Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

concretiseren, invullen - compreenderdoorhebben - experimentar, viverervaren, leven - esquecer, perder a cabeçavergeten, zich vergeten - identificargelijkstellen - deslindar, resolver, solucionarknobbelen, napluizen, navlooien, op het idee komen, oplossen, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitmikken, uitpluizen, uitplussen, uitpuzzelen, uitvissen, uitvlooien, uitvogelen, uitvorsen, uitzoeken, vorsen, vorsend - analisaranalyseren, anatomiseren, ontleden - analisar uma palavrataalkundig ontleden - classificarcategoriseren, categorizeren, indelen, kategoriseren, onderbrengen, rubriceren - verificarachternarijden, achternazitten, checken, controleren, kontroleren, nachecken, nagaan, nakijken, natrekken, nazien, nazitten, reviseren, verifiëren, zoeken - autenticarauthentiseren, legaliseren, legitimeren, waarmerken, wettigen - avaliarevalueren, koersen, meten, nabespreken, ramen, schatten, waarderen - assumir forma material, materializar, materializar-severstoffelijken - dar valor, prezarappreciëren, eerbiedigen, hoogachten, naar waarde schatten, ordenen, rangschikken, respecteren, schikken, structureren, waarderen - avaliarschatten, waarderen - decide (en) - ambicionarmikken, nastreven, ogen - tencionarbedoelen, menen - tencionarvan plan zijn - aim, calculate, direct (en) - associar, fazer a ligação, ligar, uniraansluiten, associa aren, associëren, betrekken, combineren, in verband brengen, relateren, schakelen, verbinden - ascertain (en) - centrarcentreren, concentreren, in het midden plaatsen, toeleggen, zijn - concentrar, convergirtoespitsen - resignar-seberusten, neerleggen, resigneren, schikken, verzoenen - afwegen - ponderarberaadslagen, doordenken, overwegen, peinzen - suspeitarargwaan hebben jegens, verdenken - necessitar, precisarbehoefte, dienen, hebben, hoeven, moeten, zullen - introspectivointrospectief, zelfonderzoekend - conceberimagineren, indenken, nagaan, verbeelden, voorstellen - heet worden, opwinden - boil, seethe (en) - desprezar, menosprezardepreciëren, geringschatten, minachten, neerkijken, neerzien, spugen, verachten, verfoeien, versmaden - acarinhar, adorarachten, hoogachten, hoogschatten, koesteren, liefhebben - adorar, idolatraraanbidden, adoreren, dol zijn op, dwepen, verafgoden, vergoddelijken, weglopen - avaliar, estimar, veneraraanbidden, achten, bewonderen, hoogachten, prijzen, vereren, vrezen, waarderen - escandalizar, horrorizarafschrikken, alarmeren, ontstellen, schrik aanjagen, shockeren - perturbarnerveus maken, onzeker maken, van streek brengen - die (en) - estar mortinho porsnakken - intimidarafschrikken, intimideren, ontmoedigen - enraivecerwoedend maken - incomodar, intrometer-se, irritarbinnendringen, donderen, donderjagen, donderstenen, donderstralen, du(i)veljagen, duvelen, duveljagen, dwarszitten, ergeren, etteren, gallen, irriteren, klieren, klooien, kloothannesen, kloten, lastig vallen, lazerstralen, mogen vragen, plagen, rotzooien, sodemieteren, storen, stoten, vallen, vervelen - embaraçarbeschamen, van zijn stuk brengen - aturdirverbijsteren - embaraçar, envolver em dificuldades financeirasin geldverlegenheid brengen, ontwapenen, verwarren - decepcionar, desapontarin de steek laten, teleurstellen, verijdelen - abaixar, abater, humilhar, rebaixarhumiliëren, kleineren, omlaaghalen, vernederen, verootmoedigen - elevar, exaltar, extasiar-se, transportaropgetogen maken - animar, encorajar, estimular, incitaraanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, een hart onder de riem steken, moed geven, moed inspreken, toejuichen - dishearten, put off (en) - gunnen - desejar, querer, ter fome debegeren, blieven, hongeren, toewensen, verlangen, wensen, willen - burn (en) - atento, cuidadoso, que não esqueceindachtig, zich bewust van - find (en) - cognitivocognitief - atençãoaandacht, oplettendheid[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼