Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust (en) - apreensão, confiscaçãokonfiskering - award, awarding (en) - hänförbar, hänförlig - insinuaçãoanspelning, insinuation - legalizar, legitimarbekräfta, förklara giltig, legalisera, legitimera - licença, permissãoensamrätt, körkort, licens, tillstånd - código penal - mentirosa, mentirosolögnare - máfiamaffia - ilegalmente, ilicitamenteillegalt, laglöst, olagligt, otillåtet - suspensãoavstängning, suspendering - unlawfully (en) - fiança, multa, penalidadebot, böter, pant, plikt, pris, vite - salteador, sequestrador[]kapare, flygplanskapare, rånare, stråtrövare - hipócritahycklare - lei costumeira, regra costumeiraoskriven lag, sedvanerätt - castigo, pena, penalidade, puniçãobestraffning, straff, vedergällning - introduce (en) - damage, legal injury, wrong (en) - filme pornô, literatura erótica, pornografiaerotisk litteratur, pornografi, porr - crime, sujeirabrott - crime, delitobrott, grovt brott, lagöverträdelse - infracção, violaçãobrott, kränkning - perjúrio, perjuromened - perpetraçãoförövande - atentadoattentat, mordförsök - sexuellt övergrepp - capturabyte, fångst - flygplanskapning, kapning, kidnappning - corrupção, subornobestickning, mutande - peculatoförskingring - vigaricebluff, bondfångarknep - fossicking, heist, larceny, misappropriation of funds, raiding, robbery, stealing, theft, thievery, thieving (en) - furto, roubosnatteri - alta traição, traiçãohögförräderi, landsförräderi - crime de guerrakrigsbrott, krigsförbrytelse - dacoity, dakoity (en) - exploração - assalto, rouboinbrott - confessarbekänna, erkänna - decisão, discernimentobedömning - julgamentodömande - absolver, desculpar, ilibarfrikänna, frita [] - återsända, returnera, skicka tillbaka - procedure (en) - file, register (en) - declarar - recusal, recusation (en) - legislaçãolag[], lagstiftning - decretaçãoantagande [], stadgande - apreensão da casa, residência fixahusarrest - castigo físicokroppsaga - tareiaprygel - execução, pena de morte, punição importantautförande, verkställande - auto-da-fe (en) - burning, electrocution (en) - due process, due process of law (en) - processoåtal, stämning - caso, processo[]fall, mål, process, rättegång, stämning - lis pendens (en) - legal proceeding, proceeding, proceedings (en) - apelovädjan - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictoavgörande, dömande, mening, utlåtande, utslag - julgamento à reveliatredskodom - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - finding (en) - finding of fact, verdict (en) - absolviçãofrikännande - judicial review (en) - declaração, negativa[]nekande, bestridande, försvar, svaromål - conformidadekonformitet, likformighet, överensstämmelse - legalberättigad, laglig, rättmätig - unlawful (en) - jurídico, legallaglig - ilegalillegal, olaglig - extrajudicialutomprocessuell - morganáticomorganatisk - draw (en) - engage (en) - liberar - encarcerarfängsla, inspärra - defenderföra ngns talan - intentar uma acção, processaråtala, begära, stämma - cometerbegå, föröva - make (en) - cadeira eléctricaelektriska stolen - patíbulo - câmara de gásgaskammare - gulag (en) - iron maiden (en) - fångvårdsanstalt - cepostock - cavalete - legalidade, legitimidadelagenlighet, laglighet, legalitet, legitimitet - validity, validness (en) - effect, force (en) - legitimidadelaglighet, legitimitet - right (en) - acesso, direito de ingressotillgång, tillträde - direita exclusiva, prerrogativaprerogativ, privilegium - direitoberättigande, rätt, rättighet - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei - direitos civismedborgerliga rättigheter - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensatryckfrihet - freedom of assembly (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoröst, rösträtt - equal opportunity (en) - jurisdiçãodomsrätt, jurisdiktion, rättskipning - sistema jurídico - sistema fiscal - sistema eleitoral - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - jurisprudênciarättsvetenskap - article, clause (en) - assinaturanamnteckning, signatur, underskrift, underskrivande - acto, ato, certificado - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - registo criminalbrottsregister - passaportepass - procuraçãofullmakt - arbetstillstånd - leilag, regel - statute of limitations (en) - constituiçãoförfattning, grundlag, konstitution - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution (en) - direito público - civil law, jus civile, Justinian code, Roman law (en) - Salic law (en) - blue law (en) - poor law (en) - direito criminal, direito penalstraffrätt - decreto, proclamaçãodekret, edikt, påbud - ucasse - judicial separation, legal separation (en) - proibiçãoförbud - alteração, cláusula adicionalkodicill - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - deklaration - licença de construçãobyggnadstillstånd - carteira de motoristakörkort - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - letters patent, patent (en) - judgement, judgment, legal opinion, opinion (en) - dissenting opinion (en) - citação, decreto, escritura, mandado judicial, ordemförordning, kallelse, skrivelse, stämning - mandato - process, summons (en) - charge, complaint (en) - förhandling om erkännande - estatutoförfattning, lag - legal code (en) - visa, vistovisum - evidênciabelägg, bevis - corpus delicti (en) - declaration (en) - depoimento juramentadoaffidavit - acordo, concordataavtal, konkordat, överenskommelse - inquirição, inquisição, investigaçãoundersökning - notice (en) - acusaçãoanklagelse, beskyllan - recriminaçãomotbeskyllning - contestação, impugnaçãoanklagelse, dispyt, strid - defesaförsvar[], svaromål - advokatyrke - crime organizadoorganiserad brottslighet - Black Hand (en) - Camorra (en) - crime syndicate, family, mob, syndicate (en) - Tribunal de Justiça InternacionalInternationella domstolen - Bench (en) - tribunaldomstol, rätt, tribunal - assembléia, consistóriokardinalskollegium, konsistorium - brottmålsdomstol - tribunal de menores - military court (en) - Star Chamber (en) - corte superior - high court, state supreme court, supreme court (en) - jurisprudence, law (en) - direito administrativo - kanonisk lag - international law, law of nations (en) - código marítimo, direito marítimosjölag, sjörätt - lei marcialmilitärt undantagstillstånd - direito comercialhandelsrätt - lei ordinária - apache, bandido, malfeitorapache - agressor, transgressorlagbrytare, ogärningsman, syndare - cúmplicemedhjälpare - cúmplicemedbrottsling, medhjälpare - acusada, ré, réuden anklagade, svarande - agressor, assaltanteangripande part, angripare - bandidobandit - advogadoadvokat - spritsmugglare - arruaceiro, bruto, rufiãobuse, huligan, ligist, råskinn - gatuno, ladrãoinbrottstjuv - cúmplicehantlangare, hejduk, medbrottsling, sammansvuren - vigaristabondfångare - maigstrado, médico do corpo policial, médico legistacoroner, rättsläkare - Barbary pirate, corsair (en) - criminal, criminosa, criminoso, foragidobrottsling, förbrytare, fredlös, grov brottsling, laglös - displaced person, DP, stateless person (en) - allmän åklagare - inspectorinspektör, inspektris, kontrollant, kontrollör - carrascobödel, skarprättare - executorutförare, verkställare - deportadodeporterad - exterminadorutrotare - criminoso, gangstergängmedlem, gangster, liga- - pistoleiro, sicáriogangster, pistol-, revolverman - carrascobödel - refémgisslan - imitadorimitatör - impostorbedragare, bluff, skojare - matadordödare, dråpare - advogado, procurador[] ombud, advokat, jurist - legisladorlagstiftare - charlatão, impostorcharlatan, kvacksalvare - assassina, assassino, homicidadråpare, lönnmördare, lönnmörderska, mördare, mörderska - obscurantistaobskurantist - provedor da justiçaombudsman - partidoparti - child molester, paederast, pederast (en) - autor, culpado, culpável, eculpávelanklagad, brottsling, den skyldige, gärningsman - queixoso, querelantekärande, målsägare - larápio, pirata, rapinante, saqueadorplundrare - envenenadorgiftblandare, -mördare - preso políticopolitisk fånge - preso, prisioneirofånge, fängelsekund, intern - prisioneiro de guerra, prisoneiro de guerrakrigsfånge - detetive particularprivatdetektiv - autor de ação, continuador, demandante, promotor, promotora, promotor de justiça, prosseguidor, querelanteåklagare, kärande - Queen's Counsel (en) - violadorvåldtäktsman - refugiadoflykting - estripador, pessoa que rasga, serra circular, serrotesprättkniv - ladrãorånare, rövare - sadomasochist (en) - assassino em sérieseriemördare - pecadorsyndare - skinhead, skinnhuvud - contrabandistasmugglare - pederasta, sodomitapederast, sodomit - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - ladrãotjuv - debt security, legal guardian, trustee (en) - usurpadorperson som tillskansar sig ngt, troninkräktare, usurpator - informador, testemunhavittne - attestant, attestator, attestor, witness (en) - yardie (en) - Maria från Magdala, Maria Magdalena - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - lucros, saque[]byte, belöning, byte, rov - heritage, inheritance (en) - doação, legadoarv, legat, testamentarisk gåva - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - deposition - crescimentoutveckling - rättslig ställning - liberdadefrihet - constraint, restraint (en) - aprisionamento, prisãofångenskap, fängslande - durance (en) - emergency (en) - isençãodispens, frikallande, undantag - impunidadestraffrihet - taxa de criminalidade[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼