Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

moedageldstuk, munt, muntstuk, stuk - bilhete, nota, nota de bancobankassignatie, bankbiljet, bankbriefje, bankje, banknoot, biljet, brief, briefje, flap, flapje, handelspapier, kaartje, papier, prent, waardepapier - caixa registadora, conta de caixageldkas, kasregister - numismáticamuntenkabinet, munt- en penningkunde, numismatiek, penningkabinet, penningkunde - lavagem de dinheiro - câmbio, intercâmbiohet wisselen, wisselmarkt - conversion (en) - finança, finanças/assuntos financeirosfinancieel beheer, geldwezen - gross (en) - lançaraanslaan, belasten, fiscaliseren, heffen - monetáriofinancieel, monetair - cofre en forma de porquinho - custo, preço de asfaltogeldswaarde, proceskosten - average cost (en) - differential cost, incremental cost, marginal cost (en) - luxoluxe, luxeartikel, weelde, weeldeartikel - atribuição de preço a, avaliação - notacijfer, punt - forretaerwtenteller, geldduivel, geldwolf, gierigaard, knakenpoetser, knar, knibbelaar, knijper, krent, krentenbaard, krentenkakker, krentenweger, kribbebijter, kribbenbijter, kruimelaar, pezewever, pin, potschrap(p)er, potschraper, potter, schraper, vrek - ganho, lucro, proveitowinst - renda, salárioinkomen, inkomsten - afdracht, brutoloon, brutosalaris, gros, inkomen, inkomst, inkomsten, ontvangst, ontvangsten, revenu, revenuen, rijksmiddelen, verdienste, verdiensten - lucrobaat, baten, gewin, nettobedrag, oogst, opbrengst, profijt, rendement, vrucht, winst, winstcijfer, winstcijfers - lucros, receitaopbrengst, provenu, recette - lucro brutokantlijn, winstmarge, winstpercentage - vendaafzet, verkoop - renda per capita - despesas de exploraçãobedrijfskosten, exploitatiekosten - fatiapart - appropriation (en) - huur, huursom - belastingpercentage, belastingtarief - ganhos de capitalvermogensaanwas - loss, red, red ink (en) - somabedrag, geldbedrag, geldsom, som, somma - figure (en) - meios de pagamento - M1 (en) - M2 (en) - M3 (en) - fundofonds - economiaspotje, spaarcenten, spaardeposito, spaargeld, spaarpot, stroppenpot - depósitostock, voorraad - reserve - food bank (en) - moedabetaalmiddel, muntstelsel, muntvoet, ruilmiddel, standaard - betaalmiddel, wettig betaalmiddel - adiantamento, avançovoorschot - dinheirocenten, duiten, geld, pecunia, pegulanten, ping, pingping, ping-ping, poen - moeda, unidade monetáriageldeenheid, geldsoort, monetaire eenheid, munt, munteenheid, muntsoort, val., valuta - dinheiro, moedabaar, cash, contanten, contant geld, harde valuta, kasgeld, kasmiddelen - papel moedabankpapier, papiergeld - chickenfeed, chump change, small change (en) - arruela - dinheiro, ducadodukaat, goudstuk - groot - dobrãodoubloon - louis d'or - dividendodiv., dividend, winstaandeel - begroting, beraming, bestedingsnota, bestedingspakket, budget, budgettering, miljardennota, miljoenennota, raming, rijksbegroting, staatsbegroting - desinflaçãodeflatie - geldontwaarding, muntontwaarding - reflaçãoreflatie - stagflation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼