Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

gi, sette opp, visedonner, mettre - belemre, påføre, tildele, voldecharger qqn d'une tâche désagréable, coller, refiler - kontroll, regulering, styringcontrôle, maîtrise, maîtrise de soi, pouvoir - gå over, gjennomgå, gjenta, lese raskt gjennomréitérer, répéter, revoir - innsats, prestasjon, utførelseexécution, mise à exécution - byrde, hjemsøkelse, straff, tildelingimposition, infliction - foredra, foreta, forhandle, oppføre, sette i verk, spille, utføreaccomplir, effectuer, exécuter, faire, traiter - foreta seg noe, gjøre noe, handleagir, entrer en action, prendre des mesures - beskjeftige seg med - faire, rendre - effektuere, forårsake, framkalleeffectuer, faire - fullføreaccomplir, effectuer, exécuter, finir - ekspedere, gjøre det av medachever, expédier - begåcommettre, perpétrer - faire - tafaire, prendre - part - auteur - garant, garante - jegerchasseur, euse/chasseresse - oppfinnerdécouvreur, inventeur, inventrice - bailleur - lurker, voyeur - forteller, kommentatorconteur, narrateur, narratrice - en som ordner seg godt, maskinist, operatør, person som håndterermanipulateur, manipulatrice, opérateur, opératrice - deltakerparticipant, participante - partiparti, partie - forbryter, ugjerningsmannauteur, coupable - persuasif - filantrop, menneskevennphilanthrope - saksøkerdemandeur, plaignant, plaignante - giftmorderempoisonneur, empoisonneuse - abonné, lecteur - fristertentateur, tentatrice - teoretikerthéoricien, théoricienne - tortionnaire - poursuivant, traqueur - bruker, forbruker, konsumentconsommateur, usager, utilisateur, utilisatrice - middel, virkemiddelagent, agente[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼