» 

dicionario analógico

faringeberegată, gâtiţă, gâtlej, înghiţitoare - fontanel, fontanelle, soft spot (en) - narizbec, claxon - metacarpometacarp - pré-molar - bico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetinabiberon, mamelon, nur, sfârc - sebo - fovea, fovea centralis (en) - autópsiaautopsie, necropsie - osânză, ţesut adipos - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - ejaculatory duct (en) - vasoconstriction (en) - armação, chifre, corno, galhadacoarne, corn, corn de cerb - pseudopod, pseudopodium (en) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - fetofăt, fetus - ovipositor, oviscapto - archenteron (en) - blastopore (en) - notochord (en) - amnion, amnios, amniotic sac (en) - chorion (en) - allantois (en) - policar - papoguşă - cristacreastă - furcula (en) - fúrcula, ossinho da sorteiadeş - fir de păr, păr - mustaţă - ctenidium (en) - moelapipotă, stomac - élitro, vagina - garragheară - pinçacleşte - caudacoadă - picior - úbereuger - pança, rume, ruminadouroierbar, rumen - omasofoios - stomac - lateral line, lateral line organ (en) - pelvic fin, ventral fin (en) - espinha de peixe - preen gland, uropygial gland (en) - pană - barbo - amniótico - arterialarterial - prothorax (en) - caecal, cecal (en) - excretórioexcretor - femoralfemural - ulnar (en) - umbilical - cardíacocardiac - cardiovascular - epidérmicoepidermic - ectodermal, ectodermic (en) - lacrimal, lacrimatóriolacrimogen - glotal - genital, venéreoveneric - laryngeal (en) - uterino - synaptic (en) - pulmonarpulmonar, referitor la plămâni - faringian - relativo ao abdome - glandularglandular - úricouric - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - corp, trup - anatomiacorp omenesc - cadávercadavru, corp, trup - aparat - parte, regiune - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógenazonă erogenă - carina (en) - interseção - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - nervură - nervos, plexoplex - nerve plexus (en) - sistem - pele, tegumentopiele, tegument - epitélioepiteliu - epidermecuticulă, epidermă - endothelium (en) - mesothelium (en) - corium, derma, dermis (en) - pată - milium, whitehead (en) - ponto negropunct negru - poropor - canal, conduct, duct, tub - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - duct - canal, meato - abertura, orifíciodeschizătură, orificiu - espiráculo, respiradouro - canalcanal, conduct, duct, tub - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - nasal sinus, paranasal sinus, sinus paranasales (en) - pêlopăr - barbicha, barbinha de bode, pera no queixobarbişon, bărbuţă, cioc, ţăcălie - tecido, telaţesut - carnecarne - atheroma (en) - celulite - espinha de peixeos - astrágaloastragal - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - maçã do rosto, malar, osso da facepomeţi - clavículaclaviculă - cóccixcoccis, noadă - calcaneus, heelbone, os tarsi fibulare (en) - hyoid, hyoid bone, os hyoideum (en) - ischion - osso maxilarmandibulă, maxilar inferior - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - os nazal - os palatinum, palatine, palatine bone (en) - rótularotulă - costelacoastă - sacro - escápulaomoplat, scapulă, spată - acromial process, acromion (en) - sesamoid - esfenóide - esternoosul pieptului, ster - manubrium (en) - os temporale, temporal bone (en) - maxilar superior - vertebra, vértebravertebră - órbitaorbită - tecido conjuntivoconjunctiv - cartilagemcartilaj, zgârci - menisco - muscle, musculus (en) - adutor - tendãotendon - ţesut nervos - gânglioganglion - órgãoorgan - anlage, primordium (en) - vísceraorgan intern - entranhas, tripas, víscerasmăruntaie, maţe - órgão dos sentidosorgan receptor, receptor - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - sistem vizual - língua - gloteglotă - epigloteepiglotă - bocagură - bot, fleancă, lioarbă - bocacavitate bucală, gură - cavidadecavitate - cavidade, seio - gingie - dente de leitedinte de lapte - dente caninocanin, colţ - incisivoincisiv - ciso, dente do juízo, dente do siso, sisomăsea de minte - root canal (en) - esmalte.smalţ - cimento, massa - amígdalaamigdală, tonsilă - úvulaomuşor, uvulă - palato mole - céu da boca, paladar, palatoboltă palatină, cerul gurii, cerul-gurii, palat - olho - compound eye (en) - membrana celular, membrana citoplasmática, membrana plasmática, parede celular - choroid, choroid coat (en) - sobrancelha, sobrolho - pálpebrapleoapă - cílio, pestanageană - conjuntivaconjunctivă - córneacornee - pterygium (en) - aqueous humor, aqueous humour (en) - umoare vitroasă - diafragmaabdomen, blendă, diafragmă - tímpanotimpan - cristalinocristalin - ouvidoureche - inner ear, internal ear, labyrinth, organ of equilibrium (en) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - external ear, outer ear (en) - auriculă, ureche externă - cauliflower ear (en) - mediastino - trompa de Eustáquio - anvil, incus (en) - estribo - meninges, meninx (en) - mucosamembrană mucoasă, mucoasă - periósteoperiost - glândulaglandă - glandulae sebaceae, sebaceous follicle, sebaceous gland (en) - glandă exocrină - endocrine system (en) - glândula tiróide, tiróide - paratireóide - glandă suprarenală - lachrymal gland, lacrimal gland, tear gland (en) - thymus, thymus gland (en) - rimrinichi - aortaaortă - arteriola, arteriole, capillary artery (en) - arteria axillaris, axillary artery (en) - arteria basilaris, basilar artery (en) - arteria brachialis, brachial artery (en) - common carotid, common carotid artery (en) - external carotid, external carotid artery (en) - internal carotid artery (en) - arteria celiaca, celiac artery, celiac trunk, truncus celiacus (en) - circle of Willis (en) - arteria femoralis, femoral artery (en) - common iliac artery (en) - external iliac artery (en) - hypogastric artery, internal iliac artery (en) - arteria lingualis, lingual artery (en) - inferior mesenteric artery (en) - superior mesenteric artery (en) - arteria pulmonalis, pulmonary artery, pulmonic artery (en) - arteria renalis, renal artery (en) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebralis, vertebral artery (en) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - bolotagland - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - veia jugular - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - vesículavezică bili­ară - bile duct, biliary canal, common bile duct (en) - pâncreaspancreas, pan­creas - pancreatic duct (en) - pulmãobojoc, plămân, pulmon - pleural cavity (en) - cord - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - myocardium (en) - cameră - cardia (en) - lymphatic system, systema lymphaticum (en) - thoracic duct (en) - lymphatic vessel, lymph vessel (en) - vaso, veiovas - suc - breast milk, mother's milk (en) - colostro - líquido amnióticoapă - sangue - circulação sanguíniasistem sanguin - plasma, soroser - quilochil - esperma, sêmenlichid seminal, sămânţă, spermă - gastric acid, gastric juice (en) - bile, bilis, bílisbilă, fiere - hormonahormon - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenalinaadrenalină - glucagon (en) - gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin (en) - insulinainsulină - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - growth hormone, human growth hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, STH (en) - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - synovia, synovial fluid (en) - mucomucozitate, mucus, pituită - cuspo, salivasalivă - smegma (en) - puspuroi - leucorrhea, leukorrhea (en) - veiavas de sânge, vas sanguin - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - membranamembrană, mem­brană - retinaretină - peritônioperitoneu - endocardium (en) - pericárdiopericard - mesentério - lymph gland, lymph node, node (en) - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - nucleole, nucleolus (en) - chromatin, chromatin granule (en) - mitocôndria - organ, tub - centriole (en) - ribosome (en) - vacuole (en) - sclerotică - semipermeable membrane (en) - célula vermelha, corpúsculo, eritrócito, glóbulo, glóbulo vermelho, hemáciaglobulă - lymph cell, lymphocyte (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - conepanou care indică parcarea interzisă - celulă cu bastonaş - celulă de reproducere, celulă germinativă - espermatozóide, gameta, gametospermatozoid, sper­­­matozoid - acrosome (en) - ovo, óvuloou, ovul - muscle cell, muscle fiber, muscle fibre (en) - sistema imunológico - sistema nervososistem nervos - centru, centru nervos - neurónioneurocit, neuron - brain cell (en) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glial cell, neurogliacyte, neuroglial cell (en) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - axon, axone (en) - dendrite (en) - condyle (en) - spicule, spiculum (en) - synapse (en) - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - cerebral hemisphere, hemisphere (en) - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - fifth cranial nerve, nervus trigeminus, trigeminal, trigeminal nerve, trigeminus (en) - nervo facial - nervus vagus, pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, vagus, vagus nerve, wandering nerve (en) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - sistema nervoso central - brain, encephalon (en) - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - pia-máter - gray matter, gray substance, grey matter, grey substance, substantia grisea (en) - materie albă - hipófise - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - neurohypophysis, pars nervosa, posterior pituitary, posterior pituitary gland (en) - glândula pinealglandă pineală - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - cerebelo - cortex, cortex cerebral, scoarţă cerebrală - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - visual area, visual cortex (en) - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - corpus callosum (en) - cérebrocreier - dobra, plica, ruga - frontal lobe (en) - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - bulb, medulla, medulla oblongata (en) - amígdala - forebrain, prosencephalon (en) - cavalo-marinho, hipocampocal-de mare - betweenbrain, diencephalon, interbrain, thalmencephalon (en) - claustrum (en) - limbic brain, limbic system, visceral brain (en) - thalamus (en) - hypothalamus (en) - mesencéfalo - pons, pons Varolii (en) - tronco cerebral - corda, medula espinalmăduvă, măduva spinării - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - ANS, autonomic nervous system (en) - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - sistem reproductiv - aparat genito-urinar, sistem urogenital - sistema respiratórioaparat respirator, sistem respirator - sistemul circulator - bexigavezică - uréteruretră, uretru - uretra - organ de reproducere, organ sexual - aparelho reprodutor, genitais, genitália, órgãos genitais, órgãos sexuais, órgãos sexuais externos, partesorgane genitale, organe sexuale - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupium (en) - escrotoscrot - folículo, vesículachist, veziculă - folículo, vesículacocon, folicul, gogoaşă - folículo do cabelo - corpus luteum, yellow body (en) - trompa de falópiotrompă - úterouter - endometru - cordão umbilicalcordon ombilical, ombilic - vaginavagin - boceta, vulvapizdă - hímen, membrana virginalhimen - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - clitórisclitoris, lindic - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - testículocoi, testicul - epidídimo - canal deferente, ducto deferentevas deferent - membro, pénis, pilapenis, pulă - caralho, esgotar-se, picha, pintomiel, pulă - seminal vesicle (en) - spermatic cord (en) - nasal cavity (en) - laringeberegată, laringe - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - pomo de Adão - cordas vocais, corda vocalcoarde vocale - brônquio - bronchiole (en) - traqueiatrahee - alimentar, aparelho digestivoalimentar, tub digestiv - glândula salivar - parotid gland (en) - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - esófagoesofag - corda, interno, intestinointestin, maţ - intestino delgadointestin - duodenoduoden - piloro - jejuno - ileon - intestino grossogros - cecocecum - sigmoid colon, sigmoid flexure (en) - appendix, cecal appendage, vermiform appendix, vermiform process (en) - rectorect - ânusanus - períneo, perineuperineu - capăt - crâniocăpăţână, cutie craniană, hârcă, scăfârlie, ţeastă, tigvă - crâneo, crâniocraniu - forehead, frontal bone, os frontale (en) - parietal bone (en) - occipital bone (en) - mastóide - articulaţie mobilă - pescoçogrumaz - cachaço, nucaceafă, grumaz - deltóide - axila, sovacoaxilă, subraţ, subsuoară - troncocorp, tors, trunchi - flanco, ladoflanc, parte - piept, torace - chest cavity, thoracic cavity (en) - teta, úbereglandă mamară, mamelă, uger - peito, seio, tetapiept, sân, ţâţă - wasp waist (en) - pançaburdihan, burduhan, burtă, foale, pântece - umbigoburic, ombilic - abdomen, burtă, pântece - lat, latissimus dorsi (en) - assento, rabo, traseirodos, partea din spate/din fund, picioarele din spate, poponeţ, şezut, spate, tur - nádegabucă, fesă - extremitate, membru - pernamembru inferior - coxa, pernacoapsă - membru inferior - braçomână - cartas, mão, patalabă, mână, palmă - punhopumn - ponta dos dedosvârful dege­telor - dedo índex, dedo indicador, índex, indicador, índicearătător, ară­tător, deget arătător - anular, dedo anelar, dedo anularinelar - dedo maior, dedo médiodeget mijlociu, degetul mijlociu - dedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimodeget mic, degetul mic - nervo ciáticonerv sciatic - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - nervus spinalis, spinal nerve (en) - gluteus maximus (en) - sfincter - tensor tympani (en) - fémur, fêmurfemur - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - dedão do pé, pododáctilo - saltocălcâi, talus - tornozelogleznă, încheietura piciorului - tendão de Aquiles - musculus triceps brachii, triceps brachii (en) - placaplacă, plăcuţă - facia, fascia (en) - aponeurosis (en) - unha do polegar - incheietură a mâinii, încheietura mâinii - endoschelet - exoschelet - coluna, espinhacoloană vertebrală, şira spinării - músculo da coxa - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid, sternocleido mastoideus, sternocleidomastoid muscle (en) - úmero - cúbito, ulna - fíbula, perônioperoneu - tíbiafluier, tibia, tibie - metatarsometatars - tarsotars - articulaçãoarticulaţie, încheietură - acetabulum, cotyloid cavity (en) - cara, face, fisionomia, rostofaţă, figură, fizionomie, moacă, mutră - feiçãolinie, trăsătură - rotator cuff (en) - serosa, serous membrane (en) - synovial membrane, synovium (en) - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomy (en) - citologia - histologiahistologie - diástolediastolă - sistole - bază - blood-brain barrier (en) - corp - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - casca de ovocoajă, coajă de ou - anatomistaanatomist - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiole (en) - polpamiez, pulpă - xylem (en) - tracheid (en) - meristem - parto - partonaştere, procreare, procreaţie - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovulação - nascimentofătare, fătat, naştere, parturiţie - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - partotravaliu - bubão - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - sex hormone, steroid, steroid hormone (en) - progesterona - progestin, progestogen (en) - andrógeno - androsterone (en) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosteronatestosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrogênio - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - adrenal cortical steroid, adrenocortical steroid, corticoid, corticosteroid (en) - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterone (en) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - cortisona - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - royal jelly (en) - catecholamine (en) - excrementoex­cre­­­ment, excreţie, fecale - excremento, fezesexcrement, fecale, materie fecală - crap, dirt, poop, shit, shite, turd (en) - mecônio - melaena, melena (en) - feculă - mijo, xixiurină - guanoguano - medulla, myelin, myeline (en) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolic, anabolic steroid, anabolising (en) - erythrocyte sedimentation rate, ESR, sedimentation rate, sed rate (en) - pulsopuls - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-