatie, zorgexperiência, golpe, tormento, tribulação - arrachement (fr) - brisement (fr) - attristement (fr) - meurtrissure (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼