» 

dicionario analógico

pennate (en) - armação, chifre, corno, galhadageyik boynuzu - pseudopod, pseudopodium (en) - ovipositor, oviscaptoyumurtlama borusu - cristaibik - lades kemiği - fúrcula, ossinho da sortelades kemiği, süspansiyon kolu - plumagemkuş tüyü - down, down feather (en) - pelokürk - lA - hair (en) - sensory hair, vibrissa, whisker (en) - carapaçakabuk, kaplumbağa kabuğu - concha, esqueletoiskelet, kabuk - carapaça, couraça - sakal - conchadeniz kabuğu - élitro, vaginaböcek kanadını saran kabuk - garrapençe tırnağı, yırtıcı kuş pençesi - pinçakıskaç - dört ayaklı - barbudo, bigodudo, com suíçasfavorili, sakallı - ayak - pança, rume, ruminadouroişkembe - omasokırkbayır - abomasum, fourth stomach (en) - espinha de peixebalık kılçığı, kılçık - telek - barbokarakeçi balığı - amniótico - prothorax (en) - metâmero, protovértebra, vértebra rudimentar - caecal, cecal (en) - femoralkalça kemiğine ait, uyluk ile ilgili - genéticogenetiğe ait - umbilicalgöbek, göbek ile ilgili - cardiovascular (en) - epidérmicoüst deriye ait - ectodermal, ectodermic (en) - genital, venéreocinsel organlar ile ilgili - gırtlak - synaptic (en) - boğaz, gırtlak - relativo ao abdomekarın boşluğu ile ilgili - apparatus (en) - zona erógena - omurga - interseção - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - kaburga - nervos, plexoağ, pleksus, şebeke, sinir ağı, sinir örgüsü - nerve plexus (en) - porogözenek - glomerulus (en) - Afro, Afro hairdo (en) - rabo de cavalosaç örgüsü - rabodecavalo, rabo de cavalo, rabo-de-cavaloat kuyruğu saç - gânglio - epigloteepiglot, küçük dil - cakehole, gob, hole, maw, trap, yap (en) - bocaağız - cavidadevücut boşluğu - cavidade, seio - koroidea - sobrancelha, sobrolhokaş - cílio, pestanakirpik - tímpanokulak zarı - cristalinogöz merceği, mercek - dış kulak - kulak - mediastino - örs kemiği - estriboüzengi kemiği - bolota - chamber (en) - cardia (en) - lenf sistemi - fovea, fovea centralis (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - sistema imunológico - center, centre, nerve center, nerve centre (en) - kemik ucu yumrusu, kondil - diken, iğne, iğne gibi şey, spikül - beyin yarım yuvarı - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - neurohypophysis, pars nervosa, posterior pituitary, posterior pituitary gland (en) - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - cerebelobeyincik, dimağçe, serebellum - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - visual area, visual cortex (en) - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - cérebrobeyin, serebrum - dobra, plica, rugaderi katmeri, kat kat olmuş deri - frontal lobe (en) - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - soğan ilik - amígdala - ön beyin - cavalo-marinho, hipocampobeyindeki beyaz çıkıntı, denizatı - diensefalon - claustrum (en) - talamus - mesencéfalobeynin ortası - pons, pons Varolii (en) - tronco cerebralbeyin sapı - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - otonom sinir sistemi - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - üreme sistemi - üriner sistem, ürojenital sistem - sistema respiratóriosolunum sistemi - dolaşım sistemi - bexigaidrar kesesi, idrar torbası, mesane, sidik kesesi, sidik torbası - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupium (en) - escrotoşekerleme - folículo, vesícula - folículo, vesículabezcik, folikül, saç kökü, tek hücreli meyve - folículo do cabelo - hímen, membrana virginalkızlık zarı - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - spermatic cord (en) - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - pomo de AdãoAdem elması, gırtlak çıkıntısı - cordas vocais, corda vocalses telleri - duodenoonikiparmak bağırsağı - piloromide kapısı, pilor - ince bağırsağın alt kısmı, kıvrımbağırsak - cecokörbağırsak - appendix, cecal appendage, vermiform appendix, vermiform process (en) - rectoanüs, rektum - ânusanüs, kıç, makat - períneo, perineuanüs ile cinsel organ arası, apış arası - cachaço, nucaense, ense kökü - axila, sovacokoltukaltı, koltuk altı - troncogövde - göğüs - bico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetinabiberon emziği, emzik, meme başı, meme başı/ucu, şişe emziği, yalancı meme - wasp waist (en) - pançaşiş göbek - umbigogöbek deliği - karın - assento, rabo, traseirobut, kaba et, kalça, kıç yeri/tarafı - nádegakaba et, kalça, kıç, popo - insan ayağı - cartas, mão, pataayak, el, pati, pençe - ponta dos dedosparmak ucu - anular, dedo anelar, dedo anularyüzük parmağı - dedo maior, dedo médioorta parmak - dedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimoserçe parmağı, serçeparmak - dedão do pé, pododáctiloayak başparmağı - unha do polegarbaşparmak tırnağı - iç iskelet - exoskeleton (en) - acetabulum, cotyloid cavity (en) - cara, face, fisionomia, rostoyüz - feiçãohat, yüz hattı - rotator cuff (en) - McBurney's point (en) - thallus (en) - şapka - hymenium (en) - estameercik - anteraanter, ercik başı - pistilodişilik organı, pistil - carpelokarpel, meyve yaprağı - nectário - cotilédonekotiledon, tohumdan çıkan ilk yaprak - pétalataç yaprak - sépalaçanak yaprağı, sepal - cáliceçanak, çanak biçiminde organ, kaliks, kase biçiminde organ, zarf - periantoçiçek örtüsü - papopapus, tüylü çanak - kınakına kabuğu - ostiole (en) - plastid (en) - chromoplast (en) - cloroplasto - basidium (en) - gill, lamella (en) - hypha (en) - micéliomiselyum - arilotohum zarı - ascus (en) - gavinhabıyık, filiz, sarılmaya yarayan filiz - rootstock (en) - rebentoçelik, dal - kol - tubérculo - rizomaköksap, rizom - sap, uzantı - umbelaşemsiye şeklinde çiçeklenme, umbel - cachoçiçek salkımı, salkım - panículabirleşik salkım, panikül - spikelet (en) - çiçeklenme - cascakabuk - vagemtohum zarfı - folhagem, lâminatabaka, yapraklar - brácteabrakte, bürgü - angusturaangostura, güzel kokulu bir ağaç - cana, caule de cereais, haste, restolhosaman, sap - verticilo - goatskin (en) - coralmercan - cortiça - cânhamokendir, kenevir - jutaHint keneviri/kendiri - lascas de madeiraağaç talaşı, talaş - raffia, raphia (en) - spice (en) - Christmas log, yule log, Yule log, Yuletide log (en) - wool (en)[Domaine]

-