» 

dicionario analógico

benzoicoaselbentten elde edilen, benzoik - carboxílico (pt) - acéticoasetik - aldehídoaldehit - acetilo - diamine (en) - cloratoklorat, klorik asit tuzu - azoimide, HN, hydrazoic acid, hydrogen azide (en) - hipocloritohipoklorid, hipoklorit - hypophosphorous acid, orthophosphorous acid, phosphorous acid (en) - lysergic acid (en) - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - álcali, basealkali, baz - barium hydroxide (en) - lecitina - monómero - percloratoperklorat - perchloric acid (en) - pyridine (en) - alcoholalkol - alcohol, alcohol etílico, espíritu de vino, etanoletanol, hububat alkolü, tahıl alkolü - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - alcohol desnaturalizado - etiloetil - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehyde, ethanal (en) - aldehyde-alcohol, aldol (en) - alqueno - amidaamit - compuesto orgánicoorganik bileşik - mucin (en) - aminaamin - karboksilik asit - sakarin asidi - sorbic acid (en) - ácido grasoyağ asidi - peptide (en) - amoniaco, amoníacoamonyak - amonioamonyum - cloruro amónico, hidrato de amonioamonyum klorid - ácido nítrico, aguafuertenitrik asit - ácido nitroso - óxido de nitrógeno - dióxido de nitrógenoazotdioksit, azot dioksit - nitric oxide (en) - anhídrido - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - benceno, bencinabenzen - sodyum benzoat - benzoic acid (en) - benzoyl peroxide (en) - bicarbonatobikarbonat - bicarbonatosoda - peróxidohidrojen peroksit, oksijenli su - boratoborat - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - carburokarbit - cellulose nitrate, cellulosic nitrate, guncotton, nitrocellulose, nitrocotton (en) - fenolasit fenik - anhídrico carbónico, anhídrido carbónico, bióxido de carbono, dióxido de carbonoCO2, karbondioksit, karbon dioksit - carbon disulfide (en) - monóxido de carbono, óxido de carbonoCO, karbonmonoksit, karbon monoksit - tetracloruro de carbono - carbonatokarbonat - ácido carbónico - klordioksit, klor dioksit - chromic acid (en) - ácido cítrico, cítricolimon asidi, sitrik asit - composite material (en) - compuesto, compuesto químicobileşik, kimyasal bileşik - alúminaalümin, alüminyum oksit - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodyum siyanür - cianogenosiyanojen - nitrilo - cyanuric acid (en) - ADN, DNAdeoksiribonükleik asit, dezoksiribonükleik asit, DNA - ácido ribonucleico, ARNribonükleik asit, RNA - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - dímero - bióxido, dióxidodioksit - ésterester - ethyl acetate (en) - etilenoetilen - glicol etileno - propanediol, propylene glycol (en) - soda niter, sodium nitrate (en) - nitro, salitregüherçile, potasyum nitrat - cianuro de potasiopotasyum siyanür - bicromato de potasiopotasyum dikromat - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - ferritin (en) - fluor, flúor, fluoruroflüorür - fluorocarbon (en) - formaldehido, formaldehídoformaldehit - ácido fórmicoformik asit - fumaric acid (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - gallik asit - enamine (en) - enantiómero - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - glicerinagliserin - nitroglicerinanitrogliserin - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - guanina - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - copolymer (en) - poliuretanopoliüretan - halurohalojen tuzu - hemiacetal (en) - heptano, hidrogeneto de heptilo (pt) - hexane (en) - hydrazine (en) - hidrurohidrojenli bileşim - betúnbitüm, katran, zift - hidroklorik asit - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - iodic acid (en) - izosiyanat - compuesto isómeroizomer - cetona, quetona - ácido lácticolaktik asit, süt asiti - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lignin (en) - hidróxido - carbonato calcioso, carbonato de calciokalsiyum karbonat - cloruro de calciokalsiyum klorid, kalsiyum klorit - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lípidolipit, yağ - magnesium sulfate (en) - maleic acid (en) - melaminamelamin - metan - alcano, parafinaalkan, parafin - metilen - metilometil - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - madeni yağ - monóxidomonoksit - tartrate (en) - gas mostaza, ipéritahardal gazı - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - naftaleno, naftalinanaftalin - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenceno - ácido nucleiconükleik asit - nucleoside (en) - nucleotídeo (pt) - acetato celulósicoselüloz-asetat karışımı - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - poliamida - octanooktan - oleic acid (en) - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - ácido oxálico - óxidooksit - oxime (en) - ácido periódico (pt) - hexadecanoic acid, palmitic acid (en) - permanganatopermanganat - phospholipid (en) - orthophosphoric acid, phosphoric acid (en) - picric acid (en) - alizarinaalizarin, kök kırmızısı - alçı - polímeropolimer - potasiopotasyum permanganat - polypropene, polypropylene (en) - abono potásico, potasakostik potas, yakıcı alkali - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - akrilik asit - acrilonitrilo - pyruvic acid (en) - azarcón, minio, tetróxido de plomokırmızı kurşun tuzu, parlak kırmızı renk, vermilyon - resorcinol (en) - 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid (en) - sodyum klorat - amonyum nitrat - nitrato de plata - sosa cáusticakostik soda, sodyum hidroksit - silver bromide (en) - nitratonitrat - nitritonitrit - sodium nitrite (en) - cloruroklorid, klorit - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - silicatosilikat - silicon carbide (en) - siliconasilikon - siloxane (en) - carbonato sódico, sosaçamaşır sodası - hipoclorito de sodio - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - octadecanoic acid, stearic acid (en) - estearinastearin - steroid alcohol, sterol (en) - ergosterol (en) - sulfatosulfat, sülfat - sulfurosülfit - dióxido de azufrekükürtdioksit, kükürt dioksit, sülfürdioksit, sülfür dioksit - taninomazı tozu, tanen - ácido tartáricotartarik asit - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - T, thymine (en) - timol - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tungstic acid (en) - U, uracil (en) - ureaüre - ürik asit - ácido sulfúrico, vitriolosülfürik asit - cadaverine (en) - bióxido de circonio, circona - imide (en)[Domaine]

-