» 

dicionario analógico

oavhängighet, oberoende, självstyre - folkomröstning, referendum - fascism - utförande, verkställande - adoption, antagande - val - återval, halv-, omval, semi- - folkomröstning - []röstning, rösträtt, votering - allmänna val - eleição primária (pt) - röst, röstning - votação secreta (pt) - veto (en) - stabilisera - förkämpe, person som deltar i en kampanj - invånare, medborgare, stadsbo - genomdrivande, upprätthållande, verkställande - styre, välde - abolitionist - fri man, hedersborgare, medborgare - folk, folkslag - emigrera, utvandra - nappa på - terrorismo (pt) - kandidatur - ha garanti - social control (en) - sanction (en) - regeringsform, statsskick, styrelsesätt - påläggande, påtvingande - acculturation, enculturation, socialisation, socialization (en) - uppfostran - degradering, förvisning, nedflyttning - utarmande, utarmning - lugnande, stillande - conciliation, placation, propitiation (en) - internationalisation, internationalization (en) - åtskillnad, diskriminering - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotism, svågerpolitik - rasism - sexism - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - normalisering, standardisering - stabilisering - motstånd - kämpa för - action (en) - försörjning, stöd - befrämjande, försvar, tillstyrkan - beskydd, skydd - sponsorskap - anteckning, påskrift, prickning, stöd - gillande, samtycke - demokratisering - deltagande, medverkan - installera, sätta upp, upphöja på tronen - certify, endorse, indorse (en) - vote (en) - liberalise, liberalize (en) - representera - regera, regera [], styra - grind down, tyrannise, tyrannize (en) - kommunal, medborgerlig - fascist - patriotism - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - statskunskap, statsvetenskap - geopolitik - anarkism - Machiavellianism (en) - centerism - konservatism - reaction (en) - democracy (en) - social democracy (en) - elitism, elittänkande - extremism - federalism - neoliberalism, neo-liberalism (en) - libertarianism (en) - monarquismo (pt) - Negritude (en) - progressivism (en) - radikalism - republikanism - utopian socialism (en) - militarism - hållning, policy - social policy (en) - sociala åtgärder, socialt bistånd - utrikespolitik - interference, intervention (en) - noninterference, nonintervention (en) - manifest destiny (en) - isolationism - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - olikhet [] - debatt - installation, installering - []installation, kröning, upphöjande på tronen - kapprustning - campaign, political campaign, run (en) - IRA, Irländska republikanska armé - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - hov - government-in-exile (en) - local government (en) - folk, folkslag - valmanskår - senat - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - representanthuset - underhuset - British House of Lords, House of Lords (en) - lagstiftande församling - legislative council (en) - Free World (en) - tredje världen - land - Nazi Germany, Third Reich (en) - member (en) - aliados (pt) - Arab League (en) - EG, Europeiska gemenskapen, Europeiska unionen - Atlantpaktsorganisationen, NATO - OAS, Organization of American States (en) - OPEC - supermakt, världsmakt - stadsstat - state (en) - massa (pt) - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - valkrets - elektorskollegium - machine, political machine (en) - folkfront - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEI (pt) - Förenta nationerna - allians, förbund, konfederation, statsförbund - federation, förbund, sammanslutning - union (en) - kammare - parlament, riksdag - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - syndikalism - cadre, cell (en) - resistance, underground (en) - república (pt) - hegemoni - fåmannavälde, fåvälde, oligarki - plutokrati - teknokrati - monarki - dubbelvälde - koloni - delegation, deputation - missão diplomática (pt) - diktatur, tyrannisk gärning - estado policial (pt) - rörelse - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - bairro, burgo, cidade (pt) - rotten borough (en) - English, English people (en) - fransmän, fransoser - adminstratör, chef, chefstjänsteman, förvaltare, verkställande direktör - ålderman, rådman - anarkist - apostel - Blimp, Colonel Blimp (en) - demokrat - råttfångare - janitsjar - patriot - homem político, política (pt) - prefekt - högeranhängare, högerytter - secessionista, separatista (pt) - generalsekreterare - socialarbetare, socialarbeterska - Speaker (en) - suffragett - union representative (en) - röstande, röstberättigad, väljare - Malcolm Little, Malcolm X (en) - majoritet, röstövervikt - office, power (en) - peace (en) - anarki - krigstillstånd - kallt krig - oavhängighet, oberoende, självständighet - självförsörjning, självtillräcklighet[Domaine]

-