» 

dicionario analógico

militarily (en) - direct (en) - federal (en) - governmental (en) - national (en) - dinásticodynastiek - teocráticotheocratisch - triunviratodriemanschap, supertrio, tiercé, trio, triumviraat - governoautoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regime - government-in-exile (en) - gemeenteadministratie, gemeentedienst - senaat - congres - Câmara Baixa, Câmara dos comunsLagerhuis - British House of Lords, House of Lords (en) - legislative council (en) - câmarakamer, vergaderzaal - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sovietesovjet - politbureau - junta governativa, presídiopraesidium, presidium - tribunalgerecht, gerechtshof, hof, huuradviescommissie, justitie, rechtbank, rechtscollege, tribunaal, vierschaar - assembléia, consistórioconsistorie, kerkenraad, kerkeraad - criminal court (en) - tribunal de menores - military court (en) - corte superior - high court, state supreme court, supreme court (en) - intelligence, intelligence agency, intelligence service (en) - inlichtingendienst, spionagedienst, veiligheidsdienst - organ (en) - banco centralcentrale bank - Fed, Federal Reserve, Federal Reserve System, FRS (en) - Bank of England (en) - Bank of Japan (en) - regime, regime políticopolitiek systeem, regeringsstelsel, staatsbestel, staatsorde, staatsregeling, staatsvorm - guarda nacionalschutterij - standing army (en) - Union Army (en) - Exército dos Estados Unidos da América - Janissary (en) - fusileiromarinier - agent, federal agent (en) - militarkrijgslieden, krijgsman, krijgsvolk, militair, soldatenvolk - champetter, koddebeier, veldwachter[Domaine]

-