Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

helminto, verme - Acanthocephala, phylum Acanthocephala (en) - Chaetognatha, phylum Chaetognatha (en) - výška oblúka - phylum Platyhelminthes, Platyhelminthes (en) - flatworm, platyhelminth (en) - class Turbellaria, Turbellaria (en) - class Trematoda, Trematoda (en) - family Fasciolidae, Fasciolidae (en) - Fasciola hepatica, liver fluke (en) - family Schistosomatidae, Schistosomatidae (en) - genus Schistosoma, Schistosoma (en) - Cestoda, class Cestoda (en) - pásomnicasolitária, tênia - family Taeniidae, Taeniidae (en) - echinococcus (en) - Nemertea, Nemertina, phylum Nemertea, phylum Nemertina (en) - phylum Pogonophora, Pogonophora (en) - Aschelminthes, Nematoda, phylum Aschelminthes, phylum Nematoda (en) - eelworms, nematode, nematodes, nematode worm, roundworm (en) - Ascaris, genus Ascaris (en) - Ascaris lumbricoides, common roundworm (en) - ascáride, oxiúro, verme filiforme, verme intestinal - Dracunculidae, family Dracunculidae (en) - Annelida, phylum Annelida (en) - class Oligochaeta, Oligochaeta (en) - angleworm, crawler, dew worm, earthworm, fishing worm, fishworm, nightcrawler, nightwalker, red worm, wiggler (en) - Branchiobdellidae, family Branchiobdellidae (en) - Branchiobdella, genus Branchiobdella (en) - class Polychaeta, Polychaeta (en) - polychaete, polychaete worm, polychete, polychete worm (en) - minhoca, verme - family Terebellidae, Terebellidae (en) - class Hirudinea, Hirudinea (en) - family Hirudinidae, Hirudinidae (en) - genus Hirudo, Hirudo (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼