Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

gökcismi, gök cismi - uluslararası tarih çizgisi - Johan Kepler, Johannes Kepler, Kepler (en) - aya ait - güneşe ait, güneş enerjili - atmosferle ilgili - intergalactic (en) - göz merceği, mercek, oküler - Newtonian reflector, Newtonian telescope (en) - güneş sistemi modeli - radio reflector, radio telescope (en) - refracting telescope (en) - Schmidt camera, Schmidt telescope (en) - evre, safha - nebular hypothesis (en) - tutulma - güneş tutulması - eclipse lunar (pt) - total eclipse (en) - Oort cloud (en) - spiral galaxy, spiral nebula (en) - başucu, zeval - apoapsis, point of apoapsis (en) - afel, en uzak nokta - atmosfer - heliosfer, helyosfer - göksel ekvator - gökkubbe - ecliptic (en) - büyük çember - yarıküre, yarı küre, yarımküre, yarım küre - boylam, doruk, meridyen - meridiano de referência, meridiano primo (pt) - periapsis, point of periapsis (en) - yerberi - günberi - celestial pole, pole (en) - meridyen, zenit, zirve - aerolit, göktaşı, meteorit - Aldebaran (en) - Algol (en) - Alpha Centauri, Rigil, Rigil Kent (en) - Alpha Crucis (en) - Andromeda - Antares (en) - Apollo asteroid (en) - Arcturus (en) - asteroit - Arabacı Takımyıldızı - Beta Centauri (en) - Beta Crucis (en) - Alpha Orionis, Betelgeuse (en) - Big Dipper, Charles's Wain, Dipper, Plough, Wagon, Wain (en) - çifte yıldız - gökyüzü ya da deniz - Callisto (en) - Canis Major, Great Dog (en) - Canis Minor, Little Dog (en) - Capricorn, Capricornus (en) - Cassiopeia (en) - Centaur, Centaurus (en) - Cepheus (en) - Ceres (en) - Coma Berenices (en) - kuyrukluyıldız, kuyruklu yıldız - Corona Borealis (en) - Crab Nebula (en) - crater, volcanic crater (en) - Draco, Dragon (en) - ... âlemi, ... dünyası, bütün insanlar, Dünya, herkes, mevcudiyet, toprak, varlık - Europa (en) - akşam, akşam yıldızı, Venüs - flare star (en) - Ganymede (en) - giant, giant star (en) - Great Bear, Ursa Major (en) - Hercules (en) - hidrosfer, suküre, su küre, su yuvarı - Hydrus (en) - gas giant, Jovian planet (en) - Large Magellanic Cloud (en) - litosfer, taşküre - Little Bear, Ursa Minor (en) - Lupus (en) - Şilyak Takımyıldızı - yeryüzüne düşmüş küçük göktaşı - micrometeor, micrometeorite, micrometeoroid (en) - Samanyolu, Samanyolu galaksisi - fosfor, fosforlu madde - multiple star (en) - estrela de nêutrons (pt) - birden parlayan yıldız, nova - planetary nebula (en) - planetesimal (en) - Demirkazık, kutupyıldızı, Kutup Yıldızı, Kuzey Yıldızı - Pollux (en) - Proxima, Proxima Centauri (en) - titreşen yıldız, titreyen yıldız - kuazar - red dwarf, red dwarf star (en) - Beta Orionis, Rigel (en) - satellite (en) - Scorpio, Scorpius (en) - Canicula, Dog Star, Sirius, Sothis (en) - Small Magellanic Cloud (en) - güneş sistemi - Crux, Crux Australis, Southern Cross (en) - Spica (en) - güneş - supergiant (en) - supernova (pt) - terrestrial planet (en) - Tucana (en) - variable, variable star (en) - anã branca (pt) - astronom, gökbilimci, gök bilimci - Aristarchus of Samos (en) - Copernicus, Mikolaj Kopernik, Nicolaus Copernicus (en) - Eratosthenes (en) - Galileo, Galileo Galilei (en) - Gauss, Karl Friedrich Gauss, Karl Gauss (en) - cosmic dust (en) - Vento solar (pt) - işık yılı - Astronomical Unit, AU (en) - parsec, secpar (en) - aralık - yükseklik açısı - celestial longitude, RA, right ascension (en) - risada, riso (pt) - true anomaly (en) - azimut - ephemeris time, TDT, terrestrial dynamical time, terrestrial time, TT (en) - ayça, hilâl, yeni ay - dolunay, mehtap - sidereal time (en) - yıldız günü - sidereal year (en) - gün dönümü - yaz ortası - winter solstice (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼