» 

dicionario analógico

cargo, consignatiegoederen, lading, last, loonpost, meetapparatuur, scheepslading, scheepsvracht, transport, verzending, vracht, vrachtgoed, zendingajobo, barcada, c/, carga, cargamento, cargazón, cargo, carguío, consigna, consignación, embarque, envío, flete, partida, remesa, transporte - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - afslag, auctie, auktie, boedelhuis, boelhuis, erfhuis, veiling, vendu, vendutiealmoneda, remate, subasta - kapitaalaanwas, kapitalisatiecapitalización - omzetten, slijten, verkopenvender - abonnee, geabonneerde, inschrijver, leeskop, lezer, ondertekenaarlector, subscriptor - aflevering, bestelling, bezorging, leverantie, levering, traditie, verschaffing, voorzieningentrega, reparto - consignatiegoederen, handeltje, partij - afschepen, uitzenden, verzendendespachar, enviar, remitir - kruidenierswinkel, kruidenierszaak, levensmiddelenbedrijf, markt, marktpleinabacería, colmado, mercado - depot, opslaan, opslag, repositieacopio, almacenado, almacenaje, almacenamiento - fabrieksmerk, handelsmerk, handelsnaam, merk, merk-, merknaam, trade-markmarca - apotheek, artsenijbereidkunde, drogist, drogisterij, drugstore, farmaceutica, farmacie, gaperbotica, droguería, farmacia que también vende periódicos y comestibles - kussensloopalmohada, camisa, funda, funda de almohada - dealen - commercieel, handels-comercial - niet-commercieel, non-profitno comercial - exportable - bevorderen, promoten, pushenpromover - inventaris, inventarisatie, inventarizatieinventario - business, commerce, commercialisering, commercie, handel, handelsgeest, handelsverkeer, koophandel, koopmansgeest, zaakcomercialismo, mercantilismo, mercantilización - koophandel, zakennegocio - vrijhandellibrecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercado - oferta inicial - business activity, commercial activity (en) - operation (en) - business (en) - aanloop - handeltje, zaakjecomercio, negocio, operación - het invoeren, invoerimportación - uitvoerexportación - het smokkelen, sluikhandel, sluikinvoer, smokkel, smokkelarij, smokkelhandelchivo, contrabando, matute, matuteo, meteduría - distributiewezendistribución - marketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategiemárketing, merchandising, venta - narcotráfico - simoniesimonía - afzet, afzetmarkt, afzetmogelijkheid, koopdag, verkoping - dumping, prijsbederfdumping, dúmping, vaciado, vertido - retailing (en) - telemarketingventas por teléfono - colportage, straathandel, valkejacht, valkenjacht, valkerijaltanería, buhonería, cetrería, halconería, reventa, volatería - afzet - liefdadigheidsbazaar, luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarktrastrillo, rastrillo benéfico - verladenembarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - achternasturen, achternazenden, doorsturen, doorzenden, nasturen, nazendenenviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitir - aankopen, aanschaffen, afnemen, betrekken, inkopen, kopen, verkrijgen, wegkopenadquirir, percibir, recibir - nemen - abonneren, zich abonnerenabonarse a, subscribir, suscribirse a - colporteren, kolporteren, leuren, parlevinken, pushen, rondvertellen, uitventen, ventenpregonar, vender de puerta en puerta, vender por las calles - aparato - sell (en) - boekenstalletje, boekhandel, boekwinkellibrería - boetiek, confectiezaak, kledingmagazijn, kledingzaak, modemagazijn, modezaakboutique, butí, tienda - canteen (en) - tienda en cadena - charcuterie (en) - goed, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, producten, spul, vrachtgoed, waar, warenartículo, artículos, bienes, género, géneros, mercancía - consumptie-artikelen, consumptiegoederen, verbruiksgoederenartículos de consumo, bienes de consumo - tienda cómoda - handelsnederzetting, toko, warenhuisgran almacén - detailhandel, handelscentrum, kleinhandel, warenhuisalmacén, centro comercial, emporio, gran almacén, grandes almacenes - cash-and-carry, disconteringsbank, discontobank, discount, discountzaak, weidewinkeltienda de descuento - taartrandblonda, blondo, mantelito - droger, droogautomaat, droogmolen, droogtrommel, föhn, haardroger, siccatief, trommeldroger, wasdrogersecador, secadora - gebruiksgoederenbienes duraderos - export, exportartikel, exportcijfer, uitvoer, uitvoerartikelartículo de exportación, exportación - graanschuur, graanzolder, korenschuur, korenzolder, voorraadschuuralfolí, almacén, cilla, granero, hórreo, pósito, troj - ijzerhandel, ijzerwinkelferretería, quincalla, quincallería - hypermarkt, weidewinkelhiper, hipermercado - het invoeren, importgoederen, invoerimportación - produktaanbodsurtido - artikel, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, spul, vracht, vrachtgoed, vrachtgoederen, waar, waren, winkelwaarartículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, producto - servet, vingerdoekjeservilleta - pizzeriapizzería - middenberm, winkelcentrum, winkelpassagecentro comercial, galerías - kapperszaak, kapsalon, schoonheidsinstituut, schoonheidssaloninstituto de belleza, salón de belleza - lençol (pt) - automaat, fruitautomaat, gokautomaat, gokkast, snoepautomaat, speelautomaat, trekautomaatdistribuidor automático - stock, voorraadexistencias, inventario, stock, surtido - depot, entrepot, ligplaats, magazijn, opslag, opslagkosten, opslagplaats, opslagruimte, pakhuis, remise, stallingkosten, stapelhuis, stapelplaats, tramremise, veem, voorraadschuuralmacén, depósito - supermarkt, zelfbediening, zelfbedieningswinkel, zelfbedieningszaakautoservicio, súper, supermercado - verkoopautomaatmáquina expendedora - barcode, bar code, barkode, streepjescode, streepjeskode, zebracode, zebrakodecódigo de barras - bon, entreebewijs, entreebiljet, entreekaartje, kaart, kaartje, kiesbriefje, passagebiljet, stembiljet, stembriefje, tegoedbon, ticket, toegangsbewijs, toegangskaartje, voucher, waardebonbillete - carga, cognossement, connossement, laadbrief, passagierslijst, vrachtbrief, vrachtcedelconocimiento, Conocimiento de Embarque - afzetmarkt, afzetmogelijkheidventa - order, purchase order (en) - postorderventa por correo - prijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer, prijsniveau, prijspeilíndice de precios - prijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijferíndice del coste de la vida - handelsbeleid, handelspolitiekpolítica comercial - gedeponeerd handelsmerk, geregistreerd handelsmerk, handelsmerk, merkmarca, marca registrada - beeldmerk, logo, logogram, vignet, woordmerkemblema, grafismo, logo, logotipo, marca de fábrica - prijsklassecategoría, categoría de precios - bundel, doos, keuzepakket, package, pak, pakje, pakket, programmapakket, standaardpakket, vakkenpakketamarro, bulto, cajita, envoltijo, fardo, lío, mazo, paquete, sobre - syndicaat - consortium, poule, syndicaat, trustconsorcio, pool - cartel, kartel, trustcartel, cártel, trust - douane-unie, tolunie - BeneluxBenelux - kamer van koophandelcámara de comercio, cámara de comercio y Fábricas - market, target group (en) - luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarktmercadillo, mercado de objetos usados, rastrillo, rastro - consument, verbruikerconsumidor - accountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurierauditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de libros - adverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuseagente de publicidad, anunciador, anunciante, publicista - agens, agent, commissionair, factoor, factor, handelsagent, handelsreiziger, makelaar, vertegenwoordigeragente de negocios, corredor, corredor/agente de bolsa - baron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheerarchipámpano, magnate, potentado, staff - barbediende, barkeeper, barman, kelner, oberbarman, camarera, camarero - boekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoperlibrera, librero - hulpkelnerayudante de camarero - zakenmanejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negocios - zakenvrouwejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negocianta - aankoopster, aankoper, afnemer, inkoopster, inkoper, klant, koper, opkoopster, opkoperadquiridor, adquiridora, adquiriente, cliente, comprador, compradora - cateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijdenempresa de catering, proveedor - venterquincallero - chartered accountant (en) - stomerijtintorero - concessiehouder, concessionarisconcesionario - connection (en) - geadresseerde, geconsigneerdeconsignatario, destinatario - afnemer, cliënt, rekeninghouder, stempelaar, werkeloze, werklozecliente - distributeur, verdeeldoosdistribuidor - aanneemster, aannemer, ondernemercontratista, contratista de obras, emprendedor, empresario - exporteur, uitvoerder, uitvoersterexportador, exportadora - visboer, vishandelaar, visvrouwpescadera, pescadero - gastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waardfondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, ventero - importeur, invoerder, invoersterimportador, importadora - groothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerkeralmacenista, comerciante al por mayor, mayorista - verhuurder, verpachter, verpachtsterarrendador, arrendadora - mercero - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouwmercader, negociante - melkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouwlechera, lechero, ordeñadora, repartidor de leche - computeroperator, operator, procesoperator - bezitster, bezitter, eigenaar, eigenaresamo, dueño, propietario - bladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisjerepartidora de periódicos, repartidor de periódicos - caf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaarcantinero, patrón/dueño de un bar, tabernero - publiciteitsagentpublicista - huismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goedagente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincas - doktersassistente, receptionistrecepcionista - restaurateurdueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restaurador - dependienta, vendedora - acquisiteur, advertentieacquisiteur - vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediendeagente, comerciante, dependiente, representante, vendedor - onderminister, secretaresse, secretaris, staatssecretarissecretario - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkopercomercial, tendero, traficante, vendedor - detaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkeliercomerciante, tendero - fournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijfabastecedor, aprovisionador, asentista, suministrador - handelaar, handelaarster, handelsman, kleine zelfstandige, koopman, koopvaarder, koopvaardijschip, koopvrouw, middenstander, middenstandster, neringdoende, winkelhouder, winkelhoudster, winkelier, winkelierstercomerciante, mayorista, negociante, tendera, tendero, tratante - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - prijs, vervoerprijsprecio, tasa - tarief - collegegeld, honorarium, inschrijfgeld, inschrijvingsgeld, prijs, vacatie, vacatiegeldestipendio, honorario, honorarios, matrícula - commissiecomisión - leenstelsel - niveau, tarieftarifa - scheepsvracht, transportkosten, vervoerkosten, vrachtgoed, vrachtkosten, vrachtprijsacarreo, carga, flete, gastos de flete, gastos de transporte, mercancías, transporte - geldkoers, koers, muntkoers, omrekeningskoers, omrekenkoers, valutakoers, wissel, wisselkoers, wisselnoteringcambio, cotización, cotización de conversión, cotización de divisas, tipo de cambio - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - handelstekortdéficit comercial - boek, boekblok, boekje, grootboek, kasboek, lijst, steigerbalklibro mayor, línea postiza, talonario - handelswaarde - bakkersgist, gistlevadura - bewaartijd, houdbaarheidconservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la venta[Domaine]

-