Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

تش.farynx, gorgel, keel, keelgat, keelholte, strot - fontanel, fontenel - بينى, قيافهgok, neus, stoomfluit, tuit - ج.ش.middelhand, middenhand - دندان دو پايهpremolaar, valse kies - ممه, ممه. پستانک, نوك پستان, نوک پستان, پستانك, پستانک, پستانک مخصوص شيربچهfopspeen, nippel, smeernippel, speen, tepel - huidsmeer, talg, talk - حفره, فرو رفتگى, گودال - مج., کالبد شکافیautopsie, dissectie, lijkopening, lijkschouwing, necropsie, obductie, obduktie, sectie, sektie - بافت چربى, چربى حيوانىbakkersvet, bakvet, smeer, vet, vetweefsel - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - ejaculatory duct (en) - vaatvernauwing - انشعاب شاخ, شاخ, شاخ فرعى, شاخ گوزنgewei, geweitak, hertshoorn - تجسم واضح روح, شبه پا, پاى كاذب - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - جنين, رويان, زهسانfoetus, vrucht - ج.ش.legboor, legbuis - archenteron (en) - blastopore (en) - notochord (en) - ع. ت.- ج.ش.amnion, lamsvlies, weivlies - chorion, vaatvlies - allantois (en) - جای انگشت شست, واحد اندازهduimelot - کیسه ای که از گردن برخی پرندگان آویزان استkrop, kweeksel, zak - تاجijdeltuit, kam - furcula (en) - استخوان جناقvorkbeen - haar, plantehaar, plantenhaar - ج.ش.- گ.ش.tasthaar - ctenidium (en) - kauwmaag, kliermaag, spiermaag, voormaag - قاب يا بال حشراتdekschild, halfschild, schildvleugel, vleugelschild - ناخن, ناخن تیز, پاشنه, پاشنه پا, پنجه, چنگالklauw - چنگکdreumes, dreutel, hummel, kabouter, keutel, kruimel, krummel, puk, schaar, uk, ukkepuk, wurm - دم, هر چیز دم مانندstaart - versvoet, voet - uier, uierboord - سيرابى, شكمبهdikke buik, pens - معدهسوم نشخوار كنندگان /ج.ش./bladmaag, boekmaag - leb, lebmaag - lateral line, lateral line organ (en) - buikvin - graat, visgraat - preen gland, uropygial gland (en) - dobber, ganzenveder, ganzenveer, ganzeveder, ganzeveer, slagpen, slagveer, staartveer, stuurpen, veer - barbeel - amniótico (pt) - شاهرگی؛ حیاتی, شريانى, مربوط به شريان يا سرخرگhoofd-, slagaderlijk - prothorax (en) - caecal, cecal (en) - مربوط به دفع فضولاتafzonderend - فخذىdij-, dijbeen- - ulnar (en) - بطنى, مركزى, نافى, واقع در نزديكى نافnavel- - قلبی, وابسته بدلhart- - cardiovascular (en) - epidermisch - ectodermal, ectodermic (en) - traan-, tranenverwekkend - مربوط به دهانه ناى, وابسته بدهانه حنجره - اميزشى, تناسلی, زهروى, مقاربتىgenitaal, veneriek, venerisch - حلقوى, حنجرهاى, صداى حنجرهاى, وابسته بناى - بطنى, رحمى, زهدانى, شكمى - synaptic (en) - ريوى, وابسته به ريهlong- - حلقى, وابسته به حلق وگلو - relativo ao abdome (pt) - دشبل وار, غدهاى, غده ای؛ ناشی از غده, غده وار, وابسته به غدهingeboren, klier- - ادرارى, پيشابىurine- - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - بدنbast, body, bodystocking, corpus, korpus, lijf - کالبدشناسیanatomie, gedaante, gestalte, lijf, lijfje, ontleedkunde, verschijning, vlees - جسد, جنازهcadaver, kadaver, lijk - apparatus (en) - aardgordel, hemelstreek, klimaatgordel, luchtstreek, zone - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógena (pt) - زورق, كشتى حمال, ناو - interseção (pt) - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - rib - شبكه, پيچيدگى, چيزهاى درهم پيچيدهplexus, vlecht, zenuwvlecht - nerve plexus (en) - net, netwerk, raderwerk, web - پوست, گ.ش.huid, integument, pel, schil, schilletje, vel, zaadhuid, zaadhulsel, zaadvlies - epitélio (pt) - تش.epidermis, hoornlaag, nagelriem, opperhuid - endothelium (en) - mesothelium (en) - تش.leerhuid, onderhuid - macula, macule (en) - gierstgras, milium - جوش سر سياه, جوش سر سیاه, جوش كوچك در صورت, چربى دانهmee-eter, meeëter, vetpuistje - روزنهporie - tube, tube-shaped structure (en) - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - haarvatennet, haarvatenstelsel - passage, passageway (en) - canal, meato (pt) - روزنه, سوراخmond, opening - سوراخ تنفس, مجراluchtgat - هر یک از مجاری لوله مانند بدنkanaal - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - bijholte - موbeharing, een haar, haardos, hoofdhaar, kuif, plantehaar, plantenhaar, pruik - ريش بزىbokkebaard, bokkenbaard, geitebaard, geitenbaard, kinbaard, sik - بافتcelweefsel, weefsel - vlees - atheroma (en) - cellulitis - beenweefsel, botje, knekel, knok, knook, schonk - عظم كعبkootbeen, sprongbeen - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - تش. - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - استخوان گونهjukbeen, wangbeen - استخوان ترقوه, تش.clavicula, sleutelbeen - عظم عصعصstaartbeen, stuit, stuitbeen, stuitje - hielbeen - لامى - zitbeen - استخوان ارواره, استخوان فكkaak, kaakbeen, kakement, kinnebak, onderkaak, wangkwab - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - nasaal, neusbeen, neusbeentje, neusklank - os palatinum, palatine, palatine bone (en) - تش., کشکک زانوknieschijf, meniscus - دندهrib - استخوان خاجى, عظم عجزheiligbeen, sacrum - استخوان سرشانه /تش./, استخوان كتف, شانه /تش./, عظم كتف, كتف, كمربند شانه اىschildbeen, schouderblad - acromial process, acromion (en) - os sesamoideum, sesamoid, sesamoid bone (en) - wiggebeen, wiggebeentje, wiggebeentjes - تنش.borstbeen, sternum - manubrium (en) - slaapbeen - bovenkaak - تش., مهرهborstwervel, ruggegraatswervel, ruggengraatswervel, ruggenwervel, ruggewervel, rugwervel, wervel - baan, oogholte, oogkas, oogvlies - bindweefsel - خيشوم, غضروف, كرجن, نرمه استخوانknorbeen, kraakbeen - فيزيكmeniscus - ماهيچه - ع. ت. - درگوشت, زرد پیpees, pees ''de'', spierpees, zeen - nerve tissue, nervous tissue (en) - طبganglion, zenuwknoop - اندام, اندام؛ عضوorgaan - anlage, primordium (en) - احشاء, اندرون, عضوى كه در احشاء واقع شده است - احشا, اندرونه, دل و روده, دل و روده؛ بخش درونی, دل وروده و جگر و امثال انingewanden - عامل احساس, عضو حسreceptor - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - visual system (en) - اصطلاحات خاص, زبانه, زبان يا عضو زبانى شكل, گوشت زبانclaqueur, tong - دهانه حنجره, فاصله بين تارهاى صوتى, چاكناىglottis, stemspleet - اپى گلوت, زبانك, شراع الحنك, ناى بندepiglottis, keelklepje, strotklepje - دهانbakkes, bek, bekje, kakement, klep, kwebbel, laadklep, moel, mond, muil, smoel, snoet, zeegat - krop, scheur, zak - bakkes, bek, bekje, kakement, klep, kwebbel, laadklep, moel, mond, mondholte, muil, smoel, snoet - holte, lichaamsholte, uitholling - cavidade, seio (pt) - لثهparodontium - بچه, دندان شیریmelkkies, melktand - تش.hoektand, oogtand - دندان پیشینsnijtand - دندان عقلverstandskies - wortelkanaal - مینای دندانemail, emaillak, email-lak, glazuur, glazuursel, laklaag, tandemail, tandglazuur - plombeersel - تش., لوزهamandel, keelamandel, tonsil - تش.huig - zacht gehemelte - ذائقه, ذائقه؛ سلیقه, سق, سقف دهان, طعم, كام, کام؛ سقف دهانgehemelte, palatum, verhemelte - شيشه عينكblik, gezichtsorgaan, gluurder, kijkers, oculus, oog, pottekijker, pottenkijker, schenkkurk, voyeur - facetoog - زيست شناسىcelwand, plasmamembraan - choroid, choroid coat (en) - معمارىwekbrauw, wenkbrauw - جفن, پلك, پلك چشم, پلک, پلک چشمooglid - مژهooghaar, oogwimper, pinkhaar, wimper - bindvlies, conjunctiva - تش., قرنیهcornea, hoornvlies - nagelvlies - oogvocht - vitreous body, vitreous humor, vitreous humour (en) - مربوط به قسمت پایین سینهdiafragma, membraan, middenrif - پرده گوش, گوش میانیgehoorvlies, trommelvlies - عدسیkristallens, lens, ooglens - gehoororgaan - binnenoor, doolhof, dwaaltuin, evenwichtsorgaan - vestibular apparatus, vestibular system (en) - external ear, outer ear (en) - gehoororgaan, gehoorschelp, oor, oorschelp, schelp - bloemkooloor - قاسم الصدر, ميان پردهmediastinum - تش.buis van Eustachius, eustachiusbuis - استخوان سندانى, سندان, سندانى, عظم سندانىincus - stapes, stijgbeugel - hersenvlies - مخاطslijmvlies - تش.beenvlies, botvlies, periost - حشفه مرد, دشبل, غده, غده عرقى, هر عضو ترشحكنندهklier - smeerklier, talgklier, talkklier, vetklier - غدهء مترشحهء خارجى - endocrine system (en) - سپرديسschildklier - مربوط بهbijschildklier - غدهء فوق كليوىbijnier - traanklier - تش.thymus, zwezerik - خلق, قلوه, كليه, مزاج, نوع, کلیه, گردهmuis, nier - ع. ت.aorta, hoofdslagader - سرخرگچه, شريان كوچك, شريانچه, مويرگ - arteria axillaris, axillary artery (en) - arteria basilaris, basilar artery (en) - arteria brachialis, brachial artery (en) - common carotid, common carotid artery (en) - external carotid, external carotid artery (en) - internal carotid artery (en) - arteria celiaca, celiac artery, celiac trunk, truncus celiacus (en) - circle of Willis (en) - dijader - common iliac artery (en) - external iliac artery (en) - hypogastric artery, internal iliac artery (en) - arteria lingualis, lingual artery (en) - inferior mesenteric artery (en) - superior mesenteric artery (en) - longslagader - nierslagader - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebralis, vertebral artery (en) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - کله کیرeikel - leverader - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - halsader, halsslagader - internal jugular vein (en) - poortader - longader - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - تش., کیسه صفراgalblaas - galkanaal - تش., لوزالمعدهalvleesklier, buikspeekselklier, pancreas, pankreas - pancreatic duct (en) - جگر سفيد, ريه, ریهlong - pleural cavity (en) - hart, rikketik, tikker, tikkertje - animator, gangmaker - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - عضله قلب, ماهيچه قلب, ميان دلhartspier, myocard - chamber (en) - maagmond - lymfevatenstelsel, lymfvatenstelsel - تش. - lymphatic vessel, lymph vessel (en) - vat, zaadbuis, zaadleider - juice, succus (en) - borstvoeding, moedermelk, zog - اغوز, شيرماكcolostrum, voormelk - lamsvocht, vruchtwater, water, watermassa - خونbloed, bloeden - خونی که در دستگاه گردش خون جریان دارد, رگ گردش خونbloedsomloop, bloedstroom, doorbloeding - اب خون, اب پنير, خونابه, سرم, سرم؛خونابهbloedplasma, bloedserum, bloedwei, celplasma, celvocht, hui, kaaswei, melkserum, melkwei, plasma, portel, protoplasma, serum, wei - در فيزيولوژىchijl, maagmelksap - تخم, دانه, مايع مني, منى, منی, نطفهgeil, sperma, stijfsel, teelvocht, wit, zaad - شيره معدهmaagsap, maagzuur, spijsverteringssap - خوى سودايى, زردآب, زرداب, زهره, صفرا, مرارهgal - زيست شناسى - ش., هورمونhormoon - noradrenaline, norepinephrine (en) - bijnierschorshormoon - adrenaline - glucagon (en) - ماده محرك غده جنسى - انسولینinsuline - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - groeihormoon, somatotrofine, somatotropine - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - synovia - بلغم, خيم, ماده مخطى, مخاطgeil, slijm, slijmafscheiding - اب دهان, بزاق, تف, خدو, خوىjodenlijm, koekoeksspeeksel, koekoeksspog, speeksel, spuug, zever - smegma (en) - ريم, سيم, چرك, چرکetter, pus - leucorrhea, leukorrhea (en) - رگbloedbaan, bloedvat - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - پوستهmembraan, vlies - شبكيه چشم /تش.- ج.ش./, شبکیه چشمnetvlies, retina, retina formal - تش.buikvlies, peritoneum - تش - تش.-ج.ش.hartzakje, pericard, pericardium - حاويهdarmvlies, scheil - غده لنفاوىlymfeklier - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - kernlichaampje, nucleolus - chromatin, chromatin granule (en) - میتوکندری - cellichaam, organel - centriole - ribosome (en) - vacuole (en) - صلبيه يا سفيده سخت چشم /تش./oogrok - semipermeable membrane (en) - ياخته خون, گلبول, گويچههاى خونىbloedcel, bloedlichaampje, lichaampje - سلول لنف - تش. - مخروطهverkeerskegel - retinal rod, rod, rod cell (en) - geslachtscel, kiemcel - اسپرم, اسپرماتوزوئيد, منى دانه, ياخته متحرك نطفه بالغ جنس نرgeil, sperma, spermacel, spermatozoön, stijfsel, teelvocht, wit, zaad, zaadcel, zaadje - acrosome (en) - تخمك, تخم مرغ, تخمک, سلول نطفه ماده, ياخته مادهei, eicel - spiercel - afweerstelsel, immuunsysteem - تش., سلسله عصبzenuwgestel, zenuwstelsel, zenuwstelstel - center, centre, nerve center, nerve centre (en) - رشته مغزى و ستون فقراتى, ياخته عصبىneuron, zenuwcel - hersencel - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glial cell, neurogliacyte, neuroglial cell (en) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - axon, neuriet - طبdendriet - condyle (en) - spicule, spiculum (en) - فيزيولوژىsynaps - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - halfrond, hemisfeer, hersenhelft - تش.reukzenuw - تش.oogzenuw - fifth cranial nerve, nervus trigeminus, trigeminal, trigeminal nerve, trigeminus (en) - schoonheidsbehandeling - nervus vagus, pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, vagus, vagus nerve, wandering nerve (en) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - centraal zenuwstelsel - دماغ, مخ, مغزhersen- - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - تش. - مادهخاكسترى بافت عصبى, مغز - substantia alba, white matter (en) - تش.hersenaanhangsel, hersenklier, hypofyse, pijnappelklier, pituïtrine - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - achterkwab - صنوبرىepifyse, pijnappelklier - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - تش.kleine hersenen - cortex, hersenschors - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - gezichtscentrum - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - hersenbalk - تش.brein, grote hersenen, hersenen, hersens - تاه, شكن, چروك, چينhuidplooi, plooi, soufflé - تش. - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - تش. - amandel - تش. - nijlpaard - betweenbrain, diencephalon, interbrain, thalmencephalon (en) - claustrum (en) - limbic brain, limbic system, visceral brain (en) - تش.boudoir, vrouwenvertrek - hypothalamus (en) - mesencephalon, middenhersenen, tussenhersenen - تش. - hersenstam - تار؛ ریسمان مانند, تش., نخاعruggemerg, ruggenmerg, streng - ruggemergsvocht - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك - م.م.- تش.orthosympatisch zenuwstelsel - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - genital system, reproductive system (en) - apparatus urogenitalis, genitourinary apparatus, genitourinary system, systema urogenitale, urinary apparatus, urinary system, urogenital apparatus, urogenital system (en) - دستگاه تنفسىademhalingswegen, luchtweg, luchtwegen - bloedvatenstelsel - تش., مثانهblaas, urineblaas - حالبpisleider, ureter, urineleider - pisbuis, pisweg, urethra, urinebuis - voortplantingsorgaan - آلت تناسلی, خارجىgenitaliën, geslacht, geslachtsapparaat, geslachtsdeel, geslachtsdelen, geslachtsorgaan, geslachtsorganen, kruis, pl'', pubes, pudenda, schaamdeel, schaamdelen, voortplantingsorganen ''n - slijmbeurs - cheek pouch (en) - marsupium (en) - حلوياتbalzak, scrotum, snoep, snoepgoed, zak - blaar, blaarkop, blaas, blaasje, cyste, urineblaas - طبfollikel, haarfollikel, haarzakje - haarfollikel, haarzakje - corpus luteum, yellow body (en) - تش.eileider - تش., رحم, زهدان؛ رحمbaarmoeder, moederschoot, schoot, uterus - baarmoederslijmvlies, endometrium - navelstreng - طب, مهبل, نیامschede, vagina - تش., کسkut, schaamspleet, vrouwelijk geslachtsorgaan, vulva - افسانه يونانhymen, maagdenvlies - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - خروسك, چوچوله, کلیتوریس؛ خروسهclitoris, kittelaar, klompendans - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - بیضه, تخم, خايه, خایه, خایه ها, خصيهballen, ei, eicel, eitje, geslachtsklier, noot, schaalvrucht, struif, teelbal, testikel, zaadbal - bijbal - zaadbuis, zaadleider - آلت تناسلی جنس مذکر, پنبه يا پشم, کیرfallus, fluit, geslacht, geslachtsapparaat, geslachtsdeel, geslachtsorgaan, jongeheer, joystick, leuter, lid, lul, mannelijk lid, paal, penis, piel, piemel, pik, pisser, plasser, potlood, roe, roede, sannie, snikkel, stijve, tamp, tampeloeres, zwengel - اسم خاص مذكر, پطرس حوارى عيسى, کیرfluit, geslachtsdeel, jongeheer, joystick, leuter, lid, lul, opper, opperwachtmeester, penis, piel, piemel, pik, pisser, plasser, potlood, prik, sannie, snikkel, tamp, tampeloeres, zwengel - seminal vesicle (en) - zaadstreng - neusholte - حلقوم, حنجره, خرخره, خشك ناىlarynx, strottehoofd, strottenhoofd - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - adamsappel, schildkraakbeen - تارهای صوتی, تش.stemband, stembanden - تش. - bronchiole (en) - م.م., ناىluchtbuis, luchtpijp, trachea, trachee ''de'' - جهاز هاضمه, گوارشیspijsverteringskanaal, voedings- - korrelklier, speekselklier - parotid gland (en) - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - تش., لوله مریfarynx, keelgat, keelholte, slenk, slokdarm - اندرون, روده, زه, شكمdarm, darmkanaal, grom, ingewanden, snaar, visgrom, vissersgaren - تش.dunne darm - تش.duodenum, twaalfvingerige darm - باب المعده /تش./ - تش.nuchtere darm - رودهدراز, معاء غلاظ, چم رودهileum, kronkeldarm - روده بزرگ, روده فراخ, قولون, معاء غلاظdikke darm - blindedarm, blinde darm - sigma - appendix, wormvormig aanhangsel - راست روده, راست روده /تش./, معا مستقيم, مقعدendeldarm, rectum - تش., مقعد, کونaars, aarsgat, aarsopening, anus, poeper, poeperd, poepgat, schijtgat - عجان, میاندوراه, پرینهbilnaad, perineum - منتهااليه - تش., جمجمهdoodshoofd, doodskop, hersenen, hersenmassa, hersenpan, hersens, hersenschedel, neurocranium, schedel - جمجمه, كاسه مغز, کلهhersenpan, schedel - استخوان پيشانى - parietal bone (en) - تش.achterhoofdsbeen - mastóide (pt) - articulatio synovialis, diarthrosis, synovial joint (en) - جلو گردن, دارای نوع بخصوص گلو یا گردن, گردن{#169}gekeeld, baarmoederhals, baarmoedermond, cervix, hals, nek, tandhals - قفا, هيره, پس گردن, پشت گردنnek, nekvel - سه گوشdeltaspier - بغل, زير بغل, گودی زیر بغلoksel - تاب گشت, تنهromp, tors, torso - طرف, پهلو, پهلو؛ جناحflank, zij, zijde - borst, borststreek - borstholte - پستانborstklier, mam, mamma, melkklier, uier - سینه, پستانborst, tiet, vrouwenborst - wespetaille - شکم بزرگbuik, buikje, corporatie, embonpoint, hangbuik, onderlichaam, onderlijf, onderstel, rechtspersoon, rijstbuik - تش., میان, نافnavel - شكم, شکمabdomen, achterdeel, achtereind, achterlijf, achterstel, balg, buikholte, buikje, buikstreek, maag, maagstreek, onderbuik, pens - lat, latissimus dorsi (en) - باسن, دو پای عقب و کپل حیوان, سرین اسب؛ کفل, عقب, كپل, نشیمنگاه, نشیمن گاه, نشیمنگاه؛ کپلaars, aarsgat, aarsopening, achterhand, achterste, achtersteven, achterwerk, anus, batterij, bibs, billen, bips, derrière, fundament, gat, hek, hol, kolf, kont, krent, poep, poeper, poeperd, poepgat, posterieur, reet, schijtgat, steven, tooches, zitje, zitvlak - كفل, كپل, هر یک از دو لوپ نشیمنگاهbil, heupworp, heupzwaai - aanhanger, aanhangwagen, lidmaat - ساق پا, پایهbeen, onderbeen, onderdaan, onderdanen, poot, stelt - رانbovenbeen, dij - foot, human foot, pes (en) - دستarm, tentakel, vangarm - ج.ش., دستfik, fikken, grijper, grijpers, grijpvinger, grijpvingers, hand, jat, jatten, klauw, klauwen, klavier, klavieren, kluif, knijper, poot, poten, speelkaarten in de hand, tengel, tengels, vinger, vlerken, vuist - كار, كوشش, مشتvuist - سرانگشت, سر انگشت, نوك انگشتvingertop - انگشت اشاره, انگشت سبابه, انگشت شهادت, انگشت نشان, سبابهindex, likkepot, wijsvinger - انگشت انگشتر, انگشت دوم؛ انگشت انگشتر, انگشت چهارم دست چپringeling, ringvinger - middelvinger, middenvinger - انگشت كوچكpink - عرق النساء - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - ruggemergszenuw - gluteus maximus (en) - kringspier, ringspier, sluitspier - tensor tympani (en) - استخوان رانbovenbeen, dijbeen, femur - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - شستgrote teen - پاشنه جوراب, پاشنه پاhak - قوزك, قوزك پا, قوزک پا, مچ پاenkel, enkelgewricht - achillespees - musculus triceps brachii, triceps brachii (en) - پلاکnaambord, plaat - نج.fascia, fascie - aponeurosis (en) - كوچك, ناخن شست, هر چيزى كه ب اندازه ناخن باشدduimnagel - مچachterhand, handgewricht, handwortel, polsgewricht - استخوان بندى درونى حيوان - استخوان بندى خارجى, مو و غيره, پوشش محافظه خارجى حيوان - تش., ستون فقراتachterste, rug, ruggegraat, ruggestreng, rugleuning, wervelkolom - عضله خياطه /تش./ - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid, sternocleido mastoideus, sternocleidomastoid muscle (en) - تش.- ج.ش.opperarmbeen - تشellepijp - تش.doekspeld, fibula, kuitbeen - تش., درشت نیrunderschenkel, scheen, scheenbeen - تش.middelvoet, middelvoetsbeentje, middenvoet, middenvoetsbeentje - تش.voetbeentje, voetwortel, voetwortelbeentje - مفصل؛ وضوحarticulatie, geleding, gewricht, lid, voeg - ع. ت. - صفيرگلوله تفنگaangezicht, bek, bovenkamer, fysiognomiek, fysionomie, gelaat, gelaatkunde, gezicht, smoel, tronie - چهرهgelaatstrek, trek - rotator cuff (en) - serosa, serous membrane (en) - synovial membrane, synovium (en) - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomy (en) - ياخته شناسىcelleer, celleer ''de'', cytologie - بافت شناسى, علم بافت شناسىhistologie, weefselleer - diastole - انقباض قلب, دل ترنجش, كوتاه سازى هجا, مرحله انقباضى يك دوره كار قلبsystole - base (en) - blood-brain barrier (en) - lichaam - koeiemest, koeienmest, koemest - پوست تخم مرغ, پوسته تخم مرغeierdop, eierschaal, zijdeglans - تشريح كننده, كالبد شناس, متخصص تشریح؛ کالبد شناس, متخصص علم تشريحanatome, anatoom, ontleedkundige - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - دهانه, سوراخ يا دهانه كوچك - گوشتpulp, tandzenuw, vlees, vruchtvlees - houtweefsel - tracheid (en) - deelweefsel - kalven - زايمان, زایمانbevalling - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - eisprong, ovulatie - geboorte - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - بستر زايمانbarensnood, mankracht - طب - x-benen - geslachtshormoon - progesteron - progestageen - andrógeno (pt) - androsteron - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrogeen, oestrogeen - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - oestron - adrenal cortical steroid, adrenocortical steroid, corticoid, corticosteroid (en) - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterone (en) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - كورتيزونcortisone - prednison - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - koninginnenbrij, koninginnenbrood - catecholamine (en) - زوائد, سگاله, عن, فضله, مدفوع, مدفوع؛ زوائد, نجاست, پس ماندهexcrementen, pl'', recrement, stoelgang, uitwerpselen, uitwerpselen ''n - ان , مدفوع, پهن, گه faecalia an, faecaliën, faeces, fecaliën, feces, uitwerpselen - گهachterschip, derrie - mecônio (pt) - melaena, melena (en) - fecula (en) - : جیش, بول, زهر اب, شاش , پيشابpies, pis, plas, urine, water, zeik - كود چلغوزى, چلغوزguano - چربى - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolic, anabolic steroid, anabolising (en) - bloedbezinking - pols, polsklopping, polsslag - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼