Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

concretise, concretize (en) - forstå, oppfattecompreender - erfare, leve, oppleveexperimentar, viver - forløpe/glemme seg, glemmeesquecer, perder a cabeça - betrakte som ensbetydende medidentificar - finne ut av, løse, oppklaredeslindar, resolver, solucionar - analysereanalisar - analisar uma palavra - gruppere, kategorisereclassificar - verificar - autenticar - evaluere, vurdereavaliar - assumir forma material, materializar, materializar-se - ha stor respekt/aktelse for, sette pris på, skatte, verdsettedar valor, prezar - taksere, verdsetteavaliar - decide (en) - strebe/trakte etterambicionar - skulle oppfattes somtencionar - akte, ha planer omtencionar - aim, calculate, direct (en) - assosiere, forbinde, forbinde med, knytte/kople sammen, knytte sammen, lenke sammen, tilkopleassociar, fazer a ligação, ligar, unir - ascertain (en) - sentrere, sette i midtencentrar - concentrar, convergir - avfinne seg med, bøye seg for, forsone seg medresignar-se - consider, deal, look at, take (en) - diskutere, drøfteponderar - mistenkesuspeitar - behøve, ha bruk for, trengenecessitar, precisar - introspectivo - finne på, tenke utconceber - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - boil, seethe (en) - forakte, håne, se ned pådesprezar, menosprezar - holde av, nære, sette høyt, verne omacarinhar, adorar - delta i gudstjeneste, dyrke, elske høyt, forgude, tilbeadorar, idolatrar - ære, holde i ære, høyakte, vise ærbødighetavaliar, estimar, venerar - forferde, fylle med redsel, sjokkereescandalizar, horrorizar - gjøre usikker/nervøs, skremme, ta motet fraperturbar - die (en) - lengte etter, være sugen påestar mortinho por - kue, skremme, ta motet fra, trueintimidar - gjøre rasendeenraivecer - avspore, bry, bry en med, ergre, erte, forstyrre, irritere, opprøre, pirre, plage, sjenere, stryke mot hårene, trenge seg på, uleilige, uroeincomodar, intrometer-se, irritar - bringe ut av fatning, forfjamseembaraçar - desorientere, forbløffe, forvirreaturdir - embaraçar, envolver em dificuldades financeiras - skuffe, svike, sviktedecepcionar, desapontar - fornedre, ydmykeabaixar, abater, humilhar, rebaixar - elevar, exaltar, extasiar-se, transportar - oppmuntresanimar, encorajar, estimular, incitar - dishearten, put off (en) - wish, wish well (en) - begjære, hungre etter, lengte etter, ønske sterktdesejar, querer, ter fome de - burn (en) - omhyggeligatento, cuidadoso, que não esquece - find (en) - cognitivo - konsentrasjon, oppmerksomhetatenção[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼