Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

รหัส - ภาษาเครื่องcódigo de máquinas - ซอร์สโค้ดcódigo fonte - โปรแกรม, โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์programa, software - CAD, computer-aided design (en) - ฟรีแวร์ - groupware (en) - ระบบปฏิบัติการsistema operacional, sistema operativo - ดอส - UNIX - กำหนดการ, ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค, โปรแกรมprograma - โปรแกรมประยุกต์ - applet (en) - เบราว์เซอร์, โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ต - Netscape (en) - สร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมประมวลผลคำprocessador de texto - ดีบักเกอร์ - โปรแกรมควบคุมcontrolador - บรรทัดคำสั่ง - ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกinterface gráfica, relação de usuário gráfica - folha de cálculo - subprograma, sub-rotina - shareware (en) - ระบบจัดการฐานข้อมูล - RDBMS, relational database management system (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼