» 

dicionario analógico

cesiunecessão, renúncia - handover (en) - extrădareextradição, extraditação/extradição? - reforma agrária - furnizare, livrare, predareentrega - alocare, alocaţie, distribuire, distribuţie, împărţire, repartiţie, repartizareatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - disability insurance, disablement insurance (en) - aduce, prezentaapresentar - transmite, trimitemandar - transferare - transfer de proprietatetransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - cauţiune, depunere a averii în păstrare, eliberare pe cauţiune, garanţiedepósito - lease-lend, lend-lease (en) - consolidado - a hrăni, da, hrăni - găzduire - a servi, a servi la masă, pune pe masă, serviatender, servir - a copleşi cu, a satisface, asiguraatender, encher de - a alăpta, alăptaamamentar - da - a refuza, priva, refuzarecusar - a lăsa, a lăsa prin testament, lăsadeixar, legar - a da, a încredinţa, a înmâna, a transmite, da, încredinţa, înmâna, întinde, preda, remitedar, entregar, passar, passar a - contribui, dacontribuir, levantar - a compensa, a concedia, plăti, recompensacompensar, despedir - a acorda, a aproba, acordaconceder., estar de acordo, outorgar - a oferi, da, oferi, propuneoferecer - a contribui, a dona, contribuicontribuir - da, oferi, plăti - a abdica, abdica, a renunţa la, renunţaabdicar, renunciar - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bonus, primăbónus - cheltuială, cheltuielidespesa, gasto - pensão de alimentos[Domaine]

-