Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

verstrooiddistraidamente - verminkenaleijar - militarily (en) - burgwal, omwalling, stadswal, vestingwal, walbaluarte, muralha - terrein, veldárea - haakbusarcabuz - houwitser, mortiermorteiro - huzaarhussardo - onthalzen, onthoofdendecapitar, degolar - rapierespadim, florete - armed (en) - aandachtig, alert, attent, nauwlettend, oplettendatentamente, cuidadosamente - abusievelijk, onbedoeld, onwetendinadveetidamente, sem saber - commodore, kapitein, schippercapitão - compagniecompanhia - dromerigpensativamente, sonhadoramente - executeren, ter dood brengenexecutar, matar - electronic warfare, EW (en) - decimeren, liquideren, uitroeien, verdelgen, vernielen, vernietigen, wegvagenaniquilar, destruir, exterminar - bespieding, spionageespionagem - wapenbeheersing, wapenbeperking - Desert Fox, Erwin Rommel, Rommel (en) - military training (en) - rechtshandeling - blokkade, insluiting, omsingeling, versperringcercadura, cerco - verdedigingdefesa - gevechtshandeling, militaire operatie, operatieoperação - resistance (en) - maneuver, manoeuver, manoeuvre, militaire oefeningexercício, manobra - passive air defense (en) - veldtochtcampanha - kruistochtcrusada, cruzada - First Crusade (en) - Second Crusade (en) - Third Crusade (en) - Fourth Crusade (en) - Fifth Crusade (en) - Sixth Crusade (en) - Seventh Crusade (en) - military mission, mission (en) - aanranden, attaqueassalto - bombardement, bombardering, luchtaanval, luchtactie, luchtbombardementataque aéreo - banzai attack, banzai charge (en) - SIGINT, signals intelligence (en) - recce, recco, reccy (en) - padvinderij, scouting, verkennerij - vuurfogo - suppressive fire (en) - ECM, electronic countermeasures (en) - electronic warfare-support measures, ESM (en) - schansreduto - beleg, belegering, insluiting, omsingeling, slijtageslagcerco, sítio - tegenstander zijnopor-se a - dienstplichtig, onder de wapenen roepen, oproepen - aanvallenatacar - mobilisatiemilitarização - bewapening, oorlogsmateriaal, wapenleverantie, wapenleveringarmamento - herbewapeningrearmamento - ontwapeningdesarmamento - dienstplichtalistamento, recrutamento - concentration (en) - interferentie, radiostoringinterferência - Dien Bien Phu (en) - killen, slachtenabater - doden, doodmaken, kapotmaken, om het leven brengenmatar - verdelgen - laden, opladencarregar, ecarregar, recarregar - civil (en) - inlijvenanexar - in gevecht geraken, voerenempreender, travar combate - koud maken, likwideren, liquideren, moorden, om zeep helpen, van kant maken, vermoordenassassinar, liquidar - executeren, terechtstellen - lynchenlinchar - burn (en) - Akropolisacrópole, Acrópolis - marine{#169}, scheeps-naval - arrow (en) - pijlpunt, pijlspits, slangentong, slangetongponta de seta - assault gun, assault rifle (en) - assagaai, assegaaiárvore sul africana, azagaia - A-bom, atoombom, kernbombomba atómica - automatic firearm, automatic gun, automatic weapon (en) - ballistic pendulum (en) - citadel, vest, veste, vesting, vestingstadcidadela - bazookabazuca - BB, BB shot (en) - blokhuispalafita - donderbusbacamarte - boksbeugel - slagswaard, slagzwaardespada, sabre - geweerkogel, patroon, slakbala, cartucho - burp gun, machine pistol (en) - huurauto, huurkoetsje, huurrijtuig, huurwagen, kuch, taxicarro de aluguer, táxi - kanonskogelbala de canhão - buks, karabijn, musketoncarabina - cartouche, geweerpatroon, huls, patroonhuls - onagerarcobalista - Chinese Muur - Colt (en) - kruisboogarbaleta, besta - korte sabelcutelo - Excalibur (en) - cimitarra - veldartillerie, veldgeschut - schietwapen, vuurwapenarma de fogo - fire ship (en) - vlammenwerperlança-chamas - fort, fortificatie, sterkte, vest, veste, vesting, vestingstadfortaleza, forte, fortificação - Gatling gun (en) - geschutkoepel, geschutskoepeltorre - hellebaardalabarda, arma antiga - gevest, heftcabo - H-bom, waterstof-, waterstofbombomba de hidrogénio - mesfaca - Kremlinkremlin - grote handboogarco longo - hakmes, junglemes, kapmes, machetecatana, faca de mato - Maginot Line (en) - martello tower (en) - mosquete - oorlogsmaterieelequipamento - musketmosquete - n-bom, neutronenbombomba de nêutrons - atoomwapen, A-wapen, a-wapens, kernwapen, kernwapensarma atômica, arma nuclear - kerker met valluik - blaffer, handvuurwapen, pistool, revolverpistola - projectiel, projektielmíssil, projéctil - gaffel, hooivork, priem, tand van vork, vorkdente de garfo, forcado, garfo, garra - sawed-off shotgun (en) - schoolbusônibus escolar - kromzwaardcimitarra - jachtgeweerespingarda - shotgun shell (en) - granaatkartets, granaatscherf, granaatscherven, schrapnelestilhaço - Siegfried line (en) - Spandau (en) - stiletestilete, punhal pequenito e fino - burcht, vestingfortaleza - submachine gun (en) - zijzwaard, zwaardespada - gevechtswagen, tanktanque - testudo (en) - Thompson submachine gun, Tommy gun (en) - Tower of London (en) - caterpillar track, caterpillar tread, track (en) - drietand, neptunusvorktridente - trolley, trolleybusônibus elétrico - atoomkop, kernkop, kop, loonpost, meetapparatuurogiva - machtsmiddel, strijdmiddel, wapen, wapensysteemarma - ammunitie, bewapening, krijgsmaterieel, munitie, oorlogsmateriaal, oorlogsmaterieel, oorlogstuig, schietvoorraad, wapenrusting, wapentuig, wapenuitrustingarmas - military science (en) - distinctief, eremetaal, ereteken, gedenkpenning, insigne, legpenning, medaille, medaillon, onderscheidingsteken, plak, speldje - Congressional Medal of Honor, Medal of Honor (en) - Navy Cross (en) - Silver Star, Silver Star Medal (en) - Bronze Star, Bronze Star Medal (en) - Order of the Purple Heart, Purple Heart (en) - Victoria Cross (en) - Distinguished Conduct Medal (en) - Distinguished Service Order (en) - Croix de Guerre (en) - barst, eruptie, explosie, losbarsting, ontploffing, uitbarsting, vuurstootdetonação, explosão, rebentamento - loss, personnel casualty (en) - defensie, verdediging, verdedigingsmiddel - Navy, United States Navy, USN, US Navy (en) - Marine Corps, United States Marine Corps, United States Marines, US Marine Corps, USMC (en) - Britse Koninklijke Luchtmacht, R.A.F.RAF, Real Força Aérea Britânica - luchtmacht, luchtstrijdkrachtenforça aérea - dienst, krijgsdienst, krijgsmachtonderdeelforças armadas - krijgsmacht, legermacht, militair, regeringstroepen, strijdkrachten, troepenmachtforças armadas, militar - paramilitary, paramilitary force, paramilitary organisation, paramilitary organization, paramilitary unit (en) - gendarmerie, marechaussee, rijkswachtdelegacia, delegacia policial, polícia militar - Mounties, RCMP, Royal Canadian Mounted Police (en) - New Scotland Yard, Scotland Yard (en) - marechaussee, militaire politiepolícia militar - shore patrol (en) - geheime politiepolícia secreta - Gestapo - division (en) - Special Forces, U. S. Army Special Forces, United States Army Special Forces (en) - division, naval division (en) - aanvalstroepen, stoottroepen, stormtroepentropas de choque - paard van Trojecavalo de Tróia - batterij - infanterie, voetvolkinfantaria - burgerwacht, landstorm, militie, reservetroepen, schutterij - schutterijguarda nacional - standing army (en) - Union Army (en) - Exército dos Estados Unidos da América - krijgslieden, krijgsvolk, pl'', soldatenvolk, troepen, troepen ''mpl'', tropas, tropas ''f - head (en) - gevechtsterrein, krijgstoneel, slagveld, strijdgebied, strijdtoneelcampo de batalha - field (en) - frontlijn, frontlinie, voorste gelid - ground (en) - line (en) - falanx, gevechtsformatie, slaglinie, slagordelinha de batalha - positie, post, stelling - sector (en) - adjudant, aide de camp, generaal-adjudantajudante, ajudante de ordens, edecã - adjutant general (en) - arrowsmith (en) - artillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoningartilheiro - Batman, oppasserimpedimento, ordenança - lawaaimaker, ruziemaker, ruziezoeker, schreeuwer, twistzoekergritador - brigadecommandant, brigadegeneraal, commodorebrigadeiro - kanonnenvlees, kanonnenvoer, kanonnevlees, kanonnevoer - captain (en) - kolonelcoronel - combattant, kampvechter, oorlogspartij, strijder, strijdster, vechter, vechtstercombatente, lutador - commandeur, commodorecomodoro - kurassiercouraceiro - veldmaarschalkmarechal-de-campo - hoofdofficier - fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, musketier, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiverfuzileiro - opperofficier - betoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiverinfante - Janissary (en) - lansierlanceiro - luitenant-kolonel, overstetenente-coronel - capitão de fragata - luitenant-generaaltenente-general - krijgsman te paard - marinierfusileiro - officieroficial militar - musketiermosqueteiro - para, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringersoldado pára-quedista - onderofficier - kwartiermeester-generaal - schout-bij-nachtcontra-almirante - laagste marineofficier, tweede luitenantguarda-marinha, segundo tenente - krijgslieden, krijgsman, krijgsvolk, militair, soldatenvolkmilitar - scherpschutter, sluipmoordenaar, sluipschutteratirador emboscado, atirador isolado, caçador de narcejas - vice-admiraal - militair machthebberchefe militar - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - krijger, krijgsman, krijgster, strijderguerreiro - Daniel Morgan, Morgan (en) - hoogtepunt, spits, spitsuur, topproductie, topproduktie, toppuntauge - tilt angle, tilting angle (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - dienstreis[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼