Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

independência, liberdadeautonómia, nezávislosť, samostatnosť - plebiscitoplebiscit - fascismofašizmus - desempenho, execuçãoplnenie, vykonávanie - adopçãoosvojenie - eleiçãovoľby - reeleição, semi-polo-, znovuzvolenie - plebiscito, referendoreferendum - votohlas, hlasovanie, volebné právo - eleições geraisvšeobecné voľby - eleição primária - eleição, eleições, votação, votohlasovanie - votação secreta - veto (en) - estabilizarupevniť - que faz campanhasbojovník, -čka - cidadão-ka, občan, občianka, obyvateľ - execuçãouplatnenie - governovláda - abolicionistaabolicionista - cidadão de estado livre, homem livre - povoľudstvo, národ, národnosť - emigraremigrovať - aceitar - terrorismonásilie, terorizmus - candidaturakandidatúra - garantirmať záruku - social control (en) - sanction (en) - governovláda - imposiçãodaň, podvod, poplatok, úloha, uloženie, uvalenie - acculturation, enculturation, socialisation, socialization (en) - educaçãovýchova - relegaçãopreradenie - empobrecimentoochudobnenie - apaziguamentoupokojenie, utíšenie - conciliation, placation, propitiation (en) - internationalisation, internationalization (en) - discriminação, favoritismodiskriminácia - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismoprotekcia, rodinkárstvo - racismo - sexismodiskriminácia žien - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - normalização, uniformizaçãonormalizácia, štandardizácia, ustálenie - estabilizaçãoupevnenie - resistància, resistênciaodpor, vzdorujúci - defenderbojovať za - action (en) - apoioobživa, podpora - advocacia, apoio dadoobhajoba, obhajovanie - proteção, protecçãoochrana - patrocíniosponzorstvo - aprovaçãoschválenie - aprovaçãoschválenie - democratização - participaçãoúčasť - coroar, entronizarkorunovať - certify, endorse, indorse (en) - hlasovať - liberalise, liberalize (en) - representarzastupovať - governar, reinarvládnuť - dusiť, ničiť, utláčať - citadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbanoobčiansky - fascistafašista - patriotismovlastenectvo - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - ciência políticapolitológia - geopolíticageopolitika - anarquismoanarchizmus - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - conservadorismokonzervativizmus - reaction (en) - democracy (en) - social democracy (en) - elitism (en) - extremismoextrémizmus - federalismo - neoliberalism, neo-liberalism (en) - libertarianism (en) - monarquismomonarchizmus - Negritude (en) - progressivism (en) - radicalismo - republicanismo - utopian socialism (en) - militarismo - policy, politics (en) - social policy (en) - ação afirmativaprogram alebo opatrenie s cieľom predísť diskriminácii - política externa - interference, intervention (en) - noninterference, nonintervention (en) - manifest destiny (en) - isolacionismo - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - dissidência - debatedebata - instalaçãoinštalácia - coroaçãokorunovácia - corrida armamentista - campaign, political campaign, run (en) - Exército Republicano Irlandês, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - cortedvor, dvorania - government-in-exile (en) - local government (en) - povoľudstvo - eleitoradovoliči - senadosenát - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - Câmara dos deputados - Câmara Baixa, Câmara dos comuns - British House of Lords, House of Lords (en) - legislativo, legislaturazákonodarný zbor - legislative council (en) - Free World (en) - terceiro mundo - nação, paískrajina - Nazi Germany, Third Reich (en) - member (en) - aliados - Arab League (en) - CEE, Comunidade Econômica Européia, União EuropeiaEurópska únia, Európskej Únie - Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN - OAS, Organization of American States (en) - OPEC - potência mundial, superpotência - cidade-estado - state (en) - massaľudstvo - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - círculo eleitoralvolebný, voliči - colégio eleitoral - machine, political machine (en) - popular front (en) - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEI - Organização das Nações UnidasOrganizácia Spojených Národov - confederaçãokonfederácia - federaçãofederácia - union (en) - câmarasnemovňa - parlament - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sindicalismo - cadre, cell (en) - resistance, underground (en) - repúblicarepublika - hegemoniahegemónia - oligarquiaoligarchia - plutocraciaplutokracia - technokracia - monarquiamonarchia - diarquia - colónia, colônia - delegaçãodelegácia - missão diplomática - autoritarismo, despotismo, ditadura, tiraniadiktatúra - estado policialpolicajný štát - movimentohnutie - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - bairro, burgo, cidade - rotten borough (en) - English, English people (en) - franceses - administrador, executivokonateľ, správca, vedúci úradník - vereador - anárquico, anarquistaanarchista, -ka - apóstoloapoštol - Blimp, Colonel Blimp (en) - democratademokrat, -ka - apóstata, caçador de ratosodpadlíčka, odpadlík - janízarojaničiar - patriota, patriótico-nka, vlastenec - homem político, política-čka, politik - prefeitoprefekt - direitistapravičiar - secessionista, separatistaodštiepenec - Secretary General (en) - assistente socialsociálny pracovník - Speaker (en) - sufragistasufražetka - union representative (en) - constituinte, eleitor, votante-ka, volič - Malcolm Little, Malcolm X (en) - maioriaväčšina - office, power (en) - mierový - anarquiaanarchia, bezvládie, zmätok - state of war, war (en) - guerra friastudená vojna - independêncianezávislosť - auto-suficiênciasebestačnosť[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼