Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

bijwerking, stagebegeleiding, studiebegeleidingaula particular, aulas de reforço, aulas particulares, lição particular, lições particulares - develop, educate, prepare, train (en) - opgaaf, opgave, vraag - huisarbeid, huiswerk, preparatie, schoolwerk, thuiswerk, voorbereiding, voorwerktrabalho de casa - bijbellezing, lezing, schriftlezing - exercitie, lichaamsbeweging, wapenoefeningexercício - middelstecentral - didactiek, lering, les, onderricht, onderwijs, onderwijsinstelling, onderwijskunde, onderwijsleer, opleiding, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, scholingeducação, ensino, pedagogia - coëducatieeducação mista - cursus, cursusjaar, leergangcurso - andragogie, andragogiek, tweedekansonderwijs, tweede-kansonderwijs, volwasseneneducatieeducação para adultos - hoger onderwijs, hoger onderwijsensino superior - middelbaar onderwijs, vervolgonderwijs, voortgezet onderwijsensino secundário - taalonderwijs - brainwash, brainwashing, hersenspoeling, menticidelavagem cerebral - seminaar, seminar, seminarieseminário - execitie, exercitie, oefening, repetitie, wapenoefeningtreino - military training (en) - herhaling - basis-básico - hoogelevado - hoogalto - didactisch, didaktisch, onderwijskundigdidáctico - soigneren - onpedagogisch, opvoedkundig, pedagogischpedagógico - doceermethode, leermethode, leerplan, onderwijsmethodepedagogia - stand - educatie, opleiding, opvoedingeducação, formação, instrução - studieestudo - lichamelijke oefeningeducação física - leertijd - special education (en) - beroepsonderwijs, beroepsopleiding, vakonderwijs, vakopleiding - classical conditioning (en) - associatieconexão, ligação - educatie, grootbrengen, opleiding, opvoeding, vormingeducação[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼