Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

empresárioherec, manažér zábavného podniku, producent, vystavovateľ - auxiliar, empregado-čka, -kyňa, pomocník, zamestnanec - testemunha ocularočitý svedok - trabalhador - objector de consciênciaobčan, odmietajúci službu v armáde z morálnych alebo náboženských dôvodov - cónjuge, esposa, esposo, marido, mulhermanželka, žena - científico, cientistavedec - misogynist, woman hater, woman-hater (en) - unemployed person (en) - empregador-ka, zamestnávateľ - exhibitionist, show-off (en) - delegado, embaixador, legado, núncio apostólico - participante-čka, účastník - traveler, traveller (en) - cristokresťan - Leakey, Louis Leakey, Louis Seymour Bazett Leakey (en) - Margarete Gertrud Zelle, Mata Hari (en) - maria-rapazdivoška, uličnica, vetroplach - crasso, grosseirohlúpy, necitlivý, vyložený - cínico, ecínicocynický - messianic (en) - conjugal family, nuclear family (en) - família grande - agregado familiarčlenovia domácnosti, domácnosť - populaçãoobyvateľstvo - claque - fandom (en) - Cain (en) - candidato-ka, uchádzač, žiadateľ, -ka - benfeitordobrodinec - plebeuprostý občan - comunicador, transmissor - cobardezbabelec - criadortvorca - guardião, protector-kyňa, ochranca, strážca - experto, perito-čka, odborník - observador-ka, pozorovateľ - precursor - -čka, pracovník, robotník - governanta - acusador, acusante - ás, especialista, virtuosočíslo, -čka, eso, macher, odborník, virtuóz, virtuózny - admiradorctiteľ, -ka, obdivovateľ - rapazdospievajúci, dospievajúci chlapec / dievča, výrastok - adúltero - adúltera - adversária, adversário, antagonistaodporca, protivník, súper - assessor, conselheiro, consultorkonzultant, -kyňa, poradca, radca - advogado, defensor-kyňa, obhajca - agenteagent - literary agent (en) - incitadora, instigadora - agitadoragitátor, -ka - albino, albino/albinaalbín - Ali Baba (en) - financiador-ka, podporovateľ - aprendiz, estagiário-nica, učeň - filho da putablbec, otravný človek, sviniar - tia, tititeta, tetuška - opatrovateľka detí - autoridadeprávomoc - auto-mechanic, automobile mechanic, car-mechanic, grease monkey, mechanic (en) - ayah (en) - cavalheiro hindu, senhorindický úradník - bebé, infante, pequeninobábätko, detský, dieťa, dojča, nemluvňa - ama, babá, babysiter, baby-sitterdieťaťa, dozor u dieťa, -ka, kto opatruje cudzie deti, opatrovateľ, opatrovateľka - bad guy (en) - depositário, fiador - criança - ball boy, ball girl (en) - begume - mulher bela - melhor amigo - Big Brother (en) - bigot (en) - figurão, mandachuva, pessoa importante, pessoa influente - intelectualóidemodrá pančucha - barqueiroprievozník - alugadorprenajímateľ - leão-de-chácaravyhadzovač - baixinho, catatau, fedelho, garotinho, garoto, guri, infante, mancebo, menino, mocinho, moleque, petitinho, petiz, piquiticu, pivete, rapaz, rapazinho, rapazotechlapec - amantemilenec, milý, šuhaj - arrimo de família, sustentoživiteľ rodiny - companheiro, compincha, íntimodôverný priateľ, druh, -ka, kamarád, kamarát, kamoš, priateľ, -žka - indivíduo, pessoa intrometida - maître, maître d'hôtellokaj, vrchný sluha - espectadordivák - cadetekadet - calígrafa, calígrafokrasopisec - portadornosič, nosník, posol - defensorbojovníčka - primeiro-ministro - excêntricoexcentrik - falador, tagarelatáradlo - somíticolakomec - criança, menor, menor de edade, miúdo-á, decko, dieťa, mladší, nedospelý - criança, filha, filho, menina, meninodecko, dieťa, mladší - bebé, bebêbábätko - choragus (en) - chupador, sugadorhlupáčik, ťuťko - zé-ninguémúplná nula - lavadorčistič, -ka - moça - giganteobor - vereadorčlen rady - concubinaďalšia manželka, konkubína - connection (en) - conhecedor, entendido, experto, juiz, perito-kyňa, znalec - imitador, macaquiceimitátor, napodobňovateľ - redator, redatora publicitáriareklamný pracovník - cow (en) - criatura, pessoa, serčlovek - cub, greenhorn, rookie (en) - lobinhovĺča - conservador, curadorkurátor - guarda, guardiãodozorca, kustód, -kyňa - bionic man, bionic woman, cyborg (en) - cínico, ecínico, pessoa que vê defeito em tudo, sujeito críticocynik - pai, papá, papaifoter, ocko, otec , tati , tatko , tato - impetuosoprchký človek - filhadcéra - caluniadornactiutŕhač - demagogodemagóg - demimondaine (en) - andarilho, seguidorchodec, erotoman, hosť, návštevník, odchádzajúci, rýchly kôň, spustlík, zhýralec - caluniador, depreciador, detrator - devil's advocate (en) - diaristapisateľ denníka - discriminadorderivačný člen, derivátor - dissidentedisident, disidentský - divorciada - agente duploagent - viúva dotada - escavadeira mecânica, máquina de escavarexkavátor, kopáč, nádenník, robotník, rýpadlo, trhan - burrohlupák - ganhador - ectomorph (en) - ególatra, egotista - emancipador, libertador - emigranteemigrant, emigrantský - emissário, enviadoemisár - sedutora, tentadorapokušiteľka, zvodkyňa - estetaestét - eunucoeunuch - excelênciaexcelencia - usuário, utilizador, użytkownikspotrebiteľ, spotrebitelka, užívateľ, užívatelka - pai - father-in-law (en) - burd, female child, girl, little girl (en) - cineasta - açoitador, caça-moscas, pedigoto, perdiz nova, pessoa petulantefacka, kačiatko, kačica, mucholapka, plácačka - adulador, lisonjeiro-čka, lichotník - estrangeiro-ka, -nka - freelance - lixeirosmetiar - gueixagejša - geezer (en) - author, generator, source (en) - goliasgoliáš, obor, silák - gigolô - garota, jovem senhora, menina, moça, raparigadievča - Girl Scout (en) - krstné dieťa - afilhadakrstná dcéra - afilhadokrstný syn - galanteador, mulherengo, pessoa inútildarmožráč - good guy (en) - samaritano - governor general (en) - coveirohrobár - tio-avôprastrýc - griot (en) - groupie (en) - alabardeirohalapartník - burroidiot, somár - amador de bricolage, faz-tudoúdržbár - enforcer, hatchet man (en) - chapeleiro-čka, klobúčnička, klobúčnik, klobučník - chefečelný, hlava, hlavný, šéf - chefe de Estado - auditório, ouvinteposlucháč - zálesák - comilão, glutãoprasa - anfitrião, hóspede, hospedeirohostiteľ, -ka - dona de casa, dona-de-casažena v domácnosti - humanitáriohumanitár - iconoclasta - asno, besta, burro, convencido/tolo, cretino, cú, estúpido, idiota, imbecil, jumento, palerma, parvo, toloblbec, chruňo, chumaj, debil, hlupák, idiot, imbecil, kretén, lajdák, magor, osol, somár, tupec, zlý žiak - burro, estúpido, ignoranteignorant, nevzdelaný človek - agitador - amotinado, rebelde, revoltoso, revolucionáriopovstalec, povstalecký, rebel, rebelantský - intruso, invasorhriešnik, páchateľ, previnilec, vinník, votrelec - invasorútočník - pau pra toda obra - porteiro-čka, domovník, vrátnik - infeliz, pessoa que traz má sorte - Jr.mladší - bigwig, kingpin, top banana (en) - parentepríbuzenstvo - sabichãovševed - elemento estranho, suplentenavyše, výnimka - trabalhador, trabalhador manual - raparigadievča - retardatáriooneskorenec - layman, layperson, secular (en) - salva-vidasplavčík - faroleiro - little sister (en) - sentinela, vigiahliadka, stráž - desfavorecido, freguês, patinhoprehrávajúci, slabší, smoliar - estúpidonevychovanec - estrela, notabilidadevýznamná osobnosť - light (en) - gatuno, ladrão, larápio - mãe, mamA, mamã, mamãemami, mamička, matka - machine (en) - mordomomajordómus - adult male, man (en) - man (en) - man (en) - adônis - homemčlovek - homemmuž - cão que ladra não morde, disciplinadorkaprál, puntičkár - mestremajster - člen, -ka - estafeta, guia, mensageiro-kyňa, posol, sprievodca - portadornosič, nosník, posol - Dago, metic (en) - aspirante de marinhakadet, nižší dôstojník - miles gloriosus (en) - misantropomizantrop - senhorpán - modelovzor, vzorný - Monsieur (en) - agente funerário, cangalheiro, gerente de casa funerária, papa-defuntopracovník pohrebného ústavu, zamestnanec pohrebnej služby - mother-in-law, mum-in-law (en) - moujik, mujik, muzhik, muzjik (en) - homónimomenovec - contador, narrador-ka, komentátor, rozprávač - obstrucionistaobštruktista - recém-chegadoprisťahovalec - avarento, avarodržgroš, lakomec - nightbird, nighthawk, night owl (en) - parvo, pessoa simplóriablázonko, pochábeľ, ťuťmák - aprendiz, iniciante, novato, noviço, principiante-čka, -ka, nováčik, novic, začiatočník - nymphet (en) - antique, gaffer, old geezer, oldtimer, old-timer (en) - manipulador, operador-ka, manipulátor, obsluhujúci pracovník - opium addict, opium taker (en) - oculista, óticooptik - oradorrečník - osirelý - páriavydedenec - feitor, supervisordozorca - dono, possessor, possuidor, proprietário-ka - pai/mãeadoptívny rodič, -ka, osvojiteľ, rodič - Member of Parliament, Parliamentarian (en) - party girl (en) - patron, sponsor, supporter (en) - santo padroeiro(svätá) patrónka - bárbaro, grosseirãobarbar, -ka, neokrôchanec - pencil pusher, penpusher (en) - perfeccionistapuntičkár - inducer, persuader (en) - fariseufarizej - filantropofilantrop, ľudomil - companheirokamarát - pornógrafo - clínico, médico, trabalhadorpraktik - huncút - antecessor, precursor, predecessorpredchodca - -ka, prezident - director, presidência, presidente-kyňa, predseda, predsedníctvo - prince charming (en) - processor (en) - profissionalprofesionál - proletário, trabalhadorrobotníčka, robotník - prostituta, putacundra, fľandra, kurva, pobehlica, prostitútka - falar - pigmeuPygmej - sofista - raridade - cracker, redneck (en) - reparador, técnicoopravár - representantezástupca - investigador, pesquisadorbádateľ, výskumník - reformadodôchodca - braço direitopravá ruka, šikovná ruka - competidor, concorrência, desafiador, rival-ka, konkurencia, konkurenčný, konkurent, rival, súper, uchádzač, vyzývateľ - malandrete, vigaristadarebák, -ica, uličník - companheiro de quartospolubývajúci - tronco de couvekrpec, štopeľ - tabu, vaca sagrada - Pai Natal, Papai Noel - sátrapadespota, guvernér, miestokráľ, tyran, vladár - difamador, maldizente, mexeriqueiroklebetník, ohovárač - bode expiatórioobetný baránok - escolar, pupila, pupiloškolák, žiak - schoolgirl (en) - decalcador, descobridor, guia, pesquisadornavigačný radar, priekopník, ukazovateľ zostupu - Sea Scout (en) - intelligence agent, intelligence officer, operative, secret agent (en) - septuagenário, setuagenáriasedemdesiatnik - colonoosadník - shiksa, shikse (en) - agulheiro, sinaleirosignalista - simplóriohlupáčik - senhor, Sirpán, Sir - irmA, irmã, muito obrigada, muito obrigadoďakujem veľmi pekne - alvo fácilľahký terč - skirmisher (en) - trabalhador especializado, trabalhador qualificado - criadaslúžka - mandriãoleňoch - escravo, viciada em trabalhootrok - sonâmbulonámesačný - anjo, beleza, formosurazáves - filhosyn - homem de experiênciaskúsený človek - locutorhovorca, tlačový tajomník, zástupca - espectador, vigiadivák, -ka, pozorovateľ - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - pessoa irascívelhorkokrvný človek - desmancha-prazereskto kazí dobrú náladu, mrzút - porta-vozhovorca, tlačový tajomník, zástupca - vozhlas - parte interessadaakcionár, podielnik - dobro, substitutodvojník, náhrada, náhradník, náhradný, podpora, posila, smena, striedanie, zástupca - noradcéra, dieťa, nevlastný syn - a, enteada, enteadodcéra, dieťa, nevlastný syn - estranhocudzí človek, cudzinec, cudzinka, -ka - prostituta, puta, vadiašľapka - homem macho, machãosprávny chlap - subordinado-á, podriadený - sucessornástupca - mãe-substitutanáhradná matka - survivor (en) - sobreviventekto prežil, pozostalý - puxa-saco, sicofantapätolizač - estratega, tácticotaktik - filão, parasitapätolizač, prisluhovač, prívesok, stúpenec - mandantedozorca, majster, plantážnik, strážca - mate, teammate (en) - technician (en) - interinodočasný zamestnanec, zastupujúci pracovník - tentador-ka, pokušiteľ - diabrete, flagelopohroma, postrach - scrag, skin and bones, thin person (en) - criança que começa a andar, criancinhabatoľa, decko, drobček, štoplík - torcionário - estagiário, pessoa em treinamentopraktikant, učeň, žiak - vagabundotramp - reship, transfer, transferee (en) - desordeiro, gerador de conflitosburič, intrigán, príčina starostí / ťažkostí, zlomyseľník - datilógrafopisár na stroji - patinho feioškaredé kačiatko - putouličník - utilizador-ka, spotrebiteľ, užívateľ - guia, porteiro-ka, -kyňa, sprievodca, uvádzač - cartão do dia dos namorados, namorado-á, chlapec, darček, dievča, list, milá, milý, vyvolený - vegan (en) - dignitário, figurahodnostár - vigilance man, vigilante (en) - patife, vilãoničomník, zlosyn - visita-čka, návštevník - raposalíška - mirãozvedavý človek - lavadeirapráčka - beberrão, farristahýrivec - guardastrážca - ama, ama de leitedojka - viúvavdova - viúvovdovec - senhora, senhora dona, Sramadam, pani, slečna - mulherženský - woman (en) - mulherengo, namorador, paquerador, provocadorzáletník - wonder woman (en) - fabricanteodborník, pracovník, remeselník - campóniobalík - young buck, young man (en) - jovem, rapazmladík - yuppiemladý človek s úspešnou kariérou a imidžom úspešného človeka - zoo keeper (en) - Boone, Daniel Boone (en) - Bride, Bridget, Brigid, Saint Bride, Saint Bridget, Saint Brigid, St. Bride, St. Bridget, St. Brigid (en) - CristóvãoKryštof - Edison, Thomas Alva Edison, Thomas Edison (en) - Fulton, Robert Fulton (en) - Leakey, Mary Douglas Leakey, Mary Leakey (en) - Leakey, Richard Erskine Leakey, Richard Leakey (en) - Nossa SenhoraMadona - Naomi, Noemi (en) - Patrick, Saint Patrick, St. Patrick (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼