Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

arenicolous (en) - geológicojeolojik - geologiajeoloji, yerbilim, yer bilim, yerbilimi, yer bilimi - geofísicajeofizik - geomorphology, morphology (en) - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics (en) - aerologiaaeroloji, hava bilimi, meteoroloji - climatologiaiklimbilim, klimatoloji - bioclimatology (en) - hidrologia - sismologiadeprem bilimi, sismoloji - volkanbilim, yanardağbilim - geodesiajeodesi, yerölçüm - mineralogiamadenler ilmi, mineraloji - petrologiakaya bilimi, petroloji - lahar - aftershock (en) - erupção, erupção vulcânicapatlama - profile (en) - litoralkıyı, sahil - soil horizon (en) - Aeolia, Aeolis (en) - achondrite (en) - Adirondack Mountains, Adirondacks (en) - Alaska Range (en) - alüvyon, alüvyonlu arazi - aqüíferoakifer - arroyo (en) - Balkan Mountain Range, Balkan Mountains, Balkans (en) - pedregulhokaya kütlesi/parçası - Catskill Mountains, Catskills (en) - chondrite (en) - arena, circo, espaço circulararena, buzyalağı, doğal amfiteatr - sarp kayalık, uçurum, yar - colodağ geçidi - plataforma continentalkıta sahanlığı - cristalite - Cumberland Mountains, Cumberland Plateau (en) - brecha, falhaaralık, çatlak, kırık - faixa litoral submergívelsuların çekildiği kıyı - Fountain of Youth (en) - pedra na vesículasafra taşı - Gasherbrum (en) - geleira, glaciarbuzul, cumudiye - regohendek, su yolu - kaplıca, ılıca - icebergueaysberg, buzdağı - calota glacial - K2 Dağı - cálculo renal, pedra nos rinsböbrek taşı, mesane taşı - landfill, made ground (en) - Logan, Mount Logan (en) - maciçokitle, yerküre parçası - Denali, McKinley, Mount McKinley, Mt. McKinley (en) - morenabuzultaş, moren - pepitakülçe, topak - solo oceânico - desfiladeirobel, boğaz, dağ geçidi, derbent, geçit - calhau, seixoçakıl, çakıl taşı - negócio lucrativo, terra de aluviãoalüvyon, nehrin taşıdığı madenler - kumsal, plaj - buraco, caldeirãodüşey mağara, kasis, obruk, yol çukuru - precipíciouçurum - tavşan yuvası - Rakaposhi (en) - cadeia de montanhas, maciçodağ silsilesi, sıradağ, sıra dağlar - pedregulho... taşı, kaya, kaya parçası - Mount Rushmore, Mt. Rushmore, Rushmore (en) - San Andreas Fault (en) - caixa de areiakumluk oyun alanı - costa marítimadeniz kıyısı, kıyı, sahil - costa, costa marítima, litoralkıyı - depósito, sedimentobirikinti, çökelti, tabaka, tortu - margem da praia - sink, sinkhole, swallow hole (en) - nascentekaynarca, memba, pınar - yer kabuğu, yer yüzü - seixosdağ yamacında yassı çakıl, kayşat - Teton Range (en) - overthrust fault, reverse fault, thrust fault (en) - vádiyazın kuruyan dere - saçak, su tabakası - Mount Whitney, Whitney (en) - wormhole (en) - geólogojeolog, yerbilimci - sismologistadeprem bilimci, sismolog - alluvial cone, alluvial fan (en) - continental drift (en) - accretion by alluvion, alluviation, bottom lands, deposit, sedimentation (en) - epigenesis (en) - metamorphism (en) - esteDoğu, maşrık - east by south, EbS (en) - east southeast, ESE (en) - güneydoğuda/güneybatıda - sou'-sou'-east, south southeast, SSE (en) - meridional, sulcenup, güney - west southwest, WSW (en) - ocidente, oeste, poentebatı, garp - kuzey batı - hipotenusahipotenüs - mineralmaden, mineral - amphibole (en) - amphibolite (en) - apatitaapatit - augite (en) - bauxiteboksit, korindon - beriloberil - biotite (en) - borato de sódio, bóraxboraks - karnotit - kasiterit - seruzit - kalkosit - kalkopirit - chromite (en) - cordierite, dichroite, iolite (en) - corindokorindon - kristobalit - criólitokriyolit - esmerilzımpara - fluorit - galenagalenit - garnierit, garniyerit - germanite (en) - glauconite (en) - goethite, gothite (en) - gesso-de-paris, gipsita, gipsoalçıtaşı - barit, baryum sulfat, baryum sülfat - hemimorfit - ilmenitailmenit - kaolinite (en) - kernit - manyezit - malaquitemalakit - manganit - margakireçli toprak, marn - cola de peixe, ictiocolaevren pulu, mika - molibdenitemolibdenit - monazite (en) - mica-branca, moscovita, vidro-de-moscóviamika, moskof, rus - olivin - cevher, filiz, maden filizi - orpiment - pentlandit - hidróxido de magnésia, magnésiaperiklaz - polusit - piritapirit - piroxenapiroksen - quartzitokuvarsit - cristal de rochaelmas taklidi, yapay elmas - rosalgarrealgar - rodokrozit - pedrakaya, kayaç, taş - breccia (en) - rocha sedimentáriatortul kaya, tortul kayaç - başkalaşım kayası - actinolite (en) - andesite (en) - amiantoamyant, asbest - chrysotile (en) - hornblent - aphanite (en) - aplite (en) - basaltobazalt, yanık taş - aluminaalümin, alüminyum oksit - chão, terra - diatomaceous earth, diatomaceus earth, diatomeceaous earth, diatomite, fossil meal, infusorial earth, kieselguhr, kieselgur (en) - solo, sujidadeçamur, kir, pislik, toprak - feldspatofeldispat, feldspat - ortoclase - albite, white feldspar (en) - obsidian (en) - gneissegnays - xistokayaç, şist - greisen (en) - hematita, hematitehematit, kantaşı, olijist - demir cevheri - kırmızı kil - lavalav - magmamagma, mağma - püskürük kaya, volkanik kaya - batolit - diorite (en) - gabbro (en) - pegmatite - rhyolite (en) - volkanik kaya - lepidocrocite (en) - calcáriokalker, kireç taş, kireç taşı, taşı - limonite (en) - argilabereketli toprak, verimli toprak - loessekilli ve kumlu balçık, lös - magnetic iron-ore, magnetite (en) - mármoremermer - podsol, podsolic soil, podsol soil, podzol, podzol soil (en) - rutilorutil - evaporite (en) - praiakumluk, kumsal, kıyı, plaj - şeelit, şelit - xistobir tür taş - oil shale (en) - esteatitesabun taşı - espinel, espinelaspinel - spodümen - stibnite (en) - strontianite (en) - thortveitite (en) - tridimit - pechblendauraninit - vanadinit - rüzgârda sönmeyen kibrit - volframitevolframit - blendablend, çinko sülfür - zinvaldit - zirconitazirkon - Age of Mammals, Cenozoic, Cenozoic era (en) - Age of Man, Quaternary, Quaternary period (en) - Holocene, Holocene epoch, Recent, Recent epoch (en) - Glacial epoch, Pleistocene, Pleistocene epoch (en) - Tertiary, Tertiary period (en) - Pliocene, Pliocene epoch (en) - Miocene, Miocene epoch (en) - Oligocene, Oligocene epoch (en) - Eocene, Eocene epoch (en) - Paleocene, Paleocene epoch (en) - Age of Reptiles, Mesozoic, Mesozoic era (en) - Cretaceous, Cretaceous period, Cretaceous system (en) - Jurassic, Jurassic period (en) - Triassic, Triassic period (en) - Paleozoic, Paleozoic era (en) - Permian, Permian period (en) - Carboniferous, Carboniferous period (en) - Age of Fishes, Devonian, Devonian period (en) - Silurian, Silurian period (en) - Ordovician, Ordovician period (en) - Precambrian, Precambrian aeon, Precambrian eon, Precambrian period (en) - Proterozoic, Proterozoic aeon, Proterozoic eon (en) - Archaeozoic, Archaeozoic aeon, Archean, Archean aeon, Archean eon, Archeozoic, Archeozoic eon (en) - jeolojik dönem - glaciação, idade do gelobuzul çağı[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼