Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

nieuwsagentschap, nieuwsbureau, nieuwsdienst, persagentschap, persbureauagência de informações - belasting-, financia ael, financieel, fiscaal, fiskaalfinanceiro, fiscal - industrie-, industrieel, op industrieel gebiedindustrialmente - golden parachute (en) - uitsluiting - financia aelfinanceiramente - massacre, massamoord, noodslachting, slacht, slachten, slachtingabate, matança - toerisme, toeristenindustrie, toeristenverkeer, vreemdelingenverkeerturismo - packaging (en) - fishing (en) - fabriek, fabrieksgebouw, fabriekshal, molenfábrica, usina - jointventure, joint venture, samenwerkingsorgaan, samenwerkingsverband - fabricage, fabricatie, productie, produktie, vervaardigingprodução - overproductie, overproduktiesuperprodução - onderproductie, onderproduktieprodução deficiente, subprodução - output, produktie, rendement, uitvoerprodução - brouwenfabrico de cerveja - mijnarbeid, mijnbouw, mijnontginningescavação, mineração - placer mining (en) - fabricage, fabricatie, industrie, nijverheid, productieproces, produktieprocesindústria - industrialisatie, industrialisering, industrializatie, industrializering, ondernemersinitiatiefindustrialização - planning, planologieplaneamento - stadsplanning, stedebouw, stedebouwkunde, stedenbouw, stedenbouwkunde, urbanismeurbanismo - bestemmingsplan, zonering - business, commerce, commercie, handel, handelsverkeer, zaakassunto - betalingsverkeer, geldverkeer - bekostiging, financiering, sponsoring - beleg, belegering, belegging, het investeren, insluiting, investering, omsingelinginvestimento - advertising, publicizing (en) - bekendmaking, emissie, het uitgeven, publicatie, publikatie, uitgave, uitgeverij, uitgeversbedrijf, uitgifteemissão, publicação, transmissão - inzending - verschijning in afleveringenadaptação em folhetim - huwelijkszegen, publicatie, publikatie, uitgiftepublicação - agricultuur, agro-industrie, akkerbouw, bio-industrie, landbouw, landbouwbedrijf, landbouwindustrie - navigatie, scheepvaart, scheepvaartverkeer, transport, vaart, vervoer, vervrachting - integratie, stabilisatieintegração - diffusie, fusie, menging, samensmelting, vermenging, versmeltingamalgamação, cruzamento de raças, fusão - vertical combination, vertical integration (en) - inbouwen - hoogoven, smeltovenforno de fundição - nautischnáutico - conservenfabriekfábrica de enlatados - gieterij, metaalbedrijf, metaalfabriek, metaalgieterijfundição - maquiladora (en) - papierfabriek, papiermolen - metaalbedrijf, staalfabriek, staalgieterijsiderúrgica - rendabiliteit, rentabiliteitrentabilidade - bekendheid, openbaarheid, publiciteitpublicidade - p.r., pr, public relationsrelaçOes públicas, relações públicas - advertentie, annonce, reclame, reklame, zoekertje - sales-promotionpromo, promoção comercial - infomercial, informercial (en) - biljet, brochure, circulaire, folder, foldertje, hand-out, plano, prospectus, prospektus, reclamedrukwerk, reklamedrukwerk, rondschrijven, rondzendbrief, straatdeun, straatliedje, strooibiljet, tijdvers, tijdzang, vlugschriftcomunicado, folheto, folheto publicitário, nota impressa, panfleto, prospecto - top billing (en) - beroepengids, gouden gidspáginas amarelas - bedrijf, ondernemingempreendimento, empresa - bureauagência - bedrijf, firma, huis, onderneming, zaakcompanhia - firma, handelsfirma, handelshuis, huisfirma - akte, bedrijf, bedrijfsorganisatie, firma, handel, handelsonderneming, handelszaak, huisfirma - holding, holdingcompany, holding company, holding-company, houdstermaatschappij, participatiemaatschappijholding - bevolkingsgroep, broederschap, club, communauteit, commune, communiteit, congregatie, convent, fraterniteit, gemeenschap, klaver, klaveren, klooster, kloostergemeenschap, kolonie, leefeenheid, leefgemeenschap, leefgroep, levensgemeenschap, soos, vereniging, vrijmetselaarsloge, woongemeenschap, woongroepsociedade - research staff (en) - sales staff (en) - reclamebureau - reisagentschap, reisbureau, reisorganisatie, reisorganisator, toeroperator, touroperator, tour-operatoragência de viagens - familiebedrijf, familiezaak, gezinsbedrijfempresa familiar - personeel, stafpessoal - braintrust, denktank - betoelaging, overheidssteun, overheidssubsidie, premie, rijksbijdrage, rijkssubsidie, staatssteun, subsidie, tegemoetkomingsubsídio - price support (en) - werkeloosheid, werkloosheiddesemprego - coalitiecoligação[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼