Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

concretise, concretize (en) - compreender - experimentar, vivererfara, leva, möta, uppleva - esquecer, perder a cabeçaglömma, glömma [], glömma sig - identificarta för, uppfatta som - deslindar, resolver, solucionarklara upp, lösa, reda ut - analisaranalysera - analisar uma palavraanalysera en sats - classificarkategorisera - verificarchecka upp, kontrollera - autenticarbevisa äktheten av - avaliarbedöma, utvärdera - assumir forma material, materializar, materializar-sematerialisera - dar valor, prezar[]akta, sätta värde på, uppskatta, värdera, värdesätta - avaliarvärdera - decide (en) - ambicionaraspirera, sträva efter - tencionarmena - tencionarämna, tänka - aim, calculate, direct (en) - associar, fazer a ligação, ligar, uniransluta, associera, förbinda, förena, förknippa, sammanfoga, sammankoppla - ascertain (en) - centrarcentrera, sätta i mittpunkten, sitta i mittpunkten, stå, ställa - concentrar, convergirkoncentreras - resignar-sefinna sig i, förlika sig med, underkasta sig - consider, deal, look at, take (en) - ponderardiskutera - suspeitarmisstänka - necessitar, precisarbehöva - introspectivointrospektiv - conceberhitta på, tänka ut - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - boil, seethe (en) - desprezar, menosprezarförakta, ringakta - acarinhar, adorarhålla kär, hysa, nära, omhulda, vårda - adorar, idolatrarälska, avguda, dyrka, tillbe[], tillbedja - avaliar, estimar, venerarvörda - escandalizar, horrorizarförfära, slå med fasa - perturbarfå att tappa koncepterna, göra nervös, göra osäker, oroa - die (en) - estar mortinho porlängta [] efter ngt, vara [] sugen på - intimidargöra modlös, hota, köra med, skrämma, tyrannisera - enraivecergöra rasande - incomodar, intrometer-se, irritaransätta, be, besvära, förarga, irritera, irritera ngn, oroa, plåga, störa, ta ngn på fel sätt, tränga sig på - embaraçarbringa ur fattningen - aturdirförvilla, förvirra - embaraçar, envolver em dificuldades financeirasförsätta i [] trångmål - decepcionar, desapontargöra besviken, svika - abaixar, abater, humilhar, rebaixarförödmjuka, göra ödmjuk, kväsa - elevar, exaltar, extasiar-se, transportarfylla med stolthet - animar, encorajar, estimular, incitar - dishearten, put off (en) - önska [] - desejar, querer, ter fome deåstunda, åtrå, önska, önska [] - burn (en) - atento, cuidadoso, que não esqueceuppmärksam på - find (en) - cognitivokognitiv - atençãoartighet, kännedom, uppmärksamhet[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼