» 

dicionario analógico

automatiquement - électroniquement - électriquementاز راه برق؛ با برق - technologiquement - automatiqueاتومات؛ خودکار - manuel - accélérateur, accélérateur de particules - accélérateur, champignon, pédale d'accélérateurپدال گاز - accéléromètreشتاب سنج - actinomètre - actuateurبكار اندازنده, فعال كننده - adaptateur, réducteurآداپتور؛ سه شاخه, جرح و تعديل كننده, سازوارگر, وفقدهنده - additionneuse, arithmomètre, calculatrice, machine à additionner, machine à calculerماشين افزايشگر - ruban adhésif, ruban adhésif transparent, transparent adhésif - clé anglaise, clef à molette, clef anglaise - erminette, herminetteتيشهء نجارى - postcombustion, post-combustion - aileronقسمت متحرك بال هواپيما - climatiseur, conditionneurدستگاه تهویۀ مطبوع - plan de sustentation, profil d'aile, surface sustentatrice - marteau-piqueur, perforateurمته دستى مخصوص سوراخ كردن سنگ - écluse à air, poche accélératrice - gonfleur, pompe à videتلمبهء بادى - réveil, réveille-matinساعت زنگى, ساعت شماطهاى - alembiqueانبيق - altimètreارتفاع سنج, افرازياب, اوج نما, فرازياب - ampèremètreامپرسنج - ampli, amplificateurآمپلی فایر, بلند گو, تقويت كننده, تقويت كنندهء برق, تقویت کنندۀ آنتن, فزونساز, نيروافزا - analyseurتحليل كننده - anémomètreبادسنج - combinaison anti-g - appareil, appareillage, équipement, systèmeماشین آلات - appareil - artefact, bazar, bidule, bitonio, bordel, fourbi, fourniment, gadget, machin, saint-frusquin, truc, truck, zinzinابتكار, اختراع, اسباب, تدبير, دستگاه؛ ماشین, وسیله مکانیکی - bouteille d'oxygène, scaphandre autonomeدرغواصى, دستگاه اکسیژن - lampe à arc - armature, carapaceارميچر, القاگير, جوشن, زره, ميله فلزى, پوشش - sphère armillaire - accotoir, accoudoir, appuie-bras, repose-brasدستهء صندلى - crosse d'arrêt - boîte à ordures, poubelleسطل زباله - cendrier, cuvette de gazogène - cendrierزیرسیگاری, زیر سیگاری - astrolabeاسطرلاب - atmismomètre, atmomètre, évaporimètre, évaporomètreبخارسنج - horloge atomique - atomiseur, nébulisateur, vaporisateur - amplificateur - cotal - automate, robotآدم ماشینی؛ آدمک مکانیکی, ادمك, ادم ماشينى, ادممصنوعى, ادم مكانيكى, دستگاه خودكار, ربات؛ آدم ماشینی - alène, alêne, poinçonدرفش, سوراخ كن - ombrelle, taude - havresac, sac à dos, sac au dosخورجين, كسه, كيسه پارچه اى, کوله پشتی - scie à onglet - pont bailey - appât, piègeهرچه که به عنوان طعمه یا تله از آن استفاده شود - balance, weighing-machine (en) - roulement, roulement à billes, roulement mécaniqueبلبرینگ - pendule balistique - bic, stylo à bille, stylobille, stylo bille, stylo-billeقلم - anneau - baromètreبراى اندازه گيرى فشارهوا, فشار سنج, هواسنج - bâton, batte - pneumatiqueبادى, بادی؛ گازی, داراى چرخ يا, دارای گاز یا باد, كار كننده باهواى فشرده, لاستيك بادى, هوادار, هوايى, پر باد - accumulateur, batterie, batterie d'accumulateurs, pile - souffletدر اهنگرى, هر وسیلۀ تولید کنندۀ جریان کوچک هوا - optique - pompe à vélo, pompe de bicyclette - bidet - serpe - binoculaire, jumelles, jumelles de théâtre, lorgnette, lunette binoculaireدوربين دو چشمى, دوربین, دوربین اپرا, دوربین صحرایی - ardoise, tableau, tableau noirتخته سياه, تخته سیاه - four de fusion, four de réduction, four de traitement de minerais, haut fourneau, haut-fourneauكوره ذوب اهن, كوره قالبگيرى اهن, کورۀ فلزکاری - damier, échiquier, panneau, plateau de jeuتخته - bobine, rouleauحلقه؛ توپ, قرقره, قرقره؛ حلقه, قرقره؛ ماسوره, ماسوره, پيچك - bolomètre - verrou - computationnel, informatique - bibliothèqueقفسۀ کتاب - signetنشان لاى كتاب, نشان لای کتاب, چوب الف - booster, fusée de lancementمرحلۀ اولیه پرواز موشک - typographiqueمربوط به چاپ, چاپى - ouvre-bouteille, ouvre-bouteilles - appareil dentaire - bretelleبند جوراب, بند شلوار - افسار؛ مهار, ترمز - barbecue, braseroبرنج سازى, منقل, منقل اتش - brise-lame, brise-lames, digue, digue de mer, estacade, jetéeموج شكن, موج شکن - implant mammaire - bridge, pontپل, پل دندان مصنوعى, پل سازى - chambre à bulles - bouldozeur, bouledozère, bouteur, bull, bulldozerبولدوزر, چرت زننده - pare-chocs - bec Bunsenچراغ بونزن - burette, éprouvette - burin - jute#toile_de_juteفارسى است - câble, télévision par câbleتلویزیون کابلی, پخش برنامه های تلویزیونی از طریق سیستم کابلی - cage, pension pour animaux domestiques, poulaillerقفس, قفس؛ مرغدان - batardeau, porte d'écluseبستاب, سدصندوقى - calorimètreحرارت سنج, گرماسنج - chambre claire - canule - ouvre-boîte, ouvre-boîtesدرواکن - treuil - mousqueton - bonbonneتنگ دهن گشاد, قرابه, گپ - carburateurكابوراتور, کاربراتور - caisse, caisse enregistreuse, coffre-tirelireصندوق, صندوق پول شمار, صندوق پول يا ماشين دخل مغازه, ماشين صندوقدارى - cassetteجعبه كوچك جاى جواهرات, كاست, کاست؛ نوار ویدئو - catalyseur, pot catalytique - sonde - CRT, écran à tube, écran à tube cathodique, écran cathodique, écran CRT, moniteur à tube cathodique, moniteur cathodique, moniteur CRT - chat à neuf queues, martinet à neuf cordes - CD-R, disque compact enregistrable - CDROM, CD ROM, CD-ROM, cédéromلوح فشرده که می توان داده های کامپیوتری ررا در آن ذخیره کرد - GSM, mobile, téléphone cellulaire, téléphone mobile - adhésif - dérive - centrifugeur, centrifugeuse, centrifugeuse à moût, séparateurماشينكره گيرى - diaphragme - scie à chaînetteاره برقى, اره زنجيرى - télésiègeتله سیژ - cybernétique - réacteur, réacteur chimique - coin, coussin, empoiseگوه - planche à hacher, tranchoir - baguette, baguettes, baguettes à manger chinoisesمیله های کوچکی که در خاور دور به جای قاشق و چنگال استفاده می کنند - chrono, chronomètreالت سنجش فواصل زمانى, گاه سنج - chronomètre - baratte, bidonدستگاه کره گیر, ظرف فلزی بزرگ برای حمل شیر, كره سازى - scie circulaire - clap - couperet, départoir, fendoir, hachoir, machetteساطور, شكافنده, کارد؛ تبر - planchette à pinceتخته رسم گيره دار - caméra de surveillance - sèche-linge - épingle à linge, pince, pince à lingeچوب لباسی, گيره چوبى روى رجه لباس - chambre à brouillard - hiloireعرشه كشتى - cintre, portemanteauجا رختى, جالباسى - mixer, shaker - serrure à combinaison - rose des vents - garrotشريان بند, شریان بند - compresseurدستگاه يا ماشين فشردن هوا, كمپرسور, ماشين فشار, متراكم كننده, پمپ هوا - clavier, instrument à clavier - bétonneuse, bétonnière, malaxeur à mortierماشین مخلوط کننه سیمان و آب - capote, capote anglaise, condom, préservatifلاستیک, کاپوت - conducteur, conducteur électrique, corps conducteur - lentille cornéenne, lentille de contact, verre de contactلنز چشم - barre de commandeميله كنترل - convertisseurشخص يا شيى - tour de refroidissement - clarine - levier, pied-de-biche, pied-de-chèvre, pince-monseigneurاهرم, ديلم, دیلم - creuset, melting-potامتحان سخت, بوته؛ دیگ کوره, بوته آهنگرى, دیگ ذوب فلزات, ظرف مخصوص ذوب فلز - de, de vitesse, régulateur de vitesse, vitesse - concasseurفشارنده, له كننده - cryostatسرماسنج, سرماپا - quartz - coucou - fer à friser - amortisseur à fluide - bossoirكرجى بلندكن, لنگركش - congélateurفریزر - défibrillateur - fil dentaireدندان سازى - dent artificielle, dentierدندان مصنوعی - avertisseur, cohéreur, détecteur, radioconducteurتفكيك كننده, پياده كننده - appareilاسباب؛ ابزار - contraceptif, diaphragme - plantoirكشاورزى - réseau de diffraction, réseau de diffraction optique - digesteurخلاصه كننده, گوارنده - don Juan d'Autriche, gode, godemiché, godemichet, olisbos - variateurتاركننده, تيره كننده - dipôle - frein à disque - disquetteفلاپی, گرده كوچك - états du sud, gamelle - poignée, poignée de porteدستگیره در - dosimètre - bouche d'égout, conduit d'égout, débouché, déversoir, tuyau d'écoulement, tuyau d'égoutراه تخلیه؛ خروجی, لوله فاضلاب - pansementپانسمان - foret, mèche - aéronef sans pilote, avion radiocommandé, avion sans pilote, engin sans pilote, véhicule aérien sans pilote - frein à tambour - ponceuseاسباب شن زنى, شن زن, چرخ سنباده - niveau optique - dynamomètre - écouteur - chaise électriqueاعدام بوسيله برق, صندلى اعدام الكتريكى, صندلی برقدار - réfrigérateur - prise de courant - électroaimant, électro-aimantالكترو مغناطيس, اهن رباى الكتريكى, مغناطيس برقى - électromètreبرق سنج, كهربا سنج - appareil électronique - équipement électronique - microscope électroniqueذرهبين الكترونى - électroscopeبرق سنج, برق نما, برق ياب, تعيين كننده برق - endoscope - agrandisseur - appareillage, équipement, matériel, matosآلات؛ ادوات, تجهيزات, ساز, ساز و برگ, مجهز سازی, وسایل؛ تجهیز, وسایل مورد نیاز یک حرفه - EPROM - gomme, gomme à effacerتخته پاك كن, مداد پاك كن, پاك كن, پاک کن, پک کن - ethernet - eudiomètreاب سنج, گاز سنج - chaumard - agrafe, attach, attache, fermetureبند, قلاب, ميخ, وصل کننده؛ بست, چفت, گير, گيره - réacteur à neutrons rapides - robinetشير, شير آب, شير بشكه - feutre - grande roueچرخ فلك - cinéma, film, pelliculeفیلم - extincteur, extincteur à mainخاموش كننده اتش, فشنگ ضد اتش, کپسول آتش نشانی - borne-fontaine, bouche d'incendieشير آب اتش نشانى, شير آتش نشاني - hameçon - canne, canne à pêcheچوب ماهی گیری - échelle à poissons, passe à poissons - filet de pêche - hampe, hampe d'un drapeau, mât, mât de drapeauمیله پرچم, چوب پرچم - flash, lampe de poche, lampe-torche, torche électriqueفلاش, چراغ قوه - pointeur - tube fluorescent - chasse d'eau, entraînement par l'eau, lavage aux sluices, remblayage hydraulique, transport par l'eau - étai - Pendule de Foucault - stylo, stylo à plume, stylographe, stylo-plumeقلم خودنویس - La lentille de Fresnel, lentille de Fresnel - poêle, poêle à frireتاوه, ماهى تابه, ماهیتابه, يغلا - circuit d’alimentation - pivot, point d'appuiاهرم, شاهين ترازو, نقطه اتكاء, پايه - calorifère - coyau - peloton d'exécutionاعدام, بدار اويزى, خاده, دار, صلابه؛ چوبه دار, چوبه دار - galvanomètreبرق سنج, كهربا سنج, گالوانومتر - chambre à gazاتاق اعدام با گاز, اطاق گاز, محفظه اعدام با گاز - calibre étalon - marteauبهره غير مجاز, چكش حراجى - équipementحق.- مدنى - engrenage, pignonnerieدندههاى ماشين - compteur Geiger, compteur Geiger-Müller, tube compteur de Geiger-Müller, tube-compteur de Geiger-Müller, tube G.M., tube Geiger-Müller - lunettes de protectionعينك ايمنى, عينك حفاظ دار, عینک ایمنی یا زیر آبی - équipement de golf - goniomètreجهت ياب, زاويه سنج, زاويه ياب, گوشه سنج, گوشه پيما - gramophone, phono, phonographeدستگاه حبس صدا, نوعى دستگاه ضبط صوت قديمى, گرامافون - horloge de parquet, pendule à balancierساعت قدی - grillage, grille, treillage, treillisصفحه فلزی مشبک - râpeشبكه اهنى, پنجره اهنى - moulin à grainاسياب غلات - sécurité - scie à métauxاره آهن بر, اره اهن برى - brosse à cheveuxبرس مو, بروس موى سر, ماهوت پاك كن مخصوص موى سر - drisseريسمان بادبان, طناب پرچم - marteau, martelچكش - frein à main, frein de secoursترمز دستی - menottesدستبند آهنی, سهام - loupe, verre grossissant - anse, manche, poignée, priseجنگ دست به يقه, دست بگريبان, دسته, دستگيره - guidon, sable uséدسته دو چرخه, فرمان - outil - disque durحافظه ثابت - harnachement, harnaisافسار - moteur thermique - radiateur#.c3.89changeur_solide.2fair - taille-haie - manche, poignéeدسته شمشير - appareil ménager, ustensile de ménage - agrafe, crochet, hameçonقلاب، چنگك، جا لباسي - crochet - narghilé, narghileh, narguiléتنبوشه, لوله اب, لوله مخصوص لوله كشى اب - barre de traction, barre fixe - empennage arrière - cheval, cheval d'arçonsاسب, خرك - lance d'incendie, tuyau d'arrosage, tuyau flexibleشلنگ - téléphone rouge - chauffe-plats, plaque de cuisson à chauffage rapide - bélier - gravimètreالت سنجش وزن ويژه مايعات, چگالى سنج - hygromètreالات و ادوات سنجش رطوبت هوا, نم سنج - aiguille pour injection hypodermiqueطب - pioletتبر یخشکن, كلنگ دوسر ويژه كوهنوردى - iconoscope - allumageافروزگر - instrument, ustensilesابزار, اجراء, اسباب, افزار, الت, انجام, ساز - plan inclinant, plan inclinéسطح شيب دار - aiguille, indicateur, signaleurنشانگر - guidage inertiel - encrierجوهردان - instrument - planimètreسطح پيما, مساحت سنج, پهنه سنج - interphoneپیام گیر - cyberespace, cyber espace, internet, Net, réseau des réseaux, réseau global, réseau internetاینترنت, تار عنكبوت, تور, تور ماهى گيرى و امثال ان, تورى, دام, شبكه, عمده - chambre d'ionisation, chambrion - fer, fer à repasserاتو - planche à repasser, table à repasserمیز اتو - poumon d'acier - iron maiden - Métier Jacquard - jointureصاحب شيره كش خانه, صاحب مشروب فروشى - jukebox, juke-box - kaléidoscopeزیبانما؛ نوعی شهرفرنگ, لوله اشكال نما, لوله شكل نما - démarreurاستارت ماشين - clavier, instrument à clavierردیف کلید ها؛ صفحه کلید, مقررات, هر ساز یا وسیله ای که دارای صفحه کلید باشد - démarreur au pied - fourاجاق, كوره, کوره - kinescope - avertisseur, klaxon - klystron - aiguille à tricoterمیل بافتنی - tube de Kundt - lampe - laryngoscopeدستگاه مخصوص معاينه حنجره - laserاشعه لايزر, ليزر, لیزر - lasso, lazoخام, طناب, كمند, کمند - loquet - cabinet, latrinesابريز, توالت عمومی یا صحرایی, مستراح, مستراح عمومى - plateforme de lancementسكوى پرتاب موشك - tondeuse, tondeuse à gazon, tondeuse mécaniqueعلف چين, ماشين چمن زنى - bouteille de Leyde - cristallin, lentille, verreعدسی؛ لنز - niveau, niveau à bulleتراز - lumière, source de lumière, source lumineuseمنبع نور, نور - ampoule, lampe, lampe à incandescenceلامپ, لامپ برقى داراى نور سيمابى, لامپ نئون - éclairage - exposemètre, exposimètre, posemètreاسباب كوچك نور سنجى, نور سنج - crayon optiqueقلم نورى - écran à cristaux liquides - LAN, réseau localشبكه محلى - baffle, enceinte, enceinte acoustique, haut-parleur, perroquetبلندگو, بلند گو - disque de longue durée, disque longue durée, microsillon, trente-trois toursپخش طولانی مدت - appareil, machine, machine simple - lanterne magiqueفانوس شعبده, چراغ عكس - bande, bande magnétiqueنوار مغناطيسى - magnétoپيشوند - gaussmètre, magnétomètre - maser - spectromètreفيزيك - boîte à allumettes, boîte d'allumettesجعبه چوب کبریت - matériau, matérielماده - matériel de guerreتجهيزات, تكنيك, ساز, ساز و برگ, قسمت مادى يا مكانيكى هنر - matrice - appareil de mesure, instrument de mesureمقیاس - engins, engins de l'athlétisme, medecine-ball, medicine-ball - mégaphone - thermomètre à mercure - métronomeزمان سنج آونگی, مخصوصا در موسيقى - mégaphone, microphoneبلند گو, بلند گوی تلفن, ميكروفن, میکرو فن - microtome - four à micro-ondes, micro onde, micro-ondesتندپز, میکرو ویو - découpeuse, façonneuse, fraiseuse, machine à découper, profileuseماشين تراش - modem, modem téléphoniqueتلفيق و تفكيك كننده, مودم - moule - clef anglaiseمك. - moustiquaire - caméraدوربین فیلمبرداری - projecteur, projecteur de cinéma, projo - boîte à musiqueجعبه محتوى ساز كوكى - pupitre, pupitre à musique - Bâtons de Napier - néon, tube au néonلامپ نئون - treillis, tulleتور سيمى, دام ؛ تور - télescope de Newton - nicol, prisme de Nicol - chapelet hydraulique, noria - réacteur, réacteur nucléaireراکتور, رکتور هسته ای - avironپارو - compteur kilométriqueكيلومتر شمار اتومبيل و غيره - ohmmètreاهم سنج - lampe à huile, lampe à pétrole - pompe à huile - ophtalmoscopeطب - fibre de verre, fibre optique - appareil d'optique, instrument d'optique - tuyau d'orgue - planétaireافلاك نما, جهان نما - orthoscope - oscillographeنوسان سنج, نوسان نگار - oscilloscopeاسيلوسكوپ, نوسان بين, نوسان سنج, نوسان نما - otoscope - Ouija - hors-bord, moteur hors-bordبیرون؛ برون تنه, موتور كوچك قايق - بخارى, تنور, فر, كوره - rétro, rétroprojecteur - pace maker, stimulateur cardiaqueدستگاه تنظیم ضربان قلب - pinceauقلم مو - palette - couteau de peintre, spatuleكاردك نقاشى - panchromatique - pantographe, semelle de contact du pantographe - tromboneگیره کاغذ - massicot, massicots - ombrelle, parasolچتر آفتابي, چتر آفتابی - pater, paternoster - pavois - pédaleجاپايى, ركاب ماشين, پاتخته, پدال؛ رکاب - hodographe, hodomètre, odographe, odomètre, pédomètre, podomètreرشد سنج كودك, قدم شمار, گام شمار - échaume, tolet, tolletاهرم لوله توپ, قبه, چوب يا ميله اهرم پارو, گنبد - pendule - périphérique, périphérique d'ordinateurدستگاه جنبى - périscopeپريسكوپ, پریسکوپ, پيرامون بين - boîte de Petri - album de photographies, album de photos, album photo, album photos - piocheكلنگ دو سر, كلنگ روسى - médiator, plectreزخمه, مضراب - piézomètreدستگاه سنجش شدت انفجار, غلظت سنج, فشار سنج - قللك - pilierالوار يا تير مخصوص ستون سازى, ستون بندى - piloriسهام, كند - épingle - binocle, pince-nezعينك, عينك دماغى - conduit, tuyau - pipette - piton - plaque, plaque photographique - pinces, tenaillesاندام گاز انبری - soc, soc de charrueاهن خيش, تيغه خيش, خيش, گاو اهن - sondeشاقول - canif, couteau de poche - Polaroid - presse - imprimerie, presse - réchaud - sondeمیل - chaîne, chaîne de fabrication, chaîne de montageتيمار خط - appareil de projection, projecteurپروژکتور - héliceپروانه, پروانه هواپيما وكشتى وغيره - compteur proportionnel - prothèseاندامسازی - rapporteurزاويه سنج, عضله ممدده /تش./, نقاله, گوشه سنج - palan, poulieغرغره, قرقره, چرخك, چرخ چه - carte perforéeكارت منگنهشده - carton, petit panier - quipo, quipou, quipu - antenne en v d'intérieur, antenne en V d'intérieur, rabbit ears - étal, éventaire, râtelier - raquetteجارو جنجال, راكت, راكت تنيس, راکت, صداى غير متجانس, عياشى و خوشگذرانى, مهمانى پر هياهو - radarرادار - radio, transistor - radiomètreتشعشع سنج, راديو متر, شعاع سنج - '''radio''', poste, poste de radio, radioبی سیم, دستگاه گيرنده, راديو, رادیو - station d'émission - radiotélescope - pluviomètreباران سنج - RAM Disque, RAM-disque - mémoire centrale, mémoire vive, RAMرم؛ حافظه کامپوتر - télémètre - queue-de-rat - mémoire morte, ROMانباره فقط خواندنى - récepteur - enregistreur, équipement d'enregistrement, machine à enregistrer - pick-up, tourne-disqueگرامافون؛ گرام, گردونه - flûte de roseau - télescope à réfraction - frigidaire, frigo, réfrigérateurسرد خانه اشپز خانه, يخدان, يخچال, یخچال - régulateurتنظیم کننده - télécommandeكنترل از دور, کنترل از راه دور از طریق امواج رادیویی - réservoir - thermomètre à résistance de platine - limitation, restriction - prisme de Wollaston - bras de cueillage, bras de levier, culbuteur, hebelarm - rouleau, rouleau à pâtisserieتيرك, وردنه, چوبه - bande élastique, élastiqueنوار لاستیکی, کش؛ نوار لاستیکی - épingle de sûretéسنجاق قفلي - soupape de sûretéدريچه اطمينان - homme-affiche, homme-sandwich - serviette hygiénique, serviette périodiqueنوار بهداشتى - chevalet de sciageخرك - pince à avoyerاره تيز كن - échelle, grille - bistouri, scalpelنيشتر, چاقوى كالبد شكافى, چاقوى كوچك جراحى, چاقوي كوچك جراحي - épouvantailادمك سرخرمن, لو لو, مترسك - chambre de Schmidt - compteur a scintillation, scintillateur - ciseauxقيچي - écran - écran - écran, écran de projectionپرده سينما؛صثحه تلويزيون - hélice - riflard - ancre de cape, ancre flottanteلنگر كشتى - ceinture de sécuritéكمربند ايمني, كمربند صندلى هواپيما - séismographe, sismographeزلزله سنج, لرزه نگار - combinateur, sélecteurگزينه, گزينه انتخاب كننده - demi-carré, équerre à dessin, équerre réglable - machine à coudreماشين دوزندگى - affûteuse, aiguisoir, lime, meule, ponceuse, taille-crayonتيز كننده, تيز گر, مداد تراش - blaireau - cisailles, sécateur à haieماشين ترق - nœud d'écoute, n�?ud d'écoute, n�?ud d'écoute doubleكشتيرانى - amortisseurتكانگير, سپر, ضد ضربه, ضرب خور, فنر, كمك فنر - faucilleداس, داس كوچك, دهره - cribleغربال - fermeture à glissière, fermeture éclair, tirette, zipزیپ, كه بجاى دكمه بكار ميرود - projecteur pour diapositives - règle à calculخط كش رياضى, خط كش محاسبه, خط كش مهندسى, خط كش مهندسي - appareil à sous, distributeur automatique, machine à sous - interface SCSI, SCSI - bombe fumigène, grenade fumigène - soufflerie - télescope solaire - fer à souderهويه, هويه لحيم كارى - fusée-sondeموشك اكتشاف تغييرات جوى - musique de film - cuiller à soupe, cuillère à soupe - barre d'espace, barre d'espacement - bernicles, besicles, bésicles, binocles, carreaux, lorgnon, lunettes, monocle, paire de lunettesعينك, عینک, مشخصات - compteur, compteur de vitesse, indicateur de vitesseسرعت سنج, سعت سنج, كيلومتر شمار ساعتى - sphygmomanomètre, sphygmotensiomètre, tensiomètre - spi, spinnaker - jenny - rouetدوك نخ ريسى, چرخ نخ ريسى - spirographe, Spirographeطب - équipement sportif - balance à ressort - satellite-espion - étai, étançon, montant, poteau en acierتير, حائل, سايبان يا چادر جلو مغازه, شمع, نگهدار, پايه - agrafeuseفروشنده پشم وپنبه وامثال ان, ماشين عدل بندى, ماشين گيره زنى به كاغذ - sangle d'ouverture automatique - rouleau compresseur - échelle de meunier, escabeauنردبان متحرك - lunette de visée, stéthoscope, stéthoscope de mécanicienگوشى ضربان سنج, گوشى طبى, گوشي پزشكي - robinet, robinet d'arrêtترمز, شير آب, شير كنترل, شیر؛ سوپاپ, وسيله توقف - chronomètreزمان سنج - accu, accumulateur, accumulateur électriqueانباره, باطری انباری - coupe-choux - jauge de contrainte, tensiomètre - stroboscope - coffre, coffre-fortگاوصندوق, گاو صندوق - cadran solaireساعت آفتابي, گ.ش. - lunettes de soleilعينك آفتابي, عينك افتابى, عینک آفتابی - supportحامي - bougie, suppositoireطب - parafoudre, parasurtenseurبرق گير - chasse-mouches, papier tue-moucheضربت سخت زننده, مگس كش - bâtonnet à cocktail, touilletteچوب نازكى براى بهم زدن مشروب - synchrotron - systèmeدستگاه, قاعده - touche tab, touche tabulation - compte-tours - hélice anticouple, hélice arrière, hélice arrière anticouple, hélice de queue, rotor anticouple, rotor anticouple1, rotor arrière - mètre, mètre à rubanمتر, متر مخصوص اندازهگيرى, نوار مدرج - magnétophoneدستگاه ضبط, دستگاه ضبط صوت - tourne-à-gauche - taximètreتاکسی متر - bouilloire, bouillotte - théièreقوری - appareil, appareil téléphonique, bigophone, biniou, téléphoneتلفن - focale variable, objectif à grande focale, objectif à grande longueur focale, objectif à longue focale, téléobjectif, télé-objectif, téléphoto, zoomعدسی زوم, عدسی عکس برداری از فواصل دور - prompteur, téléprompteur - lunette de pointage - téléimprimeur, télescripteur, téléscripteur, télexتله تايپ, دور نويس, دورنگار, ماشين ثبت مخابرات تلگرافى, چاپگر راه دور - télévision - équipement vidéo - petit écran, poste de télévision, T.V., télé, téléviseurتلويزيون, تلویزیون, دستگاه تلویزیون, ز.ع.- د.گ. - terminal - éprouvetteش., لوله آزمایش - testudo - théodoliteتئودوليت, دوربين مهندسى, زاويهسنج طول ياب - bouteille isolante, bouteille thermos, thermosترمس, ترموس؛ فلاسک, فلاسك, فلاسک, قمقمه, محفظه ياظرف عهايق حرارت - troisième rail - punaiseسوزن ته گرد, پونز - machine à remonter le temps - interrupteur#levierگزينه ضامنى - toilette - tokamak - pince, pince de préhension, pinces, pincette, tenaillesانبر, انبردست, انبر قند گير, انبرك, گاز انبر - abaisse-langue - instrument, outil - cure-dent, cure-dentsخلال دندان, دندان كاو - clé dynamométrique - piste - data track, track (en) - trampoline, tremplinترامپولین - transmission - répondeur, transpondeur - pied, table-trépied, trépiedسه ركنى, سه پايه, سه پایه, چيزى كه سه پايه داشته - équerre - Équerre - accordoir, diapason - barrière, tourniquetدرب چرخنده؛ نردۀ گردان - haut-parleur aigu, tweeter - machine à écrireماشين تحرير - pissoir, pistolet, urinal, urinoirشاشگاه, ظرف پيشاب, محل ادرار, گلدان ادرار - instrument, ustensileاسباب, ظرف, ظروف, مخلفات, وسايل - aspirateur, espace videجارو برقی, جاروى برقى - bouteille thermos, thermos - clapet, valve - aérage, aération - équerre à coulisse, pied à coulisse - vernierتقسيم بدرجات جزء, درجه يا تقسيم بندى فرعى - magnétoscopeدستگاه ویدئو - mémoire virtuelleحافظه مجازى - mesureur de viscosité - étau, étau d'établiگيره اهنگرى, گيره نجارى, گیره آهنگری و نجاری - régulateur de tensionتنظيم كننده اختلاف سطح - tensiomètre, voltmètreولتسنج, ولتمتر - déambulateur - émetteur-récepteur portatif, talkie-walkie, walkie-talkieدستگاه بيسيم مخصوص - lave-linge, machine à laver, machine à laver le linge - clepsydre, horloge à eauساعت ابى - robinet - bac à eau, chauffe-eauاب گرم كن, دستگاه آبگرمکن, ظرف ابگرمكن - arrosoirآبپاش - compteur à eau, compteur d'eauاب سنج, كنتور اب - pompe à eau - guide_d%27onde - radar météorologique - satellite météorologique - girouetteالت بادنما - coin - pont de Wheatstone - gouvernail - clé - essuie-glaceبرف پاک کن - wok - la toile, oueb, toile d'araignée, toile d'araignée mondiale, toile mondiale, web, world wide web, www - cléآچاتر, آچار, اچار, بندقيقاجى, مهره پيچ, مهرهگشا, وجب كننده, گلنگدن - télécommunication - téléphonie - double appel - asynchronous transfer mode, mode de transfert asynchrone - courriel, courrier électronique, courrier électronique envoyer par, Email, e-mail, Emèl, mail, mél, mèlایمیل زدن؛ پست الکترونیکی کردن, پست الکترونیکی - balise répondeuse, racon - papier tue-mouche, papier tue-mouches[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼