Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

نمره دار - فرودگاه, فرودگاه نظامی, فرودگاه هواپيما, فرودگاه کوچکaeródromo, aeroporto, campo de aviação - باغ ميوه, تاكستان, محور, ميله, چمنcaramanchão - area (en) - Aswan High Dam, High Dam (en) - اتوبان, بزرگراه, جاده عريض, راه, شاهراه - بولوارد, مسیری که دو طرفش درخت باشدavenida, bulevar - coreto - برج و باروى قلعهء شهرbarbacã - برج فانوس دريايى, فانوس, فانوس دريايى, فانوس دریایی, چراغ خانهfarol - campanário - Benjamin Franklin Bridge (en) - اغذيه فروشى و مشروب فروشىbistro - rua sem saída - ساختمان بزرگ؛ بلوکbloco - bridge, span (en) - Brooklyn Bridge (en) - قبر, قبر ساختن, مزار, مقبره, گورsepulcro - تپه, مقبره, پشته خاك روى قبرtúmulo - circunvalação, estrada de circunvalação, via periférica - برج كليسا, محل ناقوس كليسا, منارcampanário - پل قپانى, پل معلق - مقبره؛ بنای یادبود, مقبره خالى, مقبره سرباز گمنامcenotáfio - مخابرات, مرکز تلفن؛ تلفنخانهcentral telefónica - Chinese Wall, Great Wall, Great Wall of China (en) - Eurotúnel - سینما, سینما رفتنcinema, cinema. - ستونcoluna, pilar - coluna - اداره كنسولى, كنسولگرى, کنسولگریconsulado - برج مراقبتtorre de controle - esquina - دالان, دهليز, راهرو, راه سرپوشيدهcorredor - covered bridge (en) - Dachau (en) - مغازه لبنیاتی, کارخانه لبنیات سازی, گاوداریleitaria, queijaria, quinta - آب بند؛ مانع, خاکریزی, سدbarragem, dique, trincheira - deathtrap (en) - detox, detoxicate, render harmless (en) - دیسکوتک؛ دیسکوdiscoteca - رسومات, كارخانه يا محل تقطير, کارخانه مشروب سازی؛ چکانشگاهdestilaria - راهی که زمینی وسط آن واقع شده و مسیر در دو طرف آن مجزا استauto-estrada, auto-estrada de quatro pistas - dólmem - دريچه متحرك, پل متحرك, پل متحرکponte levadiça - معنى تقريبىvara - چفته, چوب بندى جهت تربيت نهال ميوهespaldeira - business house, establishment, large firm (en) - آزاد راه, بزرگراه, بزرگراه؛ تندراه, تندراه, شاهراه, شاهراه مخصوص وسايط سريع السيرrodovia, via expressa - facility, installation (en) - fallout shelter, nuclear fallout shelter (en) - کف اتاقsoalho - پل پياده رو, پل پياده روىescada de acesso - اهن فروشى, اهنگر, اهنگرى, فلز فروشى, فلزكاري, کورهferraria, forja - استحكامات نظامى, استحکامات, سنگر, سنگرسنگى, قلعه, قلعه نظامىfortaleza, forte, fortificação - assembly, forum, meeting place (en) - ریخته گریfundição - جاى چليك, زير بشكهاى, پایه؛ خرک, پل زیر جرثقیل؛ دروازه ای که بر فراز خط آهن نصب می شودcavalete, ponte de apoio - George Washington Bridge (en) - Golden Gate Bridge (en) - تپه ساحلى, زمين بازى گلف, زمین بازی گلف, زمین گلفcampo de golfe - grade separation (en) - gulag (en) - دبيرستان, زورخانه, ورزشگاه, ورزشگاه سرپوشیدهginásio - انبار, اندرون, اندرونی؛ حرمسرا, حرم, حریم, زوجه؛ زنان حرمسرا, شبستانharém - فرودگاه هليكوپترheliporto - جاده اصلى, شاهراهestrada principal - اسپريس, سيرك, ميدان اسب دوانىhipódromo - Hoover Dam (en) - بخش, بيمارستان, درمانگاهala, enfermaria - Humber Bridge (en) - پیست پاتیناژcampo de patinagem, rinque de patinação, rinque de patinação no gelo, rinque de patinagem - institution (en) - تقاطع, میانبریcruzamento - آزمایشگاه, ازمايشگاه, ازمونگاهlaboratório - ايوان, رواق - تقاطع راهاهن, تقاطع راهاهن و جاده, تقاطع شاهراه, تقاطع همسطح, تقاطع پيادهروهاpassagem de nível - ميعادگاه قشنگ ساحلى - ايوان سرپوشيده, سرپوشيده, گالرى سقف دارloggia - مراقبتobservação - Louvre, Louvre Museum (en) - Mackinac Bridge (en) - Maginot Line (en) - maquiladora (en) - تفرجگاه ساحلىmarina - martello tower (en) - ارامگاه بزرگ, مقبرهmausoléu - megálito - باغ وحشjardim zoológico, zôo, zoológico - menir - نظ.caça-minas - خاکریز, خندق, چال, گودالfossa, fosso - خانقاه, خانقاه راهبان, دير, رهبانگاه - تكسنگى, داراى يك سنگ, يكپارچهmonolito - بايگانى راكد, سردخانه, مرده خانه, مرده شوى خانهmorgue, mortuário, necrotério - refinaria - fosso da orquestra - حبس تاريك, سياه چال - Panama Canal (en) - paper mill (en) - pen (en) - اطاقك بالاى بام, بالاترین طبقه برج, كبوتر خانه, چارطاقىapartamento QUERY - peristilo - Pierre Laporte Bridge (en) - جاى كثيف, خوك دان, لانه خوكcurral - دالان معدنfossa, mina, pedreira - بازارچه, مركز خريد, مرکز خریدcentro comercial - ايوان, رواق, ستاوندpórtico - دستگاه توليد نيروى, كارخانه برق, محركه وسيله نقليه, نيروى محركه هواپيما و اتومبيل, نيروگاه برق, نیروگاه برقcentral eléctrica - امور عام المنفعه, تاسيسات عام المنفعهobras públicas - pirâmide - اسكله, بارانداز, ديوار ساحلىcais - Quebec Bridge (en) - Queensboro Bridge (en) - اسپريس, دور مسابقه, زمین مسابقه, زمین مسابقه دو, مسیر مسلبقه, میدان مسابقهhipódromo, pista, pista de corridas - incline, ramp (en) - استحكامات, بارو, بارو؛ خاکریز, سدbaluarte, muralha - recording studio, recording studios (en) - حفاظ استحكامات, موضع محصور دفاعى كوچكreduto - پلایشگاهrefinaria - کاخ؛ خانه بزرگresidência - زمین اسکیت, ميدان اسكيت بازي, پیست پاتیناژrinque, rinque de patinagem - جاده, راه caminho, estrada, via - Santa Fe Trail (en) - تعميرگاه اتومبيلbomba de gasolina - ship canal, shipway (en) - تعمیرگاه یا انبار کشتی ها, كارخانه كشتيسازى, محل كشتى سازى, محل كشتي سازيempreitada, estaleiro, terreno de construção - Siegfried line (en) - desaguadouro, vertedouro - دوره, مرحله, ميدان ورزش, ورزشگاهestádio, fase - كارخانه توليد بخارsiderúrgica - دژfortaleza - جای کثیف, خوك داني, خوکدانیchiqueiro, pocilga - پل معلقponte pênsil - Tacoma Narrows Bridge (en) - جاده يا راه تاكسى رو, فرودگاه - اتاقك تلفن, باجه تلفن, كابين تلفن, كيوسك تلفن, کیوسک تلفنcabina, cabina telefónica, cabine, cabine telefónica - Babel, Tower of Babel (en) - Tower of London (en) - towing path, towpath (en) - anel viário - treasury (en) - طاق نصرتarco de triunfo - تونلtúnel - Vaticano - ايوان, ايوان جلو و يا طرفين ساختمان, ایوان, بالكن, رواق, ستاوندvaranda - Verrazano-Narrows Bridge (en) - كه معمولا از روى راه ميگذرد, پل دره ایviaduto - Walt Whitman Bridge (en) - برج ديدبانى, برج ديدباني, برج مراقبت, برج نگهبانى, ديدبانگاهtorre de vigia - برج مخزن آب, تانك ابmãe-d'água - túnel aerodinâmico - كارخانه شراب سازى, موسسهشراب كشىvinícola - Bauhaus (en) - Byzantine architecture (en) - Roman architecture (en) - gótico - Romanesque, Romanesque architecture (en) - Norman architecture (en) - Victorian architecture (en) - centro eleitoral - ايستگاه هوا شناسىestação meteorológica - لنگرگاهancoradouro - Mount Vernon (en) - food bank (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼