Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

breach of trust (en) - apreensão, confiscaçãoהַחרָמָה - award, awarding (en) - assignable, conveyable, negotiable, transferable, transferrable (en) - insinuação - legalizar, legitimarלַתֵת תוֹקֶף חוּקִי - licença, permissãoאִשוּר @@@אִישוּר$$$, זִיכיוֹן, רִישָיוֹן, רִישׁיוֹן - código penal - mentirosa, mentirosoשַׁקרָן, שקרן, שקרנית - máfia - ilegalmente, ilicitamenteבְּאוֹפֶן לא חוּקִי, בְּנִיגוּד לַחוֹק, בְּצורָה לא חוּקִית - suspensãoהַשעָיָיה - unlawfully (en) - fiança, multa, penalidadeעוֹנֶש, קְנָס - salteador, sequestradorחוֹטֵף מְטוֹסִים, חוֹטֶף, שׁוֹדֵד דְרָכִים - hipócritaצָבוּע - lei costumeira, regra costumeira - castigo, pena, penalidade, puniçãoגְמוּל, עָנִישָה, עוֹנֶש - introduce (en) - damage, legal injury, wrong (en) - filme pornô, literatura erótica, pornografiaפּוֹרנוֹגרָפיָה, פורנוגרפיה - crime, sujeiraמַעֲשֶׂה רֶצַח, פֶּשָע, פשע - crime, delitoעברה, פֶּשַע - infracção, violaçãoעֲבֵרָה, עבירה - perjúrio, perjuro - perpetração - atentadoנִיסיוֹן הִתנַקשוּת - תְקִיפָה מִינִית - capturaלְכִידָה - abduction, kidnaping, kidnapping, ravishing, snatch (en) - corrupção, subornoשוֹחַד, שיחוד - peculatoמְעִילָה - vigariceתַרמִית - גְנֵבָה - furto, rouboלִגנוֹב - alta traição, traiçãoבְּגִידָה - crime de guerra - dacoity, dakoity (en) - exploração - assalto, rouboפְּרִיצָה, פריצה - confessar - decisão, discernimentoשְׁפִיטָה - julgamento - absolver, desculpar, ilibarלְזַכּוֹת מ-, לְטָהֵר, לְנָקוֹת מֵאַשמָה - remand, remit, send back (en) - procedure (en) - file, register (en) - declarar - recusal, recusation (en) - legislaçãoחֲקִיקָה, חוֹק - decretaçãoחָקִיקָה - apreensão da casa, residência fixaמַעֲצָר בַּיִת - castigo físico - tareiaהַלקָאָה - execução, pena de morte, punição importantaבִּיצוּע - auto-da-fe (en) - burning, electrocution (en) - due process, due process of law (en) - processoתְביִעָה מִשׁפָּטִית - caso, processoתְּבִיעָה מִשפָּטִית, תְּבִיעָת מִשפָּטִית, תִּיק מִשפַּטִי - lis pendens (en) - legal proceeding, proceeding, proceedings (en) - apeloבַּקָשָה, פְּנִיָה @@@פְּנִייָה$$$ - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictoגְזָר דִין, הַחְלָטָה, הַחלַטָה, החלטה, חֲרִיצַת דִין, פְּסַק דִין, פְּסַק-דִין, צָו - julgamento à revelia - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - finding (en) - finding of fact, verdict (en) - absolviçãoזִכּוּי @@@זִיכּוּי$$$ - judicial review (en) - declaração, negativaהַכּחָשָה, טִיעוּן - conformidadeהִתנַהֲגוּת בְּהֶתאֵם - legal - unlawful (en) - jurídico, legalחוּקִי - ilegalלא חוּקִי - extrajudicial - morganático - draw (en) - engage (en) - liberarלְשַחרֵר - encarcerar - defender - intentar uma acção, processarלִתבּוֹעַ - cometerלְבָצֵע מָשֵהו שְׁלִילִי - make (en) - cadeira eléctricaכִּסֶא חַשמַל - patíbuloעַמוּד תְּלִייָה, עץ תלייה - câmara de gásתָּא גָּזִים, תא גזים - gulag (en) - iron maiden (en) - penal facility, penal institution (en) - cepoסַד - cavalete - legalidade, legitimidadeחוּקִיוּת - validity, validness (en) - effect, force (en) - legitimidade - זְכוּת - acesso, direito de ingressoגִישָׁה ל-, הֶיתֵר, זְכוּת, רְשוּת כְּנִיסָה - direita exclusiva, prerrogativaזְכוּת מְיוּחֶדֶת - direitoנְתִינַת זְכוּת - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei - direitos civisזְכוּיוֹת אֶזְרָח - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoזְכוּת הַצבָּעָה - equal opportunity (en) - jurisdiçãoסַמכוּת חוּקִית - sistema jurídico - sistema fiscal - sistema eleitoral - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - jurisprudênciaתוֹרָת הַמִשפָּטִים - article, clause (en) - assinaturaחֲתִימָה - acto, ato, certificado - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - registo criminal - passaporteדַרכּוֹן - procuração - working papers, work papers, work permit (en) - leiדין, חוק - statute of limitations (en) - constituiçãoחוָּקה, חוקה - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution (en) - direito público - civil law, jus civile, Justinian code, Roman law (en) - Salic law (en) - blue law (en) - poor law (en) - direito criminal, direito penal - decreto, proclamaçãoפְּקוּדָה, צָו - ucasse - judicial separation, legal separation (en) - proibiçãoאִיסוּר, לְאֶסוֹר - alteração, cláusula adicional - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return (en) - licença de construção - carteira de motoristaרִשיוֹן נְהִיגָה - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - letters patent, patent (en) - judgement, judgment, legal opinion, opinion (en) - dissenting opinion (en) - citação, decreto, escritura, mandado judicial, ordem - mandato - process, summons (en) - charge, complaint (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - estatutoחוֹק - legal code (en) - visa, vistoאַשרָה, וִיזָה, ויזה - evidênciaעֵדוּת - corpus delicti (en) - declaration (en) - depoimento juramentado - acordo, concordataאֲמָנָה, בְּרִית - inquirição, inquisição, investigação - notice (en) - acusação - recriminação - contestação, impugnaçãoהֲלִיך הַדָחָה - defesaקָו הֲגַנַה - bar, legal community, legal profession (en) - crime organizado - Black Hand (en) - Camorra (en) - crime syndicate, family, mob, syndicate (en) - Tribunal de Justiça Internacional - Bench (en) - tribunalבֵּית דִין, בֵּית הַמִשפָּט, בֵּית מִשפָּט, בית-משפט - assembléia, consistório - criminal court (en) - tribunal de menores - military court (en) - Star Chamber (en) - corte superior - high court, state supreme court, supreme court (en) - הָחוֹק - direito administrativo - canon law, ecclesiastical law (en) - international law, law of nations (en) - código marítimo, direito marítimo - lei marcialמִשטָר צְבָאִי - direito comercial - lei ordinária - apache, bandido, malfeitor - agressor, transgressorעֲבַרייָן, עֲבָרייָן - cúmplice - cúmpliceמְסַייֵע לִדְבַר עֲבֵירָה, שּׁוּתָף לִדְבַר עֲבֵרה @@@ שּׁוּתָף לִדְבַר עֲבֵירָה$$$ - acusada, ré, réuהַנֶאֱשָׁם, נֶאֱשם, נאשם, נאשמת - agressor, assaltanteתּוֹקֵף, תוֹקפָּן - bandidoשוֹדֵד - advogadoפּרַקלִיט - bootlegger, moonshiner (en) - arruaceiro, bruto, rufiãoבִּריוֹן, חוּלִיגָן, פּוֹשֵע - gatuno, ladrãoפּוֹרֵץ, פּוֹרֶץ, פורץ, פורצת - cúmpliceשׁוּתָף לִדְבַר עֲבֵירָה, תוֹמֶך נֶאֶמָן - vigaristaרַמָאי - maigstrado, médico do corpo policial, médico legistaחוֹקֵר מִקרֵי מָווֵת - Barbary pirate, corsair (en) - criminal, criminosa, criminoso, foragidoפּוֹשֵע, פּוֹשֵע מְבוּקָש, פּוֹשֵׁע, פושע, פושעת - displaced person, DP, stateless person (en) - DA, district attorney (en) - inspectorמְפַקֵח - carrascoתָלייָן - executorמוֹצִיא לָפוֹעָל שֶׁל צָוָואָה - deportado - exterminador - criminoso, gangsterחָבֵר כְּנוּפִיָה - pistoleiro, sicárioאֶקדוֹחָן - carrascoתַּליָן - refémבֶּן עֲרוּבָּה - imitador - impostorמִתחָזֶה, נוֹכֵל - matadorלִרצוֹח, רוֹצֵחַ, רוֹצֵחַ/רוֹצָחַת - advogado, procuradorעוֹרֵך דִין, עוֹרֵך-דִין - legisladorמְחוֹקֵק - charlatão, impostor - assassina, assassino, homicida - obscurantista - provedor da justiçaנְצִיב תְּלוּנוֹת הַצִיבּוּר - partido - child molester, paederast, pederast (en) - autor, culpado, culpável, eculpávelהָאָשֵם - queixoso, querelanteהמבקש, תוֹבֵע - larápio, pirata, rapinante, saqueadorבּוֹזֵז - envenenadorמַרעִיל - preso políticoאָסִיר פּוֹלִיטִי - preso, prisioneiroאָסִיר, שָׁבוּי - prisioneiro de guerra, prisoneiro de guerraשָבוּי - detetive particular - autor de ação, continuador, demandante, promotor, promotora, promotor de justiça, prosseguidor, querelante - Queen's Counsel (en) - violadorאַנָס - refugiadoפָּלִיט - estripador, pessoa que rasga, serra circular, serrote - ladrãoשוֹדֵד - sadomasochist (en) - assassino em sérieרוֹצֵח סִידרָתִי - pecadorחוֹטֵא - skin, skinhead (en) - contrabandistaמַברִיחַ - pederasta, sodomita - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - ladrãoגַנָב, גנב - debt security, legal guardian, trustee (en) - usurpadorתוֹפֵס בְּכּוֹחַ - informador, testemunhamalshin, מלשין, עֵד - attestant, attestator, attestor, witness (en) - yardie (en) - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - lucros, saqueבִּיזָה, שָלַל, שָלָל, שָׁלָל - heritage, inheritance (en) - doação, legadoיְרוּשָׁה - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - escrow (en) - crescimento - legal status (en) - liberdade - constraint, restraint (en) - aprisionamento, prisão - durance (en) - emergency (en) - isençãoפָּטוּר - impunidade - taxa de criminalidade[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼