Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

conhecimento, cultura, erudiçãoeruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheid - ensino superiorhoger onderwijs, hoger onderwijs - educatie, opvoeding - develop, educate, prepare, train (en) - exercícioexercitie, lichaamsbeweging, wapenoefening - Dewey, John Dewey (en) - educação, ensino, pedagogiadidactiek, lering, les, onderricht, onderwijs, onderwijsinstelling, onderwijskunde, onderwijsleer, opleiding, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, scholing - educação mistacoëducatie - cursocursus, cursusjaar, leergang - educação para adultosandragogie, andragogiek, tweedekansonderwijs, tweede-kansonderwijs, volwasseneneducatie - ensino secundáriomiddelbaar onderwijs, vervolgonderwijs, voortgezet onderwijs - didactiek, onderricht, onderwijskunde, onderwijsleer, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, richtlijn - taalonderwijs - lavagem cerebralbrainwash, brainwashing, hersenspoeling, menticide - aula, liçãobijbellezing, les, lezing, schriftlezing - seminárioseminaar, seminar, seminarie - cuidado de criançakinderbescherming, kinderverzorging - crèche, dagopvang, kinderbewaarplaats, kinderdagverblijf, kinderkribbe, kinderopvang - quadro, quadro pretoschoolboord, schoolbord - pedagógicoonpedagogisch, opvoedkundig, pedagogisch - academicismoacademisme, scholasticus, scholastiek, schoolsheid - aquisiçãoschoolkennis - stand - educação, formação, instruçãoeducatie, opleiding, opvoeding - estudostudie - carry-over, transfer, transfer of training (en) - educação físicalichamelijke oefening - leertijd - special education (en) - beroepsonderwijs, beroepsopleiding, vakonderwijs, vakopleiding - experiênciaervaring, ondervinding - classical conditioning (en) - educaçãoeducatie, grootbrengen, opleiding, opvoeding, vorming - desilusãoafknapper, desillusie, ontgoocheling, ontnuchtering - ignorânciaagnosie, ignorantie, onkunde, onwetendheid - flashcard, flash card (en) - alquimistaalchemist, alchimist - autodidataautodidact - bibliófilabibliofiel, boekenliefhebber, boekenliefhebster - kaartlegger, kaartlegster - pedantebetweetster, betweter, boekenvreter, boekenworm, boekenwurm, boekworm, lettervreter, pedant, polyhistor, technocraat, veelweter, weetal, wijsneus - pessimistadoemdenker, doemdenkster, pessimist, pessimiste, zuurkijker, zwartkijker, zwartkijkster - instrutor, professor de escolafrik, instructeur, instructrice, onderwijsgevende, onderwijskracht, schoolfrik, schoolvos - teóricoteoretica, teoreticus, theoretica, theoreticus[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼