Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

contribution (en) - lizibil, li­zibillegível - descifrabil, plăcut la cititagradável de ler, decifrável - ili­­zibililegível - document - ziarjornal - foaiefolha - multimídia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hipertext - presăimprensa - articol, piesăcomposição - contextcontexto - calco, decalque lingüístico, empréstimo - titlu - greşeală de traducere, traducere greşitătradução mal feita - Alexandrine (en) - transliteraţietranscrição, transliteração - phonetic transcription (en) - criptogramăcriptograma - literaturăliteratura - science-fictionciência-ficção, ficção científica - roman ieftin, roman scurt, roman sentimental, romanţănovela - roman/film de groază, thrillerromance policial, suspense - sagasaga - poveste misterioasă - roman poliţist - alegorie, fabulă, parabolăfábula, mito - explication de texte (en) - poem, poezie, stihuri, versuripoema, poesia - eglogăécloga, poesia bucólica - elegie, lamentaţieelegia, lamentação - Aeneid (en) - vers liber - haicai - limerick, poezie umo­ris­ticăpoema, quintilha jocosa - Odyssey (en) - chanson de geste (en) - rapsodierapsódia - imn, odăode - envoi, envoy (en) - catrenquadra - sursum corda (en) - strofăestrofe, verso - texttexto - copiecópia, fotocópia, reprodução - addenda, postfaţăadenda, adendo, anexo, suplemento - pasaj - extras, ex­tras, fragment, pasajexcerto, extracto, extrato, passagem, trecho - dactilo­gra­fieredatilografia - manuscris, scriscaligrafia, escrita, escrituração, letra - skywriting (en) - caligrafiecaligrafia - inscripţie, inscripţionareletreiro, ortografia - Pedra de Roseta - manu­scrismanuscrito - palimpsestpalimpsesto - papirus, rulourolo - Dead Sea scrolls (en) - tratatdissertação, tratado - adaptare, adaptare literară - monografiemonografia - compoziţie, compunere - autoritate - prayer wheel (en) - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing (en) - Avesta, Zend-Avesta (en) - Biblie, Sfânta ScripturăBíblia, Sagrada Escritura - Book of Genesis, Genesis (en) - Book of Exodus, Exodus (en) - Book of Leviticus, Leviticus (en) - Book of Numbers, Numbers (en) - Book of Deuteronomy, Deuteronomy (en) - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - Book of Judges, Judges (en) - Book of Ruth, Ruth (en) - Book of Esther, Esther (en) - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine (en) - Septuaginta - ângelus - Ave Maria, Hail Mary (en) - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - Lord's Prayer (en) - Paternoster (en) - apócrifo - Upanishad (en) - Psalm (en) - curriculum vitae - act, document, dovadă, hârtie, înscrisdocumento - certificatdiploma - formular, imprimatformulário - inventar, listă, tabellista - articol, element, punctitem, ponto - vestenotícia - bibliografiebibliografia - notă - cazier, cazier judiciarregisto criminal - index, indice, in­dice - cheie, legendăchave - inventarinventário - listă de bucate, meniucardápio, ementa, menu - lista dos preços, tarifa - tablourol - shortlist, short list (en) - orar, programhorário - timetable (en) - dosardossiê, dossier, pasta - în­sem­nare, memorandum, notămemorando, nota - dare de seamă, dezbateri, proces-verbalacta, actas, actividades, ata - fişier - binary file (en) - fişier-text - job application (en) - folk etymology (en) - anamnese, história clínica - biografie, viaţăbiografia, vida - autobio­gra­fieautobiografia - hagiografiehagiografia - profil - acont, facturăconta, factura, fatura - cábula, tradução, versão - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return (en) - dissenting opinion (en) - fluxograma - documentation, software documentation (en) - colecţie, culegere - antologieantologia - analecte, colecţie de fragmenteanaletos - epistolă, epistoliemissiva - carta aberta - chain letter (en) - epistolă, răvaş, scrisoarecarta, epístola - scri­­soare de dragostecarta de amor - pe curând!, somnaté logo! - boa viagem - carte de vizită, felicitarecarta, cartão - gen (en) - cunoştinţe elementarerudimentos - înregistrare, mărturie - imprimare, tipărirearte tipográfica, gravura, imprensa, tipografia - trecere în revistă - buletinboletim informativo, circular - notăcomentário - adnotare, glosă, notă, notiţenotas - postscript, PS (en) - cuvinte încrucişatepalavras cruzadas - acróstico - rebusrébus - afiş, pancartă, placardă, postercartaz - flashcard, flash card (en) - adresă - libretlibreto - scenariu - sce­nariucenário, roteiro - commedia dell'arte (en) - melodramămelodrama - morality play (en) - mystery play (en) - Passion play (en) - satyr play (en) - strofă - anadiplosis, reduplication (en) - epanalepsis (en) - epiphora, epistrophe (en) - anastrophe, inversion (en) - antiphrasis (en) - apophasis (en) - catachresis (en) - quiasma - litotălitotes - prolepsis (en) - figură de stil, tropfigura de estilo - exagerare, hiperbolizarehipérbole - dezbatere, discuţiediscussão - deviză, lozincă, moto, răvaş, slogandito, lema, slogan - adagiu, aforism, axiomă, dicton, maximă, ma­ximă, sentinţăaxioma, ditado, máxima - aforism, apoftegmă, dicton, maximă, sentinţăaforismo - vorbă, vorbă de duhepigrama - proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătoareadágio, provérbio - banalitate, clişeu, comun, loc comun, platitudinebanalidade, insipidez, vulgaridade - truismbanalidade, truísmo - incantaţiesortilégio - Dez Mandamentos - examen, testexame, interrogação, teste - medical report (en) - poezii pentru copiiquadra infantil - bârfă, bârfeală, cleveteală, clevetire, comentariubisbilhotice, fofoca - zvonboato, vias informais - Sermon on the Mount (en) - cazanie, omilie, predicăhomilia, sermão - referinţă - trilogietrilogia - cycle (en) - imagism - contextrato de conta - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - balanţă, bilanţbalança, equilíbrio, folha de saldo - registru, registru de casălivro de contabilidade, registo - înregistrare, intrare - evidenţă contabilăsistema de contabilidade - cont curentconta corrente[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼