Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dicţionar de sinonimedicionário de sinônimos, léxicon, tesauro, thesaurus - conţinut, cuprins, tablă de materiiconteúdo, índice, sumário - citeţ, lizibillegivelmente - apărea - însemna, marcamarcar - revisar - edita, scoatelançar, produzir - a iscăli, a semna, iscăli, semna, subscrie, subsemnaassinar - lizibil, li­zibillegível - descifrabil, plăcut la cititagradável de ler, decifrável - ili­­zibililegível - publicaimprimir, tirar cópia - edita, lansa pe piaţă, produce, publicaproduzir - graphic, graphical (en) - pixcaneta esferográfica, esferográfica - tom, volumlivro - copiatorfotocopiadora - faxfax - caneta com ponta de feltro, caneta de feltro - stiloucaneta - jurnal - impressora a laser - Linotype, Linotype machine (en) - ziarjornal - fotocopier - photo album, photograph album (en) - maşină de imprimat, presă de tiparimprensa, prensa - imprimantă, presă, tiparniţă, tipograftipógrafo - teleimprimator, telexteletipo, telex - wood block, woodcut, wood engraving (en) - cópia - format (en) - coală, foaie, hârtiefolha, papel - foaiefolha - pagină de gardăguarda - faţă, pagină - aşezare în pagini, numerotare a paginilor, paginare, paginaţiepaginação - presăimprensa - photojournalism (en) - gazetă, jurnal, ziar - caiet, volumvolume - autoritate - conto sobre animais - carte de bucate, carte de bu­catelivro de cozinha - tom, volumvolume - broşură, bro­şură, opusculbrochura, folheto, opúsculo - appointment book, appointment calendar (en) - catalog, fişiercatálogo - carte de referinţă, carte de refe­rinţă, carte fundamentalălivro de referência - dicţio­nar, dic­ţio­nar, lexicon, vocabularléxico - glosă, glosarglossário - manual, memorator, vademecumguia, manual - manualmanual - biblia, bibliebíblia - ghid, îndrumar, îndrumătorbandeirante, escoteira, escuteira, guia - carte de telefonlista telefónica - ephemeris (en) - enciclopédia - vestenotícia - nouă apariţie, publicaţie, publica­ţie, tipăriturăpublicação - colecţie, culegere - antologieantologia - revistă de benzi desenate - pulp, pulp magazine (en) - numărnúmero - ediţie - imprimare, tipărirearte tipográfica, gravura, imprensa, tipografia - caracter, fonttipo - caractere latine, catoliccatólico-romano, cidadão romano, habitante de roma, romano, tipo redondo, tipo romano - Helvetica, sans serif (en) - grafică - ilustraţieilustração - figură - benzi desenate, comics-uri, poveste în imagini, revistă de benzi desenatebanda desenhada, história em quadradinhos - referinţă - ediţieedição - tablă, tablouquadro - antólogo - tipografcompositora tipográfica, tipógrafa - editorcasa editora[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼