Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust (en) - konfiskering没收 - award, awarding (en) - hänförbar, hänförlig - anspelning, insinuation - bekräfta, förklara giltig, legalisera, legitimera使合法化 - ensamrätt, körkort, licens, tillstånd許可證, 许可证, 赋予特权 - código penal (pt) - lögnare愛說謊的人, 说谎的人, 说谎者 - maffia - illegalt, laglöst, olagligt, otillåtet无法无天地, 违法地, 非法地 - avstängning, suspendering悬挂(浮),暂停,停职 - unlawfully (en) - bot, böter, pant, plikt, pris, vite罚金;罚物, 罰金, 罰金;罰物 - []kapare, flygplanskapare, rånare, stråtrövare劫机者, 抢劫者, 拦路的强盗, 攔路的強盜 - hycklare伪君子, 偽君子 - oskriven lag, sedvanerätt - bestraffning, straff, vedergällning处罚, 惩罚, 惩罚,报偿, 懲罰, 懲罰,報償 - introduce (en) - damage, legal injury, wrong (en) - erotisk litteratur, pornografi, porr色情, 色情文学, 色情描写, 色情文學, 色情描寫 - brott暴行(如谋杀等), 罪行 - brott, grovt brott, lagöverträdelse罪过, 罪過, 重罪 - brott, kränkning违犯, 违规, 違規 - mened - förövande - attentat, mordförsök企图杀害, 企圖殺害 - sexuellt övergrepp性虐待 - byte, fångst繳獲品, 缴获品 - flygplanskapning, kapning, kidnappning - bestickning, mutande行贿 - förskingring盗用, 盗用公款 - bluff, bondfångarknep騙局, 骗局 - 偷窃 - snatteri小偷小摸 - högförräderi, landsförräderi叛国, 叛國 - krigsbrott, krigsförbrytelse - dacoity, dakoity (en) - exploração (pt) - inbrott入室偷盗, 盗窃, 盜竊 - bekänna, erkänna供认 - bedömning判断, 判斷 - dömande评判 - frikänna, frita []宣判...无罪, 宣判…無罪, 宣布...无罪 - återsända, returnera, skicka tillbaka - procedure (en) - file, register (en) - 断言 - recusal, recusation (en) - lag[], lagstiftning法规, 立法 - antagande [], stadgande演出 - husarrest不淮离家的軟禁, 不淮离家的软禁, 軟禁, 软禁 - kroppsaga - prygel鞭打 - utförande, verkställande執行, 执行 - auto-da-fe (en) - burning, electrocution (en) - due process, due process of law (en) - åtal, stämning訴訟, 诉讼 - []fall, mål, process, rättegång, stämning訟案, 訴訟, 訴訟案, 讼案, 诉讼, 诉讼案 - lis pendens (en) - legal proceeding, proceeding, proceedings (en) - vädjan要求 - avgörande, dömande, mening, utlåtande, utslag决定, 判决, 判決, 定論, 定论, 裁决, 裁決, 评判 - tredskodom - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - finding (en) - finding of fact, verdict (en) - frikännande宣判无罪, 無罪宣判 - judicial review (en) - []nekande, bestridande, försvar, svaromål否認某事, 否认某事, 抗辩, 抗辯 - konformitet, likformighet, överensstämmelse依照;一致 - berättigad, laglig, rättmätig合法的 - unlawful (en) - laglig合法的 - illegal, olaglig非法的,违法的,不合规定的, 非法的,違法的 - utomprocessuell - morganatisk - draw (en) - engage (en) - 使自由 - fängsla, inspärra - föra ngns talan為…辯護 - åtala, begära, stämma控告, 提出诉讼 - begå, föröva做(坏事);犯法 - make (en) - elektriska stolen电椅, 電椅 - 絞刑架 - gaskammare死刑毒气室, 死刑毒氣室, 毒气室 - gulag (en) - iron maiden (en) - fångvårdsanstalt - stock枷(古刑具) - cavalete (pt) - lagenlighet, laglighet, legalitet, legitimitet合法性 - validity, validness (en) - effect, force (en) - laglighet, legitimitet - right (en) - tillgång, tillträde使用...的权力, 允許進入, 允许进入 - prerogativ, privilegium特权, 特權 - berättigande, rätt, rättighet权利, 權利 - direito à vida (pt) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei (pt) - medborgerliga rättigheter公民权 - liberdade de culto (pt) - liberdade de opinião (pt) - tryckfrihet - freedom of assembly (en) - röst, rösträtt选举权, 選舉權 - equal opportunity (en) - domsrätt, jurisdiktion, rättskipning司法权, 司法權 - sistema jurídico (pt) - sistema fiscal (pt) - sistema eleitoral (pt) - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - rättsvetenskap法学, 法學 - article, clause (en) - namnteckning, signatur, underskrift, underskrivande签名, 签字 - acto, ato, certificado (pt) - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - brottsregister - pass护照, 護照 - fullmakt - arbetstillstånd - lag, regel法令, 法规 - statute of limitations (en) - författning, grundlag, konstitution宪法, 憲法 - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution (en) - direito público (pt) - civil law, jus civile, Justinian code, Roman law (en) - Salic law (en) - blue law (en) - poor law (en) - straffrätt - dekret, edikt, påbud法令, 法令,政令 - ucasse (pt) - judicial separation, legal separation (en) - förbud禁令, 禁止 - kodicill - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - deklaration - byggnadstillstånd - körkort驾驶执照, (美)驾驶证 - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - letters patent, patent (en) - judgement, judgment, legal opinion, opinion (en) - dissenting opinion (en) - förordning, kallelse, skrivelse, stämning - mandato (pt) - process, summons (en) - charge, complaint (en) - förhandling om erkännande - författning, lag成文法津 - legal code (en) - visum签证, 簽證 - belägg, bevis證據, 证据 - corpus delicti (en) - declaration (en) - affidavit - avtal, konkordat, överenskommelse契約, 契约 - undersökning - notice (en) - anklagelse, beskyllan指责, 控告 - motbeskyllning - anklagelse, dispyt, strid控告 - försvar[], svaromål[律]辩护, [律]辯護 - advokatyrke - organiserad brottslighet - Black Hand (en) - Camorra (en) - crime syndicate, family, mob, syndicate (en) - Internationella domstolen - Bench (en) - domstol, rätt, tribunal审判团, 審判團, 法官, 法院 - kardinalskollegium, konsistorium - brottmålsdomstol - tribunal de menores (pt) - military court (en) - Star Chamber (en) - corte superior (pt) - high court, state supreme court, supreme court (en) - 法律 - direito administrativo (pt) - kanonisk lag - international law, law of nations (en) - sjölag, sjörätt - militärt undantagstillstånd军事管制法, 軍事管制法 - handelsrätt - lei ordinária (pt) - apache - lagbrytare, ogärningsman, syndare做坏事的人, 做壞事的人, 罪犯 - medhjälpare - medbrottsling, medhjälpare从犯, 帮凶, 幫凶, 從犯 - den anklagade, svarande被告 - angripande part, angripare侵略者, 攻击者, 攻擊者 - bandit土匪;強盜, 土匪;强盗 - advokat律师, 律師 - spritsmugglare - buse, huligan, ligist, råskinn小流氓, 暴徒, 流氓;暴徒 - inbrottstjuv侵入他人住宅者, 夜賊, 夜贼 - hantlangare, hejduk, medbrottsling, sammansvuren共謀者, 共谋者, 心腹,順從者, 心腹,顺从者 - bondfångare騙子, 骗子 - coroner, rättsläkare驗屍官, 验尸官 - Barbary pirate, corsair (en) - brottsling, förbrytare, fredlös, grov brottsling, laglös人犯, 罪犯, 蛇头, 蛇頭, 被剝奪公民權者, 被剥夺公民权者, 重罪犯 - displaced person, DP, stateless person (en) - allmän åklagare - inspektör, inspektris, kontrollant, kontrollör检查员, 檢查員 - bödel, skarprättare行刑者 - utförare, verkställare(遗嘱)执行人 - deporterad - utrotare - gängmedlem, gangster, liga-(一帮中的一名)匪徒 - gangster, pistol-, revolverman持槍歹徒, 武装歹徒,持枪的歹徒 - bödel執行絞刑者, 执行绞刑者 - gisslan人質, 人质 - imitatör模仿者 - bedragare, bluff, skojare假冒者,騙子, 冒名頂替者, 冒名顶替者, 騙子, 骗子 - dödare, dråpare兇手,謀殺者, 凶手,谋杀者, 杀人犯, 杀人者, 殺人者 - [] ombud, advokat, jurist代理人, 律师, 律師 - lagstiftare立法者 - charlatan, kvacksalvare - dråpare, lönnmördare, lönnmörderska, mördare, mörderska凶手, 殺人犯 - obskurantist - ombudsman专门调查官员舞弊行为的政府官员, 專門調查官員舞弊行為的政府官員 - parti政党, 政黨 - child molester, paederast, pederast (en) - anklagad, brottsling, den skyldige, gärningsman犯过失者, 犯過失者 - kärande, målsägare原告 - plundrare掠夺者 - giftblandare, -mördare放毒者,毒害者 - politisk fånge政治犯 - fånge, fängelsekund, intern俘虏, 俘虜, 囚犯 - krigsfånge战俘, 戰俘 - privatdetektiv - åklagare, kärande - Queen's Counsel (en) - våldtäktsman強姦犯, 强奸犯 - flykting避难者, 避難者 - sprättkniv - rånare, rövare小偷, 扒手, 盗贼, 盜賊 - sadomasochist (en) - seriemördare(连续作案的)杀人恶魔, (連續作案的)殺人惡魔 - syndare罪人 - skinhead, skinnhuvud - smugglare走私者 - pederast, sodomit - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - tjuv小偷 - debt security, legal guardian, trustee (en) - person som tillskansar sig ngt, troninkräktare, usurpator篡位者 - vittne目击者, 证人, 连署人 - attestant, attestator, attestor, witness (en) - yardie (en) - Maria från Magdala, Maria Magdalena - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - []byte, belöning, byte, rov战利品, 戰利品, 掠夺物, 掠奪物 - heritage, inheritance (en) - arv, legat, testamentarisk gåva遗赠, 遗赠物, 遺贈 - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - deposition - utveckling发展, 成长 - rättslig ställning - frihet自由 - constraint, restraint (en) - fångenskap, fängslande关押 - durance (en) - emergency (en) - dispens, frikallande, undantag免除 - straffrihet - taxa de criminalidade (pt)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼