» 

dicionario analógico

biologicbiologicamente - geograficgeograficamente - ecologicamente - maglev, magnetic levitation (en) - conchology, shell collecting (en) - numismaticănumismática - filateliefilatelia - alquímico - arheologicarqueológico - botanicbotânico - epistemic, epistemological (en) - algebricalgébrico - acusticacústico - pediátrico - geologicgeológico - astrologic, astro­logicastrológico - dermatologic, dermatological (en) - neurológico - ontological (en) - epidemiológico - hidrodinamic - etimologicetimológico - interdisciplinary (en) - etnograficetnográfico - etnologicetnológico - euclidiano - ştiinţele naturiihistória natural - magie neagrămagia negra - teurgia - vrăjitoriebruxaria, feitiçaria - domeniu, materie, specializarecampo, disciplina, domínio, terreno - disciplină, domeniu - domeniu de cunoaştere - disciplină, materie, ştiinţăciência - ştiinţele naturiiciências naturais - matematică, mate­maticămatemática, matemáticas - matematică teoretică - geometrie eucledianăgeometria euclidiana - non-Euclidean geometry (en) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - spherical geometry (en) - spherical trigonometry (en) - geometria analítica - solid geometry (en) - geometria descritiva - trigonometrietrigonometria - algebrăálgebra - algebră liniarăálgebra linear - calcul diferenţial - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - cálculo diferencial - integral calculus (en) - calculus of variations (en) - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - group theory (en) - Galois theory (en) - matematică aplicată, matematici aplicatematemática aplicada - linear programming (en) - sta­tistic, statistică, statisticiestatística - probability theory, theory of probability (en) - ştiinţele vieţii - eugenieeugenia - medicină - frenologiefrenologia - angiology (en) - bacterilogie, bacteriologiebacteriologia - cardiologiecardiologia, unidade de assistência coronária - dentistică, stomatologie, stoma­to­logiedentistria - endodontia, endodontics (en) - ortodontia - dermatologiedermatologia - endocrinologieendocrinologia - epidemiologia - geriatriegeriatria, gerontologia - ginecologieginecologia - hematologia - imunologieimunologia - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - nosologia - obstetricăobstetrícia - cancerologie, oncologieoncologia - oftalmologieoftalmologia - otologia - farmacologiefarmacologia - farmaceutică, farmacie, farmacologiefarmácia - posology (en) - psihiatriepsiquiatra, psiquiatria - clinical psychology (en) - neuroanatomy (en) - audiology, audiometry (en) - patologiepatologia - pediatriepediatria - pedichiurăquiropodia - proctology (en) - rheumatology (en) - serologie - chirurgiecirurgia - terapeuticăterapêutica - toxicologietoxicologia - nefrologie, urologieurologia - medicina veterinária - virusologievirologia, virologista - agronomieagronomia - biogeography (en) - botanicăbotânica - micologiemicetologia, micologia - pomologiepomologia - citologia - bionomics, ecology, environmental science (en) - embriologembriologia - forestier, păduri, silvicultură, ţinut împăduritengenharia florestal, silvicultor, silvicultura - silviculture (en) - entomologieentomologia - etologia - herpetology (en) - ihtiologieictiologia - mamologia - ornintologie, ornitologieornitologia - primatology (en) - paleontologia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - palaeobotany, paleobotany (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - geneticăgenética - genomics (en) - histologiehistologia - microbiologiemicrobiologia - molecular biology (en) - morphology (en) - neurobiology (en) - teratologia - bioquímica - fisiologia - neurofisiologia - neuroscience, neurosciences (en) - myology (en) - sociobiology (en) - zoologiezoologia - chimiequímica orgânica - inorganic chemistry (en) - chimie fizică - electrochimieeletroquímica - geochimie - fotochimiefotoquímica - radiochimie - acusticăacústica - astronomieastronomia - astrodynamics (en) - astrometry (en) - radio astronomy (en) - aeronauticăaeronáutica, astronáutica - avionics (en) - biofizicăbiofísica - celestial mechanics (en) - astrofizicăastrofísica - cosmogoniecosmogonia, cosmologia - cryogenics, cryogeny (en) - cristalografiecristalografia - física nuclear - optică - holografia - high energy physics, high-energy physics, particle physics (en) - plasma physics (en) - rheology (en) - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - solid-state physics (en) - statistical mechanics (en) - quantum mechanics (en) - hidraulică, mecanica fluidelorhidráulica - pneumática - staticăestática - dinamicădinâmica - kinematics (en) - magnetohydrodynamics (en) - aerodinamică, aeromecanicăaerodinâmica, aerodinâmico - termodinamicătermodinâmica - microelectronics (en) - ştiinţa pământului, ştiinţele pământului - geologie, geo­logiegeologia - geofizicăgeofísica - geomorfologie - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics (en) - aerologieaerologia - climatologieclimatologia - bioclimatology (en) - hidrologiehidrologia - oceanografieoceanografia, oceanologia - hidrografiehidrografia - limnologielimnologia - seismologiesismologia - volcanology, vulcanology (en) - agrimensură, geodeziegeodesia - mineralogiemineralogia - petrologiepetrologia - geografiegeografia - geografie fizicăfisiografia, geografia física - topografia - economic geography (en) - arhitecturăarquitectura, arquitetura - landscape architecture (en) - tehnologietecnologia - metalurgiemetalurgia - powder metallurgy (en) - bionicbiónica - ergonomia - engenharia genética - engenharia civil - electrotehnicăelectrotécnica - ciência da computação, f, informática, informático - AI, artificial intelligence (en) - traducere automatătradução automática - roboticarobótica - mechanical engineering (en) - foguetes - psihologie cognitivă - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviorismbehaviorismo - psycholinguistics (en) - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - psychometrics, psychometrika, psychometry (en) - configurationism, Gestalt psychology (en) - social psychology (en) - group dynamics (en) - ştiinţa informaţiei - ciberneticăcibernética - ştiinţa cognitivă - civismo - antropobiologie, antropologie, antropo­logieantropologia - arheologiearqueologia - Assyriology (en) - Egyptology (en) - micropaleontology (en) - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology (en) - palaeoclimatology, paleoclimatology (en) - palaeogeography, paleogeography (en) - paleografiepaleografia - palaeopathology, paleopathology (en) - epigrafieepigrafia - protoistorie - etnografieetnografia - etnologieetnologia - geopoliticăgeopolítica - economie, eco­no­mie politicăeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - proxemics (en) - sociologiesociologia - criminalistică, criminologie, drept penalcriminologia - demografiedemografia - drept penal, penologiepenologia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - disciplină umanistă, domenii umanisteLetras - clasicismclassicismo - belas artes - etică, moralăética, moral, moralidade - esteticăestética, estético - axiology (en) - jurisprudenţăjurisprudência - metafizicămetafísica - ontologie, teoria existenţeiontologia - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - epistemology (en) - methodological analysis, methodology (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - comparative literature (en) - poetică - filologie clasică - library science (en) - filologiefilologia - sinologia - folosirea regulilor gra­maticalegramática - foneticăfonética - accident, morfologie, rudimentemorfologia - lexicologielexicologia - onomástico - pragmatics (en) - semantică, semasiologiesemântica - sociolinguistics (en) - apologeticăapologética - escatologia - hermeneutică - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - artă dramatică, dramaturgie, teatrulo teatro - bucătărie, gătitculinária[Domaine]

-