Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

furador, punçãoدرفش, سوراخ كن - abbacialخانقاهى, ديرى, راهبى, كشيشى - consuladoاداره كنسولى, كنسولگرى, کنسولگری - ascensor, elevadorآسانسور - pedreiroآجرچين, آجرچین, خشت مال - estendal, montra - cozinhaآشپزخانه, اشپزخانه, محل خوراك پزى - bombeiro, canalizador, encanadorلوله كش, لوله کش - câmara municipal, prefeitura - cinema, cinema.سینما, سینما رفتن - barroteتير اهن, تیر اصلی, شاه تير, شاهين ترازو - máquina operatrizابزار ماشينى, ابزار ماشینی - branquearسفيد كردن, سفيد کردن - bistroاغذيه فروشى و مشروب فروشى - coluna, pilarستون - erguerایستاندن؛ بر افراشتن, بنا کردن؛ برپا کردن, ساختن؛ بنا کردن - tool (en) - eliminarحذف کردن؛ دفع کردن - exceptuar, omitirاز قلم انداختن, حذف کردن, محروم کردن؛ مستثنی کردن - confirmar, corroborar - construçãoساخت - erecçãoاحداث؛ بلند شدگی - fabricaçãoدروغ گویی - construção navalكشتي ساختن - پيش سازى - edifício, prédio - apoiar, encostar, suportar, sustentar, susterتکیه دادن به, حائل كردن يا شدن, نگه داشتن, پشتيبانى كردن - destruirخراب کردن؛ از بین بردن - criar, planear, projectarطراحي كردن, نقشه چیزی را طرح کردن؛ ابداع کردن, نقشه کشیدن - fazer, serساختن, ساختن؛ بنا کردن - reformar, renovarباز ساختن, دوباره ساختمان كردن - desmanchar, desmontarاز هم باز کردن, از هم باز کردن؛ اوراق کردن, ماشين الات - arruinar, demolir, destruir, dilapidar, estragarبحال ويرانى دراوردن, خراب كردن - possível, praticávelاجرا پذير, انجام پذير, انجام پذیر؛ شدنی, عملی, قابل اجرا - control, verify (en) - açougue, matadouroكشتارگاه, مسلخ, کشتارگاه - aceleradorپدال گاز - chave de boca ajustável - adobe, adobe brick, air brick, air-dried brick, green brick, loam brick (en) - hangarآشيانه هواپيما, اشيانه هواپيما, پناهنگاه - مته دستى مخصوص سوراخ كردن سنگ - anechoic chamber, anechoic room, anechoic sound chamber, free field room, free-field room (en) - átrio, hall da entradaاطاق كفش كن, تسالن ورودی؛ سالن انتظار, سرسرا, سرسرا؛ لابی, پيش اطاقى - apadana (en) - apartamentoآپارتمان - imóvel, prédioساختمان اپارتمان - apiárioزنبورداری, كندو, كندوى عسل - abside - backsaw, back saw (en) - indústria de panificação, padariaدكان نانوايى يا شيرينى پزى, دكان نانوايی, نانوایی, نانوایی فانتزی - salão de baile - balaústreستون كوچك گچ برى شده, ستون نرده - coreto - balaustrada, balaústre, corrimão, lançoطارمى, نرده, نرده های پلکان, هر یک از میله های عمودی نرده - tranca - bar (en) - barrel vault (en) - bar, salãoتالار مجلل, میخانه؛ بار - quarto de banhoحمام - aríeteنظ. - vigaالوار؛ تیر, تیر سقف؛ دار بام, تیرچه؛ تیر - balbúrdia, barulheira, casa de tolos, confusão, hospital de alienadosتيمارستان, ديوانه - câmara, compartimento, dormitório, quartoاتق, خوابگاه, شبستان - colmeia, colméia, cortiço - santuário - blocoساختمان بزرگ؛ بلوک - poste, poste de amarraçãoتیر مهار, تیرک - bolt, deadbolt (en) - cabine, cubículo, quiosqueاتاقک, دکه؛ کیوسک, کیوسک - boudoir - brasserie (en) - construção, prédioبنا؛ ساختمان, ساختمان؛ عمارت, ساختمان بزرگ مانند كليسا, عمارت - praça de tourosصحنه يا ميدان گاوبازى, محوطۀ گاو بازی - bungalow, moradiaبنگله, خانههاى ييلاقى, ساختمان کوچک و یک طبقه - cabinaاتاقک راننده - cabin (en) - café, cafeteria, cafetería, pub, restauranteرستوران, رستورانی که در آن قهوه و انواع دسر سرو می شود, كافه - snack-barکافه تریا - canteen (en) - capstan (en) - hospedaria para caravanas, hotel muito grandeخان, كاروانسرا, کاروانسرا, کاروانسرای - سرباز خانه - case, casing (en) - كرسى - tectoسقف - alvéolo, celaسلول, کوچکترین واحد سازنده - center, centre (en) - زنجیر - serra de correnteاره برقى, اره زنجيرى - cabanaكلبه ياالونك چوبى, كلبه ييلاقى, کلبۀ چوپانان, کلبۀ ییلاقی - chamber (en) - coro, santuárioجاى مخصوص كشيش, صدركليسا - مرغدان - Eurotúnel - balcãoردیف صندلی های بالکن, صندلى هاى رديف جلو تماشاخانه, لژ بالا - serra circular - aula, classe, sala de aulaاطاق درس, اموزگاه, كلاس, كلاس درس, کلاس درس - clean room, white room (en) - محل باشگاه وانجمن, پانسيون عزبها - embraiagemکلاج - arredondadas, pedra, pedras arredondado, pedregulhoسنگفرش, سنگ فرش, قلوه سنگ - compartment (en) - misturadoraماشین مخلوط کننه سیمان و آب - confessionárioاعترافگاه, محل مخصوص اعتراف بگناه - corner, quoin (en) - canto, esquinaقطعه زمين پيش امده, گوشه؛ کنج - corredorدالان, دهليز, راهرو, راه سرپوشيده - casa de campo - course, row (en) - pátio, praça, tribunalحیاط؛ محوطه, حیاط؛ محوطۀ میان چند ساختمان, محوطه محصور - estábulo - creche, foundling hospital (en) - pé-de-cabraاهرم, ديلم, دیلم - خانه ييلاقى, ويلا - corredor da morte - deck (en) - detox, detoxicate, render harmless (en) - enxada, sacola, semeadorكشاورزى - sala de jantarاتاق ناهار خوری, اطاق ناهار خورى - discotecaدیسکوتک؛ دیسکو - door (en) - maçaneta, punhadoدستگیره در - degrau de porta, soleiraمدخل؛ درگاه, پله جلوی در - entradaجاى در, درگاه, درگاه؛ سرسرا, راهرو - água-furtada, lanternim, trapeira - alojamento, dormitório, residênciaخوابگاه, خوابگاه دانشجویی, خوابگاه شبانه روزی, ساختمان خوابگاه دانشگاه - broca - polidoraاسباب شن زنى, شن زن, چرخ سنباده - domicílio, habitação, lar, moradiaسكنى, سكونت, مسكن, مقام, مكان, منزل - varaمعنى تقريبى - sala de emergência - engineering, engine room (en) - entablamentoدرماشين بخاركشتى - business house, establishment, large firm (en) - fachadaروکار, نما - feedlot (en) - field hospital (en) - chaminé, fogão de sala, lareiraاتشگاه, اجاق, بخارى, شومینه, كانون - ladrilho - soalhoکف اتاق - andar, pisoطبقه - floor, trading floor (en) - flush toilet, lavatory, silting method, sluicing (en) - castelo de proaد.ن. - French window (en) - fulcro, ponto de apoio, sustentáculoاهرم, شاهين ترازو, نقطه اتكاء, پايه - furring, furring strip (en) - empenaديوار كنارى, سه گوشى كنار شيروانى, سه گوشی ساختمان - belvedere, mirante, terraço, varanda - معمارى جديد - greasy spoon (en) - estufaگرمخانه, گلخانه, گلخانه شيشه اي براي پرورش گياهان - شالوده, طرح اساسى, طرح عمومى, نقشهاى كه همتراز زمين باشد - pensãoمتل - serraاره آهن بر, اره اهن برى - salão da gloria - hand tool (en) - harémانبار, اندرون, اندرونی؛ حرمسرا, حرم, حریم, زوجه؛ زنان حرمسرا, شبستان - cumeeiraقرنيس ديوار, كتيبه - hedge trimmer (en) - ermidaجاى انزوا, زاويه, گوشه عزلت - hipódromoاسپريس, سيرك, ميدان اسب دوانى - hogan (en) - claw, hook (en) - ala, enfermariaبخش, بيمارستان, درمانگاه - albergo da juventude, albergue da juventudeشبانه روزى جوانان, مهمانسراى جوانان, هتل جوانان - شبانه روزى - hotelمسافرخانه, مهمانخانه, هتل - hotel room (en) - casa...خانۀ - geladeiraخانهو ساختمانساختهشدهاز يخ, يخچال - campo de patinagem, rinque de patinação, rinque de patinação no gelo, rinque de patinagemپیست پاتیناژ - jaw (en) - barrote, caibro, trave, viga, viga do sobradoتير اهن, تير اهن گذارى - motor de arranqueاستارت ماشين - igrejaم.م.- اسكاتلند - kitchinetteآشپزخانه کوچک, اشپزخانه كوچك - dwelling on stilts, lake dwelling, pile dwelling (en) - ايوان, رواق - پنجره نوك تيز - ماشين تراش, ماشین تراش یا خراطی, چرخ خراطى, چرخ كوزه گرى - latrinaابريز, توالت عمومی یا صحرایی, مستراح, مستراح عمومى - cortador de relva, máquina de tosquiarعلف چين, ماشين چمن زنى - nível, nivelador, nível de bolhaتراز - bibliotecaکتابخانه - sala de estarاتاق نشيمن, اتاق نشیمن, سالن نشيمن - locker room (en) - mansardaاتاق زیر شیروانی, اطاق زير شيروانى, برج ديده بانى - cabana feita de toros - sala de espera, sala de estarاتاق استراحت, اتاق انتظار, اطاق انتظار - clarabóia, gelosia, trapeiraبادگير, براى روشنايى يا دودكش, حائل, دودكش بخارى, منفذدودكش, گنبد روزنه دار - دستگاه؛ ماشین - maquinariaماشینی - manor, manor house (en) - mansardaاطاق زير شيروانى, شيروانى چهار ترك - mastro de primeiro de maio, mastro enfeitado - asiloتیمارستان - fresadora, máquina de fresarماشين تراش - almenara, minareteمنار, مناره - ministérioوزارتخانه - خانقاه, خانقاه راهبان, دير, رهبانگاه - chave inglesaمك. - monolitoتكسنگى, داراى يك سنگ, يكپارچه - morgue, mortuário, necrotérioبايگانى راكد, سردخانه, مرده خانه, مرده شوى خانه - mesquitaمسجد - pilarete - naveسالن اصلی کلیسا - escritório, gabinete, mesa, secretáriaاتاق کار - óperaاپرا, تماشاخانه - sala de operaçõesاتاق عمل - fosso da orquestra - janela saliente - anexo - alpendre, anexo, dependência, depósito, telheiroاشغال, ترشح مدفوع, كثافت - pagodeبتكده, بت‌کده, معبد؛ پاگودا, پاگودا - كاردك نقاشى - dispensaابدار خانه, دولاب؛ انباری, شربت خانه - paper cutter (en) - casa paroquial, presbitérioخانه کشیش, خانه کشیش محل, محل اقامت خليفه, نوعى منصب مذهبى - پارتنون - espinel, espinhel, padre-nosso, pai-nosso - patio, pátio, quintal, terraçoايوان, حياط, طارمى, پاسيو - cake shop, confectioner's, confectioner's shop, confectionery, patisserie (en) - pedalجاپايى, ركاب ماشين, پاتخته, پدال؛ رکاب - frontãoمعمارى - apartamento QUERYاطاقك بالاى بام, بالاترین طبقه برج, كبوتر خانه, چارطاقى - janela panorâmicaپنجره بزرگ, پنجره دل باز وخوش منظره - local de cultoمعبد - architectural plan, plan (en) - alicates, pinçaاندام گاز انبری - varandaبرآمده - pórticoايوان, رواق, ستاوند - presbytery (en) - mechanical press, press (en) - Bitolaبیتولا, دير يا خانقاه كوچكتر از صومعه - bar, tabernaبار, ميخانه, ميكده؛بار - rail, railing (en) - sala de recepção, sala de visitas - refeitórioسالن غذا خوری - residênciaکاخ؛ خانه بزرگ - restauranteرستوران - rinque, rinque de patinagemزمین اسکیت, ميدان اسكيت بازي, پیست پاتیناژ - coulier arm, draw lever, looper arm, loop forming lever, rocker arm, valve rocker (en) - rood screen (en) - tetoسقف - espaço - diamante-rosa, ornato em forma de rosa, rosácea, roseta - sala de jogos - saunaحمام بخار, حمام بخار فنلاندى - اره تيز كن - andaime, estradoداربست, سكوب بندى, سكوي چوبي, چوب بست, چوب بست سازى - colégio, escola - screen, screen door (en) - gangorraالاكلنگ - set square, set-square (en) - armazém, loja, negócioدکان, محل کسب, مغازه - guarita de sinais, guarita de sinalização - clarabóiaپنجره سقفى, پنجره سقفيا شيرواني, پنجره طاق - arranha-céusآسمان خراش - sala de fumo, sala para fumantesاتاق ويژه سيگار كشيدن - ferro de soldarهويه, هويه لحيم كارى - space bar (en) - ز.ع.- امر. - estádio, faseدوره, مرحله, ميدان ورزش, ورزشگاه - montanteتير, حائل, سايبان يا چادر جلو مغازه, شمع, نگهدار, پايه - escadaخفه؛بد اخم, سنگچين, نردبان, پلكان, چوب عمودى چهارچوب درب - stone (en) - armazémانباري - solárioاتاق افتاب رو, ساعت افتابى - teto-solar - sinagogaكنشت يهوديان, كنيسه, پرستشگاه يهود - tecla tabuladora - tap wrench (en) - hospedaria, tabernaرستوران, ميخانه, میخانه؛ مسافرخانه - molhado de lágrimas, salão de cháپوشیده از قطره های اشک, کافی شاپ - cabina, cabina telefónica, cabine, cabine telefónicaاتاقك تلفن, باجه تلفن, كابين تلفن, كيوسك تلفن, کیوسک تلفن - poste telegráficoتیر نگهدارنده سیم های تلگراف - tendaخيمه مخروطى سرخ پوستان, چادر يا خيمه سرخپوستان - third rail (en) - travessa - banheiro, casa de banho, retreteتوالت, دستشویی - casa de banho, toalete, vaso sanitário - palitoخلال دندان, دندان كاو - torque wrench (en) - câmara municipalساختمان شهرداری - transeptoبازويى كليسا, جناح كليسا - poste, suporte, tirante, travessa, travessão, viga - try square (en) - régua-tê - túnelتونل - mictório, urinolشاشگاه, ظرف پيشاب, محل ادرار, گلدان ادرار - vacation home (en) - varandaايوان, ايوان جلو و يا طرفين ساختمان, ایوان, بالكن, رواق, ستاوند - sacristia - voting booth (en) - voussoir (en) - باريكه زمين, شكاف سقف, طوقه - ديوار - lavabo, lavatório - hydrant, tap, water faucet, water tap (en) - bordel, lupanar, prostíbuloجنده خانه, فاحشه خانه - tenda dos índiosخيمه, خيمه مخروطى سرخ پوستان, كلبه سرخ پوستان, مسكن, کلبه سرخ پوستان - vitrina, vitrineچنجره - janela - chave inglesaآچاتر, آچار, اچار, بندقيقاجى, مهره پيچ, مهرهگشا, وجب كننده, گلنگدن - instabilidadeبی ثباتی - estabilidade, firmezaاستحكام, استوارى, ثبات, پايدارى, پايداري, پيوستگي - cadastro - internato - Mount Vernon (en) - tecnóloga, tecnólogoفن شناس - army engineer, military engineer (en) - constructor, constructora, construtor, empreiteiraسازنده, معمار - defense contractor (en) - electricistaبرق کار؛ تکنسین برق, متخصص برق, مكانيك برق - agrimensor, geómetra, lagarta-mede-palmosج.ش. - transportadorصاحب شرکت حمل و نقل - locador, localizadorامر. - pedreiroسنگتراش, سنگ تراش - programadorبرنامه نویس, رمز گذار - thatcher (en) - da Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci (en) - adhesive friction, grip, traction (en) - silícioسيليس, سيليسيوم, سيليكون /ش./, عنصر شش بنيانى - pedra-pomes, pomesسنگ خارا, سنگ پا, سنگ پا زدن - colaسريش, سريشم, غرا, چسب, چيز چسبناك - colaچسب - dimensioning, network dimensioning, network provisioning, proportioning, provisioning, size, sizing (en) - concreto armado, lajeبتون ارمه, بتون مسلح - سيمان پورتلند - bentonite, colloidal clay, denver mud, montmorillonite, swelling clay (en) - betão, cimento armado, concretoاسم ذات, بتون, ساروج شنى, شفته - fibra de vidroشيشه رشته مانند, فایبر گلاس, پشم شيشه, پشم شیشه - betumeقير طبيعى, قير معدنى, قير نفتى, قیر - alcatrãoقیر - coal tar (en) - calcite, Iceland crystall, Iceland-spar (en) - carbonato de cálcio - oleadoلينولئوم, نوعی کفپوش - madeiraالوار - grésسنگ ريگى, سنگ سياه, سنگ ماسه, ماسه سنگ - pórfido, pórfiroمع. - papelão barato[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼