Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

conhecimento, cultura, erudiçãocunoştinţe, erudiţie - ensino superiorînvăţământ superior - educare, educaţie, formare, instruire - instrui, pregăti - exercícioan­tre­na­ment, exerciţiu, exerciţiu fizic - Dewey, John Dewey (en) - educação, ensino, pedagogiaactivitate educaţională, educaţie, edu­caţie, instrucţie, învăţământ, învăţătură, predare, studii - educação mistasistem de învăţământ mixt - cursocurs - educação para adultos - ensino secundário - predare - language teaching (en) - lavagem cerebral - aula, liçãocurs, lec­ţie, oră - seminárioseminar - cuidado de criança - daycare, day care (en) - quadro, quadro pretotablă - pedagógicopedagogic - academicismoacademism - aquisiçãoasimilare, însuşire, învăţare - conditioning (en) - educação, formação, instruçãoeducare, învăţare - estudoînvăţare, învăţătură, pregătire, studiere, studiu - schimb, transfer - educação físicaeducaţie fizică - şcoală - special education (en) - vocational education, vocational training (en) - experiênciaexperienţă - classical conditioning (en) - educaçãocunoştinţă, educaţie, învăţătură - desilusãoaducere cu picioarele pe pământ, dezamăgire, dez­ilu­zie - ignorânciaignoranţă, neştiinţă - flashcard, flash card (en) - alquimistaalchimist - autodidataautodidact - bibliófilabibliofil - ghicitor, prezicător - pedantepedant - pessimistapesimist - instrutor, professor de escoladascăl, instructor, învăţătoare, învăţător, monitor, profesoară, profesor, pro­fe­sor - teóricoteoretician[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼