» 

dicionario analógico

notochord (en) - ctenidium (en) - papokursak, sindirim kesesi - moelabörkenek, kursak, mide, taşlık - úberememe - lateral line, lateral line organ (en) - pelvic fin, ventral fin (en) - preen gland, uropygial gland (en) - cardíacokalbe ait - uterinoannesi bir babası ayrı olan, dölyatağı, dölyatağına ait, rahim - pulmonarakciğer, akciğer hastalığı olan, akciğerli - glandularsalgıbezlerine ait - sistem - órgãoorgan, uzuv - anlage, primordium (en) - vísceraiç organ - entranhas, tripas, víscerasbağırsaklar, iç organlar - órgão dos sentidosduyu organı - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - görme sistemi, görsel sistem - gloteglotis, nefes borusu ağzı - olhodide - compound eye (en) - inner ear, internal ear, labyrinth, organ of equilibrium (en) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - glândulabez, beze, gudde, salgıbezi, salgı bezi - glandulae sebaceae, sebaceous follicle, sebaceous gland (en) - eksokrin bez, eksokrin salgı bezi - endocrine system (en) - paratireóideparatiorit bezi - böbreküstü bezi - lachrymal gland, lacrimal gland, tear gland (en) - özden, timüs - vesículasafra kesesi - pâncreaspankreas - kalp - lenf bezi - sistema nervososinir sistemi - sistema nervoso centralmerkezi sinir sistemi - dimağ - hipófisehipofiz, hipofiz bezi - glândula pinealbeyin epifizi - serebral korteks - corda, medula espinalmurdar ilik, omurilik, tel - cinsel organ - aparelho reprodutor, genitais, genitália, órgãos genitais, órgãos sexuais, órgãos sexuais externos, partesdış cinsel organlar - úterodöl yatağı, rahim - vaginadöl yolu, vajina - boceta, vulvaam, amcık, dişilik organı, ferç, vulva - clitórisbızır, klitoris - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - testículoer bezi, husye, taşak - membro, pénis, pilamalafa, penis, sik, yarak - caralho, esgotar-se, picha, pintoçük, kobra, pipi, sik, yarak, yarrak - laringegırtlak - glândula salivar - kulakaltı tükürük bezi - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - teta, úbereinek memesi, meme - peito, seio, tetameme, meme ucu - coluna, espinhabelkemiği, bel kemiği, omurga - narizburun, surat, yüz - cabeçaakıl, an, baş, zihin - inconscientebilinç altı, şuur altı - identidadebilinçaltı, id, ilkel benlik - esporângio[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼