Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

מְעַטpequeno - uppercase (en) - capital, great, majuscule (en) - alfanumérico - vara - orthography, writing system (en) - Armenian, Armenian alphabet (en) - boustrophedon (en) - silabário - Linear A (en) - Linear B (en) - אלפבית לטיני, א”ב לָטִינִיalfabeto latino, alfabeto romano - Hebraic alphabet, Hebrew alphabet, Hebrew script (en) - Greek alphabet (en) - Cyrillic, Cyrillic alphabet (en) - Arabic alphabet (en) - אלפבית צלילי - סֶמֶלsímbolo - סִיפרָהalgarismo - סִיפרָה רוֹמִית, ספרה רומיתnumerais romanos, número romano - sinal - equals sign (en) - ponto de fração decimal - גוֹפָןcarácter - acento agudo - grave, grave accent (en) - sinal de movimente curto - cedilha - circunflexo - macron, sinal de vogal longa - til - diérese, trema - אוֹת גְדוֹלָהcaixa alta, letra maiúscula - caixa baixa, letra minúscula, minúscula - type (en) - גופןtipo - católico-romano, cidadão romano, habitante de roma, romano, tipo redondo, tipo romano - Helvetica, sans serif (en) - alphabetic character, letter, letter of the alphabet (en) - delta (en) - epsilon (en) - zeta (en) - eta - teta - capa, letra grega - mi - ni - ômicron - - sigma - tau - hipsilo, ipsilão, ipsilon, ípsilon, ipsilone - fi - aleph (en) - gimel (en) - he (en) - zayin (en) - heth (en) - teth (en) - yod, yodh (en) - kaph (en) - lamedh (en) - mem (en) - samekh (en) - ayin (en) - pe (en) - qoph (en) - resh (en) - blank, space (en) - ideograma - logogram, logograph (en) - סִימָן קְרִיאָהponto de exclamação - נְקוּדָהponto final - סִימָן שְׁאֵלָהponto de interrogaçao, ponto de interrogação - aspas - נְקוּדָה וּפּסִיקponto e vírgula - arábico[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼