Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

cartecarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - certificat de naşterecertidão de nascimento - diplomădiploma - document legal, document oficialacto, ato, certificado - futures contract (en) - instrument de negociere - paşaportpassaporte - cadastrucadastro - catastif, condică, registru - decizie, rezoluţie - chitanţărecibo - conosamentconhecimento - procuração - working papers, work papers, work permit (en) - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution (en) - adaos, codicilalteração, cláusula adicional - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - licença de construção - carteira de motorista - licença de pesca - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - ordonanţăcitação, decreto, escritura, mandado judicial, ordem - autorizaţie, împuternicire, mandat, procurămandato - acţiune, cauză, judecată, proces - garanţieautorização, fiança, fundamento, garantia, garantia de vendedor, justificação - vizăvisa, visto - salvconductsalvo-conduto - AAS, Associate in Applied Science (en) - AN, Associate in Nursing (en) - bacharelado - bacharel em artes - Bachelor of Arts in Nursing, BAN (en) - Bachelor of Divinity, BD (en) - Bachelor of Naval Science, BNS (en) - bacharel em ciências - Bachelor of Theology, ThB (en) - licenciatura - master's degree (en) - MArch, Master of Architecture (en) - MALS, Master of Arts in Library Science (en) - Master of Arts in Teaching, MAT (en) - Master of Library Science, MLS (en) - Master of Science, MS, MSc, SM (en) - Master of Theology, ThM (en) - doctor, doctoratdoutoramento - DD, Doctor of Divinity (en) - DEd, Doctor of Education, EdD (en) - Doctor of Medicine, MD (en) - DO, Doctor of Osteopathy (en) - Doctor of Philosophy (en) - Bachelor of Laws, LLB (en) - LLM, Master of Laws (en) - acord, concordat, înţelegereacordo, concordata - anunţ, înştiinţare - acuzare, acuzaţie, aducere în faţa tribunaluluicontestação, impugnação - carte de creditcartão de crédito - acreditiv, scrisoare de creditcarta de crédito - cec, curent de aerordem de pagamento - bilet de bancă, bilet de ordin, nota - dovadă - mărturie, proces-verbal, registruregisto - escrow (en) - commercial paper (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼