Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dicţionar de sinonimeтезаурус - conţinut, cuprins, tablă de materiiсодержание - citeţ, lizibilразборчиво - apărea - însemna, marcaоставлять пятно, пачкаться, ставить метку - читать корректуру - edita, scoateдавать побеги - a iscăli, a semna, iscăli, semna, subscrie, subsemnaподписывать, подписываться - lizibil, li­zibilразборчивый - descifrabil, plăcut la cititчитабельный - ili­­zibilнеразборчивый - publicaпечатать - edita, lansa pe piaţă, produce, publicaпроизводить - graphic, graphical (en) - pixшариковая ручка - tom, volum - copiatorмножительный аппарат - faxномер факса, телефакс, факс - фломастер - stilouавторучка - jurnal - лазерный принтер - Linotype, Linotype machine (en) - ziarгазета - fotocopier - photo album, photograph album (en) - maşină de imprimat, presă de tipar - imprimantă, presă, tiparniţă, tipografпринтер - teleimprimator, telexтелетайп - wood block, woodcut, wood engraving (en) - ксерокс, фотокопия - format (en) - coală, foaie, hârtieбумага, лист бумаги - foaieлист, листы - pagină de gardăфорзац - faţă, pagină - aşezare în pagini, numerotare a paginilor, paginare, paginaţieнумерация, нумерация страниц, пагинация - presăжурналисты, пресса - фотожурнализм - gazetă, jurnal, ziar - caiet, volumтетрадь - autoritate - conto sobre animais (pt) - carte de bucate, carte de bu­cateповаренная книга - tom, volumкнига, том - broşură, bro­şură, opusculброшюра, буклет, рекламный проспект, трактат - appointment book, appointment calendar (en) - catalog, fişierкаталог - carte de referinţă, carte de refe­rinţă, carte fundamentalăсправочник - dicţio­nar, dic­ţio­nar, lexicon, vocabularсправочник - glosă, glosarглоссарий - manual, memorator, vademecumинструкция, руководство, справочник - manualруководство - biblia, biblieбиблия, экземпляр библии - ghid, îndrumar, îndrumătorдевочка-скаут, путеводитель - carte de telefonтелефонный справочник - ephemeris (en) - энциклопедия - vesteвесть, новость - nouă apariţie, publicaţie, publica­ţie, tipăriturăиздание - colecţie, culegere - antologieанталогия - revistă de benzi desenate - pulp, pulp magazine (en) - numărвыпуск, номер - ediţieвыпуск - imprimare, tipărireпечатание - caracter, fontшрифт - caractere latine, catolicкатолик, прямой светлый шрифт, римлянин, роман, романский стиль - без засечек, без засе́чек - grafică - ilustraţieиллюстрация - figură - benzi desenate, comics-uri, poveste în imagini, revistă de benzi desenateкомикс, комиксы - referinţă - ediţieиздание - tablă, tablou - составитель антологии - tipografнаборное устройство, наборщик - editorиздатель[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼