Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

emprezaryo, gösteri yapımcısı, şovmenforain, foraine, impresario, imprésario, producteur - hizmetçi, işçi, uşakdomestique, employé, salarié - görgü tanığıtémoin oculaire - işçiouvrier, travailleur - askerlik karşıtıobjecteur de conscience - eş, karı, refika, zevceépouse, époux, femme, moitié - alim, bilgin, bilim adamıhomme de science, scientifique - kadın düşmanımiso, misogyne - chômeur - işveren, patronemployeur, employeuse, patron - frimeur - elçi, papa elçisilégat - katılımcıparticipant, participante - yolcuvoyageur - hazreti isa, mesihmessie - Louis Seymour Bazett Leakey - Margaretha Geertruida Zelle, Mata Hari - erkek Fatma, erkek gibi kızgarçon manqué - ahmak, ahmakça, aptal, aptalca, duygusuzépais, fruste, grossier - kötümser, olumsuzcynique, misanthropique - mesih, mesihe aitmessianique - anne, baba ve çocuktan oluşan aile, çekirdek ailefamille nucléaire - famille - aile, ev halkı, hanehalkı, hane halkıfamille, foyer, ménage - dünya, halk, kamuoyu, nüfuspeuple, plèbe - alkışçı topluluğu, şakşakçılar grubuclaque, claques - fandom - Caïn - başvuran kimsecandidat, candidate, postulant - bağış yapan kimse, hayırsever/yardımsever kimseaide, bienfaiteur, bienfaitrice - halktan kişi, sıradan vatandaşroturier, roturière - iletişim kuran kişicommunicateur, communicatrice - korkakfroussard, lâche, poltron, poltronne - yaratıcıcréateur, créatrice - bekçi, koruyucu, muhafızdéfenseur, gardien, gardienne, protecteur, protectrice - bilir kişi, kompetan, mütehassıs, uzmanconnaisseur, expert, instruit - gözlemciobservateur, observatrice - précurseur - çalışan, çalışan kişi, emekçi, işçi, iş gören kimseemployé, salarié, travailleuse - dadı, genç kıza eşlik eden kadınduègne - accusateur - dahi, usta, üstat, virtüözas, crack, expert, superstar, virtuose - hayranadmirateur, admiratrice - 13-19 yaşında yeni genç, ergen, genç delikanlıadolescente, jouvenceau - aldatan erkek, zina yapan erkekadultère, fornicateur - aldatan kadın, zina yapan kadınfemme adultère, prostituée - aleyhtar, düşman, hasım, karşıt, muhalif, rakipadversaire, antagoniste, opposant - danışman, müşavirconseiller, conseillère, expert-conseil, experte-conseil, informateur - destekçi, savunucu, taraftaravocat, défenseur, partisan - casus, mümessil, temsilciagent, agent commercial, agente, intermédiaire - agent littéraire - kışkırtıcı ajan, provokatör ajanagent provocateur, provo, provocateur - kışkırtıcı, tahrikçiagitateur, agitatrice, fauteur de troubles, fomentateur, fomenteur, perturbateur, semeur de troubles - Albin, albino, albinos - Ali Baba et les quarante voleurs - destekçi, finansör, hamibailleur de fonds, bienfaiteur, commanditaire, mécène - çırakapprenti, apprentie, stagiaire - boktan biri, çük kafalı, it oğlu it, orospu dölü, piç oğlu piçbâtard, fils de putain, fils de pute, nique ta mère - hala , teyze , yengetante, tata, tati, tatie - au pair, séjour au pair - kompetan, mütehassıs, uzmanautorité, expert - araba tamircisi, araba ustasımécanicien, réparateur - aya, âya - efendibabu - çok küçük çocukbaigneur, bébé, de maternelle, fruit des amours, nourrisson, nouveau-né, petit enfant, polichinelle, poulpiquet, poupard, poupon, tout-petit - çocuk bakıcı, çocuk bakıcısıbaby-sitter, d’enfant, garde d'enfants, gardien, gardienne - kötü adammalfaiteur, mauvais garçon - emanetçi, emin, mutemetdépositaire - çocukenfant - ramasseur, ramasseur de balles, ramasseuse - bégum - dilber, güzel, güzel kadınbelle - meilleur ami - frère ainé, Loft Story - sectaire - kodaman, önemli kimsebig boss, bonze, grand chef, gros bonnet - aydın kadın, entellektüel kadın, okumuş kadınbas-bleu - kayıkçı, sandalcıbatelier, loueur de canots - kiracı, kira ile tutan, kiralayanemployeur, patron, personne qui loue - fedai, martaval, palavracı, zıplayan kimse veya şeyvideur - delikanlı, oğlan, oğlan çocuğugarçon, gars - aşık, çoban, köylü delikanlıamant, mec, petit ami - ekmek parası kazanansoutien de famille - ahbap, can dostu, kafadar, yakın arkadaşcamarade, compagnon, copain, copaine, copine, intime, pote, poteau - işgüzar kimseindiscret - baş uşak, kâhya, kilercimaître d'hôtel - seyircispectateur, spectatrice - askeri eğitim gören öğrenci, harb okulu/polis koleji öğrencisi, kadetélève officier, élève suivant la préparation militaire - hattatcalligraphe - hâmil, taşıyanporteur, porteuse - savunucuchampion, championne, combattant, paladin - başbakan, başvekilchancelier, premier ministre - nev-i şahsına münhasır, tuhaf kişiexcentrique, personnage - gevezebavard, commère, jacasseur, moulin à paroles, pie bavarde - cimri kimseavare, ladre, liardeur, mégotier, pingre, poicre, pouacre, radin - evlât, reşit olmayan kimsegosse, mineur, mineure - çocuk, evlatenfant - bebekbébé, nourrisson - choragus - enayi, yolunacak kazcrétin, imbécile, suceur, suceuse - bir hiç, önemsiz kimsemoins que rien, nullité, zéro - temizleyici, temizlikçinettoyeur, nettoyeuse - kızcolleen - devcolosse, titan - kurul üyesiconseiller, conseillère - kapatma, kuma, metres, ortakamant, concubin, concubine, courtisane, odalisque - tanıdıkrelations - bilir kişi, eksper, uzmanconnaisseur, connaisseuse, expert, spécialiste - taklitçi, taklit yapan kimseimitateur, imitatrice, singe - reklam yazarırédacteur, rédacteur publicitaire, rédactrice publicitaire - chipie, garce, vache - adam, insan, kimse, kişi, şahıs, zatwight - bleu - yavrukurt, yavru kurtlouveteau - müze müdürüconservateur, conservatrice - bakıcı, bekçi, muhafızconservateur, conservatrice, gardien, gardienne - cyborg - kötümser kimse, olumsuzcynique - babapapa, père - çabuk kızan/parlayan kimsecasse-cou, exalté, exaltée, lunatique - kerime, kız, kız çocuk, kız evlat, kız evlâtfille - iftiracı, kötüleyen kimsecalomniateur, diffamateur - demagog, halk avcısı, hizipçi, kışkırtıcıdémagogue - femme de statut inférieur, femme douteuse - navire quittant - aleyhte konuşan kimse, küçük düşürücü kimse, küçük düşürücü şeydépréciateur, détracteur - avocat du diable, promoteur de la foi - günlük tutan kimsediariste, mémorialiste - dérivateur - ayrılıkçı, muhalifdissident, objecteur - boşanmış kimse, dul kimsedivorcée - iki taraflı çalışan casusagent double - gösterişli yaşlı kadın, zengin dul kadındouairière - demiryolu işçisi, kanal işçisipéon, terrassier - aptalabruti, andouille, âne, cancre, crétin, nigaud, sot - salarié - ectomorphe - egoist, kendini beğenmiş kimseégoïste, égotiste - émancipateur - göçmenémigrant, émigrante, migrant - casus, özel görevli, temsilciémissaire, envoyé - baştan çıkaran kadınfemme fatale, tentatrice - estetesthète - hadım, haremağasıeunuque - ekselânsexcellence - kullanıcıexploiteur, utilisateur - kurucu, mucit, pederdab, dabe, papa, parâtre, pater, père, vieux - kayınbaba, kayınpeder, kayın pederbeau-père - fillette, gamine, jeune fille, petite, petite fille - prodüktör, yapımcıcinéaste, producteur - dağınık saçlı genç kız, el, geniş yüzgeç, keklik yavrusu, menteşeli kanatçık, sineklikbatte, garçonne, jeune fille délurée - dalkavuk, pohpohçu, yağcıadulateur, flatteur, flatteuse - ecnebi, yabancı, yabancı uyruklu kimseétranger, étrangère - serbest meslek erbabı, serbest meslek sahibicollaborateur indépendant, free-lance, indépendant - çöpçü, çüpçüboueur, boueux, éboueur, éboueuse - geyşageisha, ghesha, guécha - type - auteur - calüt, devcolosse - jigoloAlphonse, gigolo, séducteur - genç kadın, genç kız, kızfille, jeune femme, jeune fille, mademoiselle, petite/jeune fille - guide, scoute - vaftiz oğlu/kızıeule, filleul - filleule - filleul - bon à rien, propre à rien - iyi adambon - samiriyelisamaritain - genel valigouverneur général, patron - mezar kazıcıfossoyeur - büyük amca, büyük dayıgrand-oncle - griot - grubun peşine takılan kızgroupie - baltacı, tebercihallebardier - aptal kişiabruti, andouille, âne, crétin, idiot, nigaud - elinden her iş gelen kişibricoleur, homme à tout faire - goon - şapkacıchapelier, chapelière - baş, hükümdar, lider, reis, şefponte, principal, tête - devlet başkanıchef d'État - dinleyici, duyan kimseauditeur - çiftçi, dağ köylüsürustaud, rustre - domuzbâfreur, glouton, goinfre, porc - evsahibi, ev sahibi/sahibesihôte, hôtesse - ev hanımı, ev kadını, ev kadını/hanımıfemme au foyer, maîtresse de maison, ménagère - insancıl kimse, yardımsever kimsehumanitariste - geleneklere karşı çıkan kimse, ikon düşmanıiconoclaste - ahmak, ahmak kimse, akılsız, alık, aptal, aptal kimse, aptal kişi, budala, budala kimse, eşek, et kafalı kimse, gerizekalı, geri zekalı, geri zekâlı, geri zekâlı kimse, kreten, moron, odun kafalı biri, salak, sersemâne, arriéré, B.O.F., baudet, bec-jaune, béjaune, benêt, cancre, cloche, con, corniaud, cornichon, couillon, crétin, crétine, cruche, grand dépendeur d'andouilles, idiot, idiote, imbécile, nigaud, sot, twit - cahil, kara cahilbéotien, ignorant, philistin - agitateur, instigateur, provocateur - asi, bağımsızlık savaşçısı, isyankâr, özgürlük savaşçısıcombattant de la liberté, mutin, rebelle, révolté, révoltée - davetsiz konuk/misafir, günahkâr, izinsiz giren kimse, izinsiz giren kişiimportun, intrus, intruse - istilâcıenvahisseur, envahisseuse, infiltré, intrus - homme à tout faire, touche-à-tout - kapıcı, odacıconcierge - uğursuz adam, yunus peygamberjonas - fils, junior - bonze, gros bonnet - akraba, hısımfamille, parent - çok bilmiş kimse, ukalâje-sais-tout, pédant, pédante - diğerlerinden farklı olan şey/kimse, dışarıda kalan şey/kimseexception - amele, emekçi, işçiouvrier, travailleur, travailleur manuel - kızfille, jeune fille - retardataire - uzman olmayan kimselaïque, profane - cankurtaransurveillant de plage - gardien de phare - petite sœur - erketeci, gözcü, nöbetçigarde, guetteur, guetteuse, sentinelle - ezilen/yenilmesi beklenen kimsedéfavorisé, outsider, perdant - ayı gibi adam, eşekaude, idiot, lourdaud, lourdingue - dikkate değer olma, önemli olmaétoile, lumière - soleil - dolandırıcı, hırsız, pusuculurker, voyeur - ana, anne, anneciğim, ma, mama, mamma, mammy, mater, mom, momma, mommy, mum, mummymaman, mère - machine - başkâhyamajordome - erişkin erkek, yetişkin erkek - erkekhomme - homme - adonis, yakışıklı genç, züppeadonis - kişiêtre humain, homme - adamhomme - disiplin yanlısı kimse, sert amirchien qui aboie ne mord pas, moraliste, officier dur, officier sévère - sanatkâr, ustamaître, pro, professionnel - aza, üyeadhérent, organe - haberci, kurye, mihmandar, rehberaccompagnateur, accompagnatrice, messager, messagère - taşıyıcıporteur - métèque - deniz asteğmeni, deniz harp okulu öğrencisiaspirant - le soldat fanfaron - insanları sevmeyen kimsemisanthrope - Baymonsieur - model, örnekmodèle - Monsieur - cenazeci, cenaze kaldırıcısıcroque-mort, entrepreneur de pompes funèbres, mortician's assistant, ordonnateur de pompes funèbres, ordonnateur des pompes funèbres - kayınvalidebelle-doche, belle-maman, belle-mère - mujik, rus köylüsümoujik - adaşhomonyme - anlatan kimse, hikayeci, masalcı, öykü anlatan kimse, öykücüconteur, narrateur, narratrice - engelleyen kimseobstructionniste - yeni gelen/gelmiş kişinouveau venu, nouvel arrivant, nouvelle arrivante, nouvelle venue - avare, avaricieux - oiseau nocturne - avanak, salak, sersemniais, nigaud - acemi, rahip/rahibe adayı, yeni, yeni başlayandébutant, débutante, nouveau, nouvelle, novice - çekici ve tahrik eden kız, seksi kıznymphette - antiquité - makinist, operatör, ustaca kullanan, yönlendirenmanipulateur, manipulatrice, opérateur, opératrice - afyon bağımlısı, afyonkeş, afyon müptelasıopiomane - gözlükçülunetier, lunettier, opticien, opticienne - hatipdiscoureur, orateur, oratrice, rhétoricien - öksüzorpheline - dışlanmış kişi, toplum dışına itilmiş kimsenaufragé, paria, réprouvé - denetçi, nezaretçichef d'équipe, contremaître, superviseur - iye, malik, mal sahibi, sahippossédant, possesseur, propriétaire, titulaire d'un droit - anne, baba, evlât edinmiş kimseparent - député, parlementaire - party girl - sponsor - koruyucu azizpatron, sainte patronne, saint patron - barbar, hödük, kaba/görgüsüz kimse, uygar olmayan kimsebarbare, butor - kâtip, yazmangratte-papier, rond-de-cuir - mükemmeliyetçiperfectionniste - ikna edici tip, inandırıcı kimse, tabancapersuasif - farisi, ikiyüzlü, riyakâr, sahte sofupharisien - insansever kimsephilanthrope - oyun arkadaşıcamarade de jeu, compagne de jeu, compagnon de jeu - pornographe - pratik yapan kimsepraticien - muzip, oyuncumauvais plaisant, taquin - öncel, öncü, selefprécurseur, prédécesseur - başkan, reisicumhurprésident, président de la République - başkan, reisprésidence, président, présidente, secrétaire général - prince charmant, Prince Charmant - transformateur - bir işi meslek olarak yapan kişipro, professionnel, professionnelle - proleterouvrier, ouvrière, prolétaire, prolo, travailleur - aşifte, fahişe, kaldırım yosması, kaltak, kevaşe, orospu, şıllık, şırfıntıbagasse, catin, coureuse, femme de petite vertu, fille de joie, fille des rues, goton, gueuse, marie-couche-toi-là, morue, péripatéticienne, pouffiasse, poufiasse, poule, professionnelle, prostipute, prostitué, prostituée, putain, pute, ribaude, roulure, traînée - aşırı iffet taslayan kadın, aşırı namuslu geçinen kadın, erdemlilik taslayan tipprude - Pigmepygmée - itirazcıchicaneur - oiseau rare - péquenaud, rustre - tamirciréparateur, réparatrice - mümessil, temsilci, vekilante, député, représentant - araştırmacıchercheur, chercheuse, documentaliste, investigateur - retraité - sağ kolu - meydan okuyan, müsabık, müsabıklar, rakip, rakipler, yarışmacıadversaire, compétiteur, concurrence, concurrent, concurrente, prétendant, prétendante, provocateur, provocatrice, rival, rivale - afacan, dalavereci, düzenbaz, maskarabâtard, canaille, coquin, espiègle, fripon, garnement, gredin, polisson, polissonne, scélérat, voyou - oda arkadaşıcamarade de chambre - bir tür evcil güvercin, bücür, cüce, en çelimsiz yavru, kavruk adam, küçük sığıravorton, freluquet, nabot - eleştirilemez kurumchose sacro-sainte, vache sacré - père Noël, Saint Nicolas, Santa Claus - pers valisi, sömürge yöneticisisatrape - dedikoducu, lafçı, lâfebesicalomniateur, cancanier - günah keçisi, şamar oğlanıbouc émissaire - erkek öğrenci, öğrenciécolier, élève - écolière - çığır açan kimse, rehber, yol göstericiexplorateur, pionnier - scoutisme marin - ajan, casus, gizli ajanagent secret - yetmişlik kimseseptuagénaire - göçmen, sömürgeci, sömürgede oturan kimsecolon, coloniste - shiksa - işaretçi, işaret memuruaiguilleur, aiguilleuse, signaleur, signaleuse - aptal kimseniais, niaise, nigaud, simplet - Bay, Efendim!, Sayın ..., Sörmonsieur, sir - kızkardeşmerci beaucoup, merci mille fois, soeur, sœur - savunmasız hedefvictime toute désignée - avcı, çatışan kimseaccrocheur - kalifiye işçi, nitelikli işçi, vasıflı işçiO.S., ouvrier spécialisé - hizmetçiboniche - kaytaran kimserenâcleur, tire au flanc, tire-au-flanc - ağır işçi, köle gibi çalışanbourreau de travail, bûcheur, esclave - uykuda yürüyen kişinoctambule, somnambule - iyilik meleği, melek, sponsorange, beauté, belle femme - erkek çocuk, mahdum, oğulfieu, fils, fiston, rejeton - görmüş geçirmiş kişi, hayat adamıhomme d'expérience, homme du monde - konuşmacıconférencier, conférencière, orateur, oratrice - gözlemci, televizyon izleyicisiobservateur, observatrice, spectateur, téléspectateur, téléspectatrice - champignons, fungi - asabi kimse, ateş püsküren kimse, çabuk parlayan kimse, püsküren volkan, sönmemiş volkansoupe au lait - mızıkçı, neşe kaçıran arkadaş, oyunbozan, oyun bozanrabat-joie, trouble-fête - sözcüporte-parole - sesinterprète, porte-parole, représentant, représentant du peuple - bahis parasını tutan kimseintervenant, partie prenante - destek, nöbeti devralacak kimse, vekil, yardım, yardımcı, yedekante, doublure, remplaçant, renforts, substitut, succédané, suppléant - üveybelle-fille - üveybeau-fils - yabancıétranger, étrangère, inconnu - fahişe, orospufille des rues, fille publique, gamin des rues, gamine des rues - güçlü kuvvetli adamhomme dominateur - ast, küçük rütbeli kimseinférieur, subordonné, subordonnée - halef, vârissuccesseur - sunî dölleme ile başkası adına çocuk doğuran annemère porteuse - survivant - sağ kalan/kurtulan kimsesurvivant, survivante - dalkavukflagorneur, lèche-bottes, lécheur - iyi planlama yapan kimse, taktikçitacticien, tacticienne - ahtapot, asalak, beleşçi, hayran, izleyicifactotum - başkasına iş yükleyen kimse, işveren, şefcommettant - takım arkadaşıcoéquipier - technicien - geçici işçi, geçici personelintérimaire - baştan çıkaran kimsetentateur, tentatrice - baş belası, felâket, musibetfléau, terreur - maigre - ufak çocuk, ufaklık, yeni yürümeye başlayan çocukbambin, bambine, bout de chou, môme, tout-petit - acı çektiren kimse, işkenceci, sıkıntı veren şeytortionnaire - eğitim gören kişistagiaire - aylakclochard, vagabond - transfert - baş belâsı, fitneci, ortalık karıştırıcı, sorun çıkaran kimse, sürekli sorun yaratan kimsefauteur de troubles, perturbateur, semeur de troubles, trublion - daktilodactylo, dactylographe - vilain petit canard - haylaz oğlan, yaramaz çocukgamin - kullanıcıconsommateur, usager, utilisateur, utilisatrice - rehber, teşrifatçı, yer göstericiguide, ouvreuse, placeur - sevgiliamoureux, carte de la Saint Valentin, de la Saint-Valentin, personne aimée - végan, végétalien, végétalienne - önde gelen kişi, yüksek mevkili kimsedignitaire, grand personnage, personnage, personnage en vue, vip - auto-justice, vigilantisme - kötü adam, rezil kimsebandit, méchant, méchante, vaurien - telefon eden, ziyaretçivisiteur, visiteuse - dişi tilki, tilkigoupil, harpie, renard, renarde, rusée - röntgenci, röntgenci tipvoyeur - çamaşırcı kadınapparence délavée, blanchisserie, blanchisseur, blanchisseuse, disparition du décor, laveuse, lessivage, lessivage superficiel - bambocheur - bekçi, güvenlik görevlisigarde - dadı, süt annenourrice - dul kadınveuve - dul erkekveuf - bayan, hanımmadame, mame, Mme - erişkin kadın, yetişkin kadınfemelle, femme, fille d'Eve, gonce, gonze, gonzesse, greluche, grosse, moukère, mouquère, typesse - kadınfemme - çapkın, flört, kadın avcısı, zamparacavaleur, coureur, coureur de jupons, dragueur, flirteur, galant, trousseur de jupons - wonder woman - fabricant - ahmak, budalarustre - david darnell brown, young buck - delikanlı, gençjeune, jeune homme, jeune personne - başarılı ve hovarda genç iş adamı, genç profesyonel, yupi, yuppiejeune cadre dynamique, yuppie - zoo keeper - Daniel Boone - Brigit, Brigitte - KristofChristophe - Thomas Alva Edison - Robert Fulton - Mary Leakey - Richard Leakey - Meryem AnaBonne mère, Dame du Ciel, la Sainte Vierge, la Vierge, la Vierge Marie, madone, Marie, mater dolorosa, mère de Dieu, mère de Jésus, mère des sept Douleurs, mère du bon conseil, Notre Dame, Notre-Dame, pietà, reine conçue sans faute originelle, reine de la Paix, reine du Saint Rosaire, reine montée au ciel, rose mystique, sainte Marie, Sainte Vierge, theotokos, vierge, Vierge Marie - Noémi - Patrice, Patrick, Saint Patrick[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼