» 

dicionario analógico

contribution - olvashatólegible, readable - olvasmányosclear, decipherable, readable - olvashatatlanillegible - document - hírlap, újságnewspaper, paper - levélfolio, leaf - multimédiamultimedia, multimedia system - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system - hypertext - sajtópress, public press - íráspiece - szövegösszefüggéscontext, context of use, linguistic context - borrowing, calque, calque formation, loan translation, loanword, quote - head, header, heading - helytelen fordítás, pontatlan fordításmistranslation - Alexandrine - átirat, transzliterációtransliteration - phonetic transcription - spórás növénycryptogram, cryptograph, secret writing - irodalomliterature - sci-fi, tudományos-fantasztikus regényscience fiction - kisregény, rövid regénynovelette, novella, short story - krimithriller - családregénysaga - mystery, mystery story, whodunit - krimidetective novel, detective story, whodunit, whodunnit - mese, mesebeszédallegory, apologue, fable, parable - explication de texte - verspoem, poetical work, rhyme, verse, verse form - eklogabucolic, eclogue, idyl, idyll - elégia, gyászdal, sirámdirge, elegy, lament - Aeneid - free verse, vers libre - haiku - limericklimerick - Odyssey - chanson de geste - rapszódiarhapsody - ódaode - envoi, envoy - négysoros versszakquatrain - sursum corda - strófa, versszakstanza, strophe, verse - szövegtext, textual matter - copy, written matter - függelék, toldalék, toldataddenda, addendum, postscript, supplement - passage - szemelvényexcerpt, excerption, extract, selection - gépelés, gépírás, írógépeléstypewriting, typing - kézíráshand, handwriting, longhand, script, writing - skywriting - szép kézíráscalligraphy, chirography, penmanship - betűtípus, feliratinscription, lettering - Rosette-i kőRosetta Stone - kéziratmanuscript, ms - palimpszeszt, palimpszesztus, újra teleírt pergamenpalimpsest - kézirattekercs, tekercsroll, scroll - Dead Sea scrolls - értekezésdebate, discourse, discussion, disquisition, dissertation, essay, treatise - adaptation, version - monográfia, tanulmánymonograph - composition, paper, report, theme - authority - prayer wheel - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing - Avesta, Zend-Avesta - a Biblia, a Szentírás, biblia, ÓszövetségBible, Book, Christian Bible, Evangel, Good Book, Gospel, Holy Scripture, Holy Writ, Scripture, Scriptures, vulgate, Word, Word of God - Book of Genesis, Genesis - Book of Exodus, Exodus - Book of Leviticus, Leviticus - Book of Numbers, Numbers - Book of Deuteronomy, Deuteronomy - Book of Joshua, Joshua, Josue - Book of Judges, Judges - Book of Ruth, Ruth - EszterBook of Esther, Esther - Book of Job, Job - Book of Jeremiah, Jeremiah - Book of Jonah, Jonah - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke - Acts, Acts of the Apostles - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine - Septuagint - Angelus - Ave Maria, Hail Mary - Canticle of Simeon, Nunc dimittis - Kol Nidre - Litany - Lord's Prayer - Paternoster - Apocrypha - Upanishad - Psalm - önéletrajzbiodata, curriculum vitae, CV, resume, résumé - okiratdocument, papers, written document - elmebajosnak nyilvánítcertificate, certification, credential, credentials, diploma, letter of credence, school diploma - űrlapblank, form, form for completion - jegyzék, listalist, listing, record, register - pontitem, point - bit of news, intelligence, message, news, news item, news report, piece of news, report, tidings, word - bibliográfiabibliography, list of books - bill - criminal record, police record, record - index - kulcskey - leltárinventory, stock list - étlap, menübill of fare, card, carte, carte du jour, menu, menu card - árjegyzék, árlistaprice list, price-list, rate, tariff - beosztás, munkarendroll, roster - shortlist, short list - menetrend, órarendtimetable - timetable - aktacsomódocuments, dossier, file, records - feljegyzés, jegyzetmemo, memoranda, memorandum - akták, előadások, jegyzőkönyvminute, minutes, proceedings, records, transactions - computer file - binary file - document, text file - job application - folk etymology - anamnesis, medical history, medical record, previous history - életrajz, élettörténet, -rajzbiography, life, life history, life story - önéletrajzautobiography - legendairodalomhagiography - profile - számlaaccount, bill, check, invoice - puskacrib, interlingual rendition, rendering, translation, version - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return - dissenting opinion - folyamatábraflowchart, flow chart, flow diagram, flow sheet - documentation, software documentation - collection, compendium - antológiaanthology, choice collection of texts - válogatott írásokanalecta, analects - hírnökletter, missive - open letter - chain letter - episztola, levélepistle - szerelmeslevélbillet doux, billet-doux, love letter, love-letter - viszlát!adieu, adios, arrivederci, auf wiedersehen, au revoir, bye, bye-bye, cheerio, goodby, good-by, goodbye, good-bye, good day, sayonara, so long, so long! - jó utat!bon voyage, send-off - kártya, névjegykártyabusiness card, calling card, card, visiting card - géngen - alapismeretekbasics, rudiments - record - nyomás, nyomtatásprinting, printing process, printing technique - account, news report, report, story, write up - hírlevélcircular, newsletter, newssheet - kommentárcomment, commentary - jegyzetannotation, notation, note - lóerőpostscript, PS - keresztrejtvénycrossword, crossword puzzle - acrostic, word square - képrejtvény, rébusz, rejtvény, talányrebus - plakát, transzparensbill, card, notice, placard, poster, posting - flashcard, flash card - address - librettó, szövegkönyvlibretto - scenario - forgatókönyvscenario, screenplay, script - commedia dell'arte - melodrámamelodrama - morality play - mystery play - Passion play - satyr play - stanza - anadiplosis, reduplication - epanalepsis - epiphora, epistrophe - anastrophe, inversion - antiphrasis - apophasis - catachresis - chiazmuschiasmus - litotészlitotes, meiosis - prolepsis - szóképfigure, figure of speech, image, rhetorical figure, trope - nagyításexaggeration, hyperbole - megbeszélés, vitadiscourse, discussion, treatment - jelmondat, jelszó, mottó, szlogencatchword, motto, shibboleth, slogan - alapigazság, mondásaxiom, maxim - aforizma, velős mondásaphorism, apophthegm, apothegm - epigramma, velős mondásepigram, quip, satirical poem - adage, byword, proverb, saw - banalitás, közhelybanality, bromide, cliche, commonplace, crudity, grossness, platitude, vulgarity - közhely, közhelyszerű igazságtruism - varázsigeconjuration, incantation, sortilege - tízparancsolatDecalogue, Ten Commandments - teszt, vizsgaexam, examination, test - medical report - gyermekversnursery rhyme - pletykacomment, gossip, scuttlebutt - szájról szájra terjedő hírgrapevine, pipeline, word of mouth - Hegyi BeszédSermon on the Mount - hitszónoklat, szentbeszédhomily, preachment - reference, source - trilógiatrilogy - cycle - imagism - account, accounting, account statement - jövedelemkimutatásearnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement - mérlegbalance, balance sheet - fogadások, főkönyvaccount book, book, book of account, ledger, leger - accounting entry, entry, ledger entry - accounting, accounting system, method of accounting - folyószámlacurrent account[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼