Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

distraidamenteverstrooid - aleijarverminken - militarily (en) - baluarte, muralhaburgwal, omwalling, stadswal, vestingwal, wal - áreaterrein, veld - arcabuzhaakbus - morteirohouwitser, mortier - hussardohuzaar - decapitar, degolaronthalzen, onthoofden - espadim, floreterapier - armed (en) - atentamente, cuidadosamenteaandachtig, alert, attent, nauwlettend, oplettend - inadveetidamente, sem saberabusievelijk, onbedoeld, onwetend - capitãocommodore, kapitein, schipper - companhiacompagnie - pensativamente, sonhadoramentedromerig - executar, matarexecuteren, ter dood brengen - electronic warfare, EW (en) - aniquilar, destruir, exterminardecimeren, liquideren, uitroeien, verdelgen, vernielen, vernietigen, wegvagen - espionagembespieding, spionage - wapenbeheersing, wapenbeperking - Desert Fox, Erwin Rommel, Rommel (en) - military training (en) - rechtshandeling - cercadura, cercoblokkade, insluiting, omsingeling, versperring - defesaverdediging - operaçãogevechtshandeling, militaire operatie, operatie - resistance (en) - exercício, manobramaneuver, manoeuver, manoeuvre, militaire oefening - passive air defense (en) - campanhaveldtocht - crusada, cruzadakruistocht - First Crusade (en) - Second Crusade (en) - Third Crusade (en) - Fourth Crusade (en) - Fifth Crusade (en) - Sixth Crusade (en) - Seventh Crusade (en) - military mission, mission (en) - assaltoaanranden, attaque - ataque aéreobombardement, bombardering, luchtaanval, luchtactie, luchtbombardement - banzai attack, banzai charge (en) - SIGINT, signals intelligence (en) - recce, recco, reccy (en) - padvinderij, scouting, verkennerij - fogovuur - suppressive fire (en) - ECM, electronic countermeasures (en) - electronic warfare-support measures, ESM (en) - redutoschans - cerco, sítiobeleg, belegering, insluiting, omsingeling, slijtageslag - opor-se ategenstander zijn - dienstplichtig, onder de wapenen roepen, oproepen - atacaraanvallen - militarizaçãomobilisatie - armamentobewapening, oorlogsmateriaal, wapenleverantie, wapenlevering - rearmamentoherbewapening - desarmamentoontwapening - alistamento, recrutamentodienstplicht - concentration (en) - interferênciainterferentie, radiostoring - Dien Bien Phu (en) - abaterkillen, slachten - matardoden, doodmaken, kapotmaken, om het leven brengen - verdelgen - carregar, ecarregar, recarregarladen, opladen - civil (en) - anexarinlijven - empreender, travar combatein gevecht geraken, voeren - assassinar, liquidarkoud maken, likwideren, liquideren, moorden, om zeep helpen, van kant maken, vermoorden - executeren, terechtstellen - lincharlynchen - burn (en) - acrópole, AcrópolisAkropolis - navalmarine{#169}, scheeps- - arrow (en) - ponta de setapijlpunt, pijlspits, slangentong, slangetong - assault gun, assault rifle (en) - árvore sul africana, azagaiaassagaai, assegaai - bomba atómicaA-bom, atoombom, kernbom - automatic firearm, automatic gun, automatic weapon (en) - ballistic pendulum (en) - cidadelacitadel, vest, veste, vesting, vestingstad - bazucabazooka - BB, BB shot (en) - palafitablokhuis - bacamartedonderbus - boksbeugel - espada, sabreslagswaard, slagzwaard - bala, cartuchogeweerkogel, patroon, slak - burp gun, machine pistol (en) - carro de aluguer, táxihuurauto, huurkoetsje, huurrijtuig, huurwagen, kuch, taxi - bala de canhãokanonskogel - carabinabuks, karabijn, musketon - cartouche, geweerpatroon, huls, patroonhuls - arcobalistaonager - Chinese Muur - Colt (en) - arbaleta, bestakruisboog - cutelokorte sabel - Excalibur (en) - cimitarra - veldartillerie, veldgeschut - arma de fogoschietwapen, vuurwapen - fire ship (en) - lança-chamasvlammenwerper - fortaleza, forte, fortificaçãofort, fortificatie, sterkte, vest, veste, vesting, vestingstad - Gatling gun (en) - torregeschutkoepel, geschutskoepel - alabarda, arma antigahellebaard - cabogevest, heft - bomba de hidrogénioH-bom, waterstof-, waterstofbom - facames - kremlinKremlin - arco longogrote handboog - catana, faca de matohakmes, junglemes, kapmes, machete - Maginot Line (en) - martello tower (en) - mosquete - equipamentooorlogsmaterieel - mosquetemusket - bomba de nêutronsn-bom, neutronenbom - arma atômica, arma nuclearatoomwapen, A-wapen, a-wapens, kernwapen, kernwapens - kerker met valluik - pistolablaffer, handvuurwapen, pistool, revolver - míssil, projéctilprojectiel, projektiel - dente de garfo, forcado, garfo, garragaffel, hooivork, priem, tand van vork, vork - sawed-off shotgun (en) - ônibus escolarschoolbus - cimitarrakromzwaard - espingardajachtgeweer - shotgun shell (en) - estilhaçogranaatkartets, granaatscherf, granaatscherven, schrapnel - Siegfried line (en) - Spandau (en) - estilete, punhal pequenito e finostilet - fortalezaburcht, vesting - submachine gun (en) - espadazijzwaard, zwaard - tanquegevechtswagen, tank - testudo (en) - Thompson submachine gun, Tommy gun (en) - Tower of London (en) - caterpillar track, caterpillar tread, track (en) - tridentedrietand, neptunusvork - ônibus elétricotrolley, trolleybus - ogivaatoomkop, kernkop, kop, loonpost, meetapparatuur - armamachtsmiddel, strijdmiddel, wapen, wapensysteem - armasammunitie, bewapening, krijgsmaterieel, munitie, oorlogsmateriaal, oorlogsmaterieel, oorlogstuig, schietvoorraad, wapenrusting, wapentuig, wapenuitrusting - military science (en) - distinctief, eremetaal, ereteken, gedenkpenning, insigne, legpenning, medaille, medaillon, onderscheidingsteken, plak, speldje - Congressional Medal of Honor, Medal of Honor (en) - Navy Cross (en) - Silver Star, Silver Star Medal (en) - Bronze Star, Bronze Star Medal (en) - Order of the Purple Heart, Purple Heart (en) - Victoria Cross (en) - Distinguished Conduct Medal (en) - Distinguished Service Order (en) - Croix de Guerre (en) - detonação, explosão, rebentamentobarst, eruptie, explosie, losbarsting, ontploffing, uitbarsting, vuurstoot - loss, personnel casualty (en) - defensie, verdediging, verdedigingsmiddel - Navy, United States Navy, USN, US Navy (en) - Marine Corps, United States Marine Corps, United States Marines, US Marine Corps, USMC (en) - RAF, Real Força Aérea BritânicaBritse Koninklijke Luchtmacht, R.A.F. - força aérealuchtmacht, luchtstrijdkrachten - forças armadasdienst, krijgsdienst, krijgsmachtonderdeel - forças armadas, militarkrijgsmacht, legermacht, militair, regeringstroepen, strijdkrachten, troepenmacht - paramilitary, paramilitary force, paramilitary organisation, paramilitary organization, paramilitary unit (en) - delegacia, delegacia policial, polícia militargendarmerie, marechaussee, rijkswacht - Mounties, RCMP, Royal Canadian Mounted Police (en) - New Scotland Yard, Scotland Yard (en) - polícia militarmarechaussee, militaire politie - shore patrol (en) - polícia secretageheime politie - Gestapo - division (en) - Special Forces, U. S. Army Special Forces, United States Army Special Forces (en) - division, naval division (en) - tropas de choqueaanvalstroepen, stoottroepen, stormtroepen - cavalo de Tróiapaard van Troje - batterij - infantariainfanterie, voetvolk - burgerwacht, landstorm, militie, reservetroepen, schutterij - guarda nacionalschutterij - standing army (en) - Union Army (en) - Exército dos Estados Unidos da América - pl'', tropas, tropas ''fkrijgslieden, krijgsvolk, pl'', soldatenvolk, troepen, troepen ''m - head (en) - campo de batalhagevechtsterrein, krijgstoneel, slagveld, strijdgebied, strijdtoneel - field (en) - frontlijn, frontlinie, voorste gelid - ground (en) - line (en) - linha de batalhafalanx, gevechtsformatie, slaglinie, slagorde - positie, post, stelling - sector (en) - ajudante, ajudante de ordens, edecãadjudant, aide de camp, generaal-adjudant - adjutant general (en) - arrowsmith (en) - artilheiroartillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoning - impedimento, ordenançaBatman, oppasser - gritadorlawaaimaker, ruziemaker, ruziezoeker, schreeuwer, twistzoeker - brigadeirobrigadecommandant, brigadegeneraal, commodore - kanonnenvlees, kanonnenvoer, kanonnevlees, kanonnevoer - captain (en) - coronelkolonel - combatente, lutadorcombattant, kampvechter, oorlogspartij, strijder, strijdster, vechter, vechtster - comodorocommandeur, commodore - couraceirokurassier - marechal-de-campoveldmaarschalk - hoofdofficier - fuzileirofuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, musketier, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiver - opperofficier - infantebetoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiver - Janissary (en) - lanceirolansier - tenente-coronelluitenant-kolonel, overste - capitão de fragata - tenente-generalluitenant-generaal - krijgsman te paard - fusileiromarinier - oficial militarofficier - mosqueteiromusketier - soldado pára-quedistapara, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringer - onderofficier - kwartiermeester-generaal - contra-almiranteschout-bij-nacht - guarda-marinha, segundo tenentelaagste marineofficier, tweede luitenant - militarkrijgslieden, krijgsman, krijgsvolk, militair, soldatenvolk - atirador emboscado, atirador isolado, caçador de narcejasscherpschutter, sluipmoordenaar, sluipschutter - vice-admiraal - chefe militarmilitair machthebber - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - guerreirokrijger, krijgsman, krijgster, strijder - Daniel Morgan, Morgan (en) - augehoogtepunt, spits, spitsuur, topproductie, topproduktie, toppunt - tilt angle, tilting angle (en) - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - dienstreis[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼