Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

draw (en) - get, make (en) - []ändra, förändra[]modificar - initiation, upptagande, utlösare, utlösninginiciação - influence (en) - bidragande, bidragsgivandefavorável - ansvarig för, ansvarsfull, förtroende, förtroende-responsável - sluta, till sist göra ngt, till slut hamnaacabar, acabar por - göra det möjligt för, möjliggörapermitir - förbrylla, förstummaespantar, estupidificado - determine, influence, mold, regulate, shape (en) - genmäla, göra motstånd, lyda, opponera sig, reagera, svaracorresponder, obedecer, reagir, responder - säljavender - avrådadissuadir - cause, get, have, induce, make, stimulate (en) - dra, fresta, locka, lura bortaliciar, atrair, iscar - framkalla, frammana, väckalembrar - deadly, lethal (en) - bli, framkalla, göra, smälla upp, tråckla ihopfazer, obrigar, perfazer - föranleda, göra, orsaka, vållacausar, causar. - driva, tvingaimpelir - bring about, give rise, produce (en) - gynna, stödja, uppmuntraencorajar, incentivar - coercivo - subject (en) - sensitise, sensitize (en) - []väcka, framkalla, göra berörd, gripacomover, despertar, excitar - desorienteradesnortear, desorientar - give (en) - gedar - play (en) - finna sig i, låta, medge, tillåtaconsentir, deixar, permitir - reestablish, reinstate, restore (en) - tala motlutar, militar, pugnar - framtvinga, pressa, tilltvinga sig, tvinga, utöva påtryckningarcoagir, forçar, obrigar - drive (en) - conduzir, contribuir para, levar a - entail, implicate (en) - serve (en) - influence (en) - minne, minnessakrecordação - memento mori (en) - drivjäder, sporre, stimulation, stimulering, stimulusestimulação, estímulo - effect (en) - special effect (en) - berövande av en illusion, desillusioneringdesilusão - anledning, skälmotivo - faktor, omständighetfactor - parameter (en) - effekt, följd, konsekvens, utfall, utgångconsequência, efeito - ligga bra till hosinfluência - branch, offset, offshoot, outgrowth (en) - synergism, synergy (en) - kasualitet, orsakssammanhangcausalidade - omständighetcircunstância - allergenalérgeno[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼