» 

dicionario analógico

boğaz, farenks, gırtlak, hançere, imikfaringe - bıngıldak - burun, surat, yüznariz - metakarpusmetacarpo - küçük azı dişipré-molar - biberon emziği, emzik, meme başı, meme başı/ucu, şişe emziği, yalancı memebico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetina - sebo - fovea, fovea centralis (en) - otopsiautópsia - yağdoku - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - ejaculatory duct (en) - vasoconstriction (en) - geyik boynuzuarmação, chifre, corno, galhada - pseudopod, pseudopodium (en) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - cenin, dölütfeto - yumurtlama borusuovipositor, oviscapto - archenteron (en) - blastopore (en) - notochord (en) - amnion, amnios, amniotic sac (en) - chorion (en) - allantois (en) - baş parmak, eldiven baş parmağı - kursak, sindirim kesesipapo - ibikcrista - lades kemiği - lades kemiği, süspansiyon kolufúrcula, ossinho da sorte - hair (en) - sensory hair, vibrissa, whisker (en) - ctenidium (en) - börkenek, kursak, mide, taşlıkmoela - böcek kanadını saran kabukélitro, vagina - pençe tırnağı, yırtıcı kuş pençesigarra - kıskaçpinça - kuyrukcauda - ayak - memeúbere - işkembepança, rume, ruminadouro - kırkbayıromaso - abomasum, fourth stomach (en) - lateral line, lateral line organ (en) - pelvic fin, ventral fin (en) - balık kılçığı, kılçıkespinha de peixe - preen gland, uropygial gland (en) - telek - karakeçi balığıbarbo - amniótico - atar damara benzer veya atar damarla ilgiliarterial - prothorax (en) - caecal, cecal (en) - excretório - kalça kemiğine ait, uyluk ile ilgilifemoral - dirsek kemiğine ait - göbek, göbek ile ilgiliumbilical - kalbe aitcardíaco - cardiovascular (en) - üst deriye aitepidérmico - ectodermal, ectodermic (en) - göz yaşartıcılacrimal, lacrimatório - glottal (en) - cinsel organlar ile ilgiligenital, venéreo - gırtlak - annesi bir babası ayrı olan, dölyatağı, dölyatağına ait, rahimuterino - synaptic (en) - akciğer, akciğer hastalığı olan, akciğerlipulmonar - boğaz, gırtlak - karın boşluğu ile ilgilirelativo ao abdome - salgıbezlerine aitglandular - idrarla ilgili, ürikúrico - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - beden, gövde, vücut - anatomi, beden, gövde, insan vücudu, vücut, yapıbilimanatomia - cansız beden, cansız vücut, ceset, ölücadáver - apparatus (en) - bölge - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógena - omurga - interseção - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - kaburga - ağ, pleksus, şebeke, sinir ağı, sinir örgüsünervos, plexo - nerve plexus (en) - sistem - cilt, deri, tenpele, tegumento - epitelyum, gözeli dokuepitélio - epidermis, üstderiepiderme - endothelium (en) - mesothelium (en) - alt deri, esas deri - macula, macule (en) - milium, whitehead (en) - siyah noktaponto negro - gözenekporo - vücut kanalı - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - vücut kanalı - kanal, yolcanal, meato - açıklık, delikabertura, orifício - hava deliği, solungaç yarığı, solunum deliğiespiráculo, respiradouro - kanal, yemek borusu/kanalıcanal - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - sinüs - kıl, tüypêlo - keçi sakalıbarbicha, barbinha de bode, pera no queixo - dokutecido, tela - bedencarne - atheroma (en) - celulite - kılçıkespinha de peixe - aşık, aşık kemiğiastrágalo - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - elmacık kemiğimaçã do rosto, malar, osso da face - köprücük kemiğiclavícula - kuyruk kemiğicóccix - topuk kemiği - dil kemiği - ischial bone, ischium, os ischii (en) - çene kemiğiosso maxilar - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - burun kemiği - damak kemiği - dizkapağı, diz kapağırótula - kaburga, kaburga kemiğicostela - kuyruksokumu kemiği, sakrumsacro - kürek kemiğiescápula - acromial process, acromion (en) - sesamoid kemik - kama biçimli billuresfenóide - göğüs kemiği, iman tahtasıesterno - manubrium (en) - os temporale, temporal bone (en) - üst çene kemiğimaxilar superior - fıkra, omurvertebra, vértebra - gözyuvası, yörüngeórbita - bağ dokusutecido conjuntivo - kıkırdak, kıkırdak dokucartilagem - menisk, menisküsmenisco - adale, kas - adutor - kiriş, tendontendão - nerve tissue, nervous tissue (en) - gânglio - organ, uzuvórgão - anlage, primordium (en) - iç organvíscera - bağırsaklar, iç organlarentranhas, tripas, vísceras - duyu organıórgão dos sentidos - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - görme sistemi, görsel sistem - língua - glotis, nefes borusu ağzıglote - epiglot, küçük dilepiglote - ağızboca - cakehole, gob, hole, maw, trap, yap (en) - ağızboca - vücut boşluğucavidade - cavidade, seio - diş eti - sütdişi, süt dişidente de leite - köpek dişidente canino - kesici diş, ön dişincisivo - yirmi yaş dişiciso, dente do juízo, dente do siso, siso - root canal (en) - diş minesiesmalte. - diş dolgu maddesicimento, massa - bademcikamígdala - küçük dilúvula - palato mole - damak, damak zevkicéu da boca, paladar, palato - dideolho - compound eye (en) - hücre duvarı, hücre zarımembrana celular, membrana citoplasmática, membrana plasmática, parede celular - koroidea - kaşsobrancelha, sobrolho - göz kapağıpálpebra - kirpikcílio, pestana - konjonktivconjuntiva - gözün saydam tabakası, korneacórnea - pterygium (en) - aqueous humor, aqueous humour (en) - vitreous body, vitreous humor, vitreous humour (en) - diyafram, karın bölgesi, orta bedendiafragma - kulak zarıtímpano - göz merceği, mercekcristalino - ouvido - inner ear, internal ear, labyrinth, organ of equilibrium (en) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - dış kulak - kulak - dayaktan şişmiş kulak - mediastino - östaki borusutrompa de Eustáquio - örs kemiği - üzengi kemiğiestribo - meninks - mukoza zarı, sümükdokumucosa - periyostperiósteo - bez, beze, gudde, salgıbezi, salgı beziglândula - glandulae sebaceae, sebaceous follicle, sebaceous gland (en) - eksokrin bez, eksokrin salgı bezi - endocrine system (en) - kalkansı kıkırdak, tiroidglândula tiróide, tiróide - paratiorit beziparatireóide - böbreküstü bezi - lachrymal gland, lacrimal gland, tear gland (en) - özden, timüs - rim - aortaorta - kılcal damar - arteria axillaris, axillary artery (en) - arteria basilaris, basilar artery (en) - arteria brachialis, brachial artery (en) - common carotid, common carotid artery (en) - external carotid, external carotid artery (en) - internal carotid artery (en) - arteria celiaca, celiac artery, celiac trunk, truncus celiacus (en) - circle of Willis (en) - arteria femoralis, femoral artery (en) - common iliac artery (en) - external iliac artery (en) - hypogastric artery, internal iliac artery (en) - arteria lingualis, lingual artery (en) - inferior mesenteric artery (en) - superior mesenteric artery (en) - arteria pulmonalis, pulmonary artery, pulmonic artery (en) - arteria renalis, renal artery (en) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebralis, vertebral artery (en) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - bolota - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - şahdamarıveia jugular - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - safra kesesivesícula - bile duct, biliary canal, common bile duct (en) - pankreaspâncreas - pancreatic duct (en) - akciğerpulmão - pleural cavity (en) - kalp - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - kâlp kası - chamber (en) - cardia (en) - lenf sistemi - thoracic duct (en) - lenf damarı - vücut kanalıvaso, veio - juice, succus (en) - breast milk, mother's milk (en) - colostro - líquido amniótico - sangue - kan dolaşımıcirculação sanguínia - kan serumu, serumplasma, soro - keylüs, kilüsquilo - döl, er suyu, meni, spermaesperma, sêmen - mide suyu - öd, safrabile, bilis, bílis - endokrin, hormon, iç salgıhormona - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenalinadrenalina - glucagon (en) - gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin (en) - ensülin, insulininsulina - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - growth hormone, human growth hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, STH (en) - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - sinovya - sümükmuco - salya, tükrük, tükürükcuspo, saliva - smegma (en) - cerahat, irinpus - leucorrhea, leukorrhea (en) - damar, kan damarıveia - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - membran, perde, zarmembrana - ağ tabaka, retinaretina - karın zarı, peritonperitônio - endokard, içyürekzarı - kâlp zarı, perikardpericárdio - mesentermesentério - lenf bezi - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - çekirdekçik - chromatin, chromatin granule (en) - mitokondrimitocôndria - cell organ, cell organelle, organelle (en) - centriole (en) - ribosome (en) - vacuole (en) - gözakı, sklera - yarıgeçirgen zar - al/ak yuvarcélula vermelha, corpúsculo, eritrócito, glóbulo, glóbulo vermelho, hemácia - lymph cell, lymphocyte (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - trafik külâhıcone - retinal rod, rod, rod cell (en) - üreme hücresi - erkeklik tohumu, spermespermatozóide, gameta, gameto - acrosome (en) - tohum, yumurtaovo, óvulo - muscle cell, muscle fiber, muscle fibre (en) - sistema imunológico - sinir sistemisistema nervoso - center, centre, nerve center, nerve centre (en) - nöronneurónio - brain cell (en) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glial cell, neurogliacyte, neuroglial cell (en) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - axon, axone (en) - dendrite (en) - kemik ucu yumrusu, kondil - diken, iğne, iğne gibi şey, spikül - synapse (en) - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - beyin yarım yuvarı - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - fifth cranial nerve, nervus trigeminus, trigeminal, trigeminal nerve, trigeminus (en) - nervo facial - nervus vagus, pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, vagus, vagus nerve, wandering nerve (en) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - merkezi sinir sistemisistema nervoso central - dimağ - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - pia-máter - akıl, beyin, beynin merkezindeki gri yapı, zekâ - substantia alba, white matter (en) - hipofiz, hipofiz bezihipófise - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - neurohypophysis, pars nervosa, posterior pituitary, posterior pituitary gland (en) - beyin epifiziglândula pineal - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - beyincik, dimağçe, serebellumcerebelo - serebral korteks - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - visual area, visual cortex (en) - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - corpus callosum (en) - beyin, serebrumcérebro - deri katmeri, kat kat olmuş deridobra, plica, ruga - frontal lobe (en) - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - soğan ilik - amígdala - ön beyin - beyindeki beyaz çıkıntı, denizatıcavalo-marinho, hipocampo - diensefalon - claustrum (en) - limbic brain, limbic system, visceral brain (en) - talamus - hipotalamus - beynin ortasımesencéfalo - pons, pons Varolii (en) - beyin sapıtronco cerebral - murdar ilik, omurilik, telcorda, medula espinal - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - otonom sinir sistemi - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - üreme sistemi - üriner sistem, ürojenital sistem - solunum sistemisistema respiratório - dolaşım sistemi - idrar kesesi, idrar torbası, mesane, sidik kesesi, sidik torbasıbexiga - idrar yolu, sidiksağan, ureteruréter - idrar yolu, üretrauretra - cinsel organ - dış cinsel organlaraparelho reprodutor, genitais, genitália, órgãos genitais, órgãos sexuais, órgãos sexuais externos, partes - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupium (en) - şekerlemeescroto - folículo, vesícula - bezcik, folikül, saç kökü, tek hücreli meyvefolículo, vesícula - folículo do cabelo - corpus luteum, yellow body (en) - yumurta kanalıtrompa de falópio - döl yatağı, rahimútero - endometrium (en) - göbek bağıcordão umbilical - döl yolu, vajinavagina - am, amcık, dişilik organı, ferç, vulvaboceta, vulva - kızlık zarıhímen, membrana virginal - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - bızır, klitorisclitóris - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - er bezi, husye, taşaktestículo - epidídimo - canal deferente, ducto deferente - malafa, penis, sik, yarakmembro, pénis, pila - çük, kobra, pipi, sik, yarak, yarrakcaralho, esgotar-se, picha, pinto - seminal vesicle (en) - spermatic cord (en) - burun boşluğu - gırtlaklaringe - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - Adem elması, gırtlak çıkıntısıpomo de Adão - ses tellericordas vocais, corda vocal - bronşbrônquio - bronchiole (en) - nefes borusutraqueia - sindirim borusu, sindirim yolualimentar, aparelho digestivo - glândula salivar - kulakaltı tükürük bezi - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - yemek borusuesófago - bağırsak, barsak, çalgı telicorda, interno, intestino - incebağırsak, ince bağırsakintestino delgado - onikiparmak bağırsağıduodeno - mide kapısı, pilorpiloro - ince bağırsağın üst kısmıjejuno - ince bağırsağın alt kısmı, kıvrımbağırsak - kalınbağırsak, kalın bağırsakintestino grosso - körbağırsakceco - sigmoid colon, sigmoid flexure (en) - appendix, cecal appendage, vermiform appendix, vermiform process (en) - anüs, rektumrecto - anüs, kıç, makatânus - anüs ile cinsel organ arası, apış arasıperíneo, perineu - kafa, ser, tepe - kafatasıcrânio - kafatasıcrâneo, crânio - alın kemiği - kafatası yan kemiği, yankafa kemiği - occipital bone (en) - mastoid çıkıntısımastóide - hareketli eklem - ... boğazlı, boyun, gerdanpescoço - ense, ense kökücachaço, nuca - deltóide - koltukaltı, koltuk altıaxila, sovaco - gövdetronco - yan, yan tarafflanco, lado - göğüs - chest cavity, thoracic cavity (en) - inek memesi, memeteta, úbere - meme, meme ucupeito, seio, teta - wasp waist (en) - şiş göbekpança - göbek deliğiumbigo - karın - lat, latissimus dorsi (en) - but, kaba et, kalça, kıç yeri/tarafıassento, rabo, traseiro - kaba et, kalça, kıç, poponádega - uzantı - ayakperna - butcoxa, perna - insan ayağı - braço - ayak, el, pati, pençecartas, mão, pata - yumrukpunho - parmak ucuponta dos dedos - işaret parmağı, şahadet parmağıdedo índex, dedo indicador, índex, indicador, índice - yüzük parmağıanular, dedo anelar, dedo anular - orta parmakdedo maior, dedo médio - serçe parmağı, serçeparmakdedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimo - nervo ciático - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - belkemiği siniri, omurilik siniri - gluteus maximus (en) - büzgen kas, büzücü kas, sfinkter - tensor tympani (en) - kalça kemiğifémur, fêmur - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - ayak başparmağıdedão do pé, pododáctilo - ökçe, topuksalto - ayak bileği, bilektornozelo - aşil kirişi, ökçe veteritendão de Aquiles - musculus triceps brachii, triceps brachii (en) - isim levhası, plâkaplaca - ad tabelası, kontrol paneli - aponeurosis (en) - başparmak tırnağıunha do polegar - bilek, el bileği - iç iskelet - exoskeleton (en) - belkemiği, bel kemiği, omurgacoluna, espinha - músculo da coxa - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid, sternocleido mastoideus, sternocleidomastoid muscle (en) - kol kemiği, pazı kemiğiúmero - dirsek kemiğicúbito, ulna - broş, fibula, kamış kemiği, tokafíbula, perônio - kaval/incik kemiğitíbia - metatarsusmetatarso - ayak bileği, ayak bileği kemiği, böcek bacağının son bölütü, gözkapağı kıkırdağı, kuş bacağının üçüncü bölütütarso - eklem, mafsal, seçkin anlatımarticulação - acetabulum, cotyloid cavity (en) - yüzcara, face, fisionomia, rosto - hat, yüz hattıfeição - rotator cuff (en) - seroza - sinovyal zar, sinovyum - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomy (en) - hücrebilim, hücre bilimi, sitolojicitologia - dokubilim, histolojihistologia - diyastol, kâlbin ritmik genişlemesidiástole - kâlp kasılması, uzun heceyi kısaltmasistole - kök - blood-brain barrier (en) - cisim, kitle - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - yumurta kabuğucasca de ovo - anatomi bilgini, anatomi uzmanıanatomista - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiole (en) - etli kısımpolpa - odun dokusu - tracheid (en) - meristem (en) - parto - doğumparto - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovülasyon, yumurtlamaovulação - doğumnascimento - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - doğum hali, loğusalık, loğusa yatağıparto - hıyarcık, hıyarcılbubão - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - sex hormone, steroid, steroid hormone (en) - progesterona - progestin, progestogen (en) - andrógeno - androsterone (en) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosterontestosterona - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrojen, östrojenestrogênio - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - kortikosteroid - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterone (en) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - kortizoncortisona - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - royal jelly (en) - catecholamine (en) - atılan/çıkarılan şey, dışkıexcremento - bok, dışkıexcremento, fezes - dışkı - mecônio - melaena, melena (en) - fekül, nişasta unu, tortu - mijo, xixi - guano, martı gübresiguano - medulla, myelin, myeline (en) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolic, anabolic steroid, anabolising (en) - sedimantasyon hızı - nabızpulso - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼